Skip to main content

9 av 10 afghanska kvinnor rädda för att talibanerna återtar makten

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2011 06:59 CEST

Nio av tio kvinnor i Afghanistan är oroliga för att talibanerna ska återvända till makten och anser att det skulle riskera att de vinster som gjorts för kvinnor under de senaste tio åren går förlorade. Fyra av tio kvinnor tror att Afghanistan blir ett sämre land att leva i när de internationella trupperna lämnar landet. Det visar en unik rapport som ActionAid släpper idag, den 3 oktober.

I rapporten A just peace? som ActionAid lanserar idag har tusen kvinnor tillfrågats om sina liv de senaste tio åren och hur det är att leva som kvinna i Afghanistan. Förutom opinionsundersökningen innehåller rapporten även djupintervjuer med ett antal kvinnor från skilda yrkesgrupper och samhällsklasser. Merparten av de kvinnor som intervjuades för rapporten säger att det är stora skillnader i hur kvinnor lever sina liv sedan talibanregimen föll. Men i flera områden i landet har inga märkbara förändringar skett och kvinnor har i praktiken inga rättigheter.

På fredag 7 oktober är det tio år sedan amerikanska och brittiska styrkor invaderade i Afghanistan. Att kvinnor skulle få samma rättigheter som män angavs som ett viktigt mål och efter ingripandet började landet reformeras. Kvinnor fick återigen studera och arbeta. Det finns en ny konstitution som säger att kvinnor och män har lika rättigheter. Nya lagar kom till för att stoppa våldet mot kvinnor.

I rapporten anger nästan fyra av tio kvinnor att Afghanistan kommer att bli en sämre plats om de internationella trupperna lämnar landet. Av dem som fruktar en återgång av talibanregimen, är det en av fem som anger sin dotters utbildning som den viktigaste anledningen till oron.

66 procent av kvinnorna som deltog i ActionAids undersökning säger att de känner sig säkrare nu än vad de gjorde för tio år sen och 72 procent tycker att deras liv har förbättrats. Många som arbetar för kvinnors rättigheter anser att inrotade diskriminerande attityder börjar förändras, men att det går långsamt.

– Nu när fredsprocessen påbörjats och trupperna lämnar landet blir kvinnorna utfrysta ur processen. Kvinnorna är oroliga för att deras rättigheter förhandlas bort, säger Belinda Calaguas, som är policychef för ActionAid International.

I rapporten uppmanas det internationella samfundet att se till att kvinnors rättigheter inte ska vara en förhandlingsbar del av någon politisk lösning i Afghanistan. Att afghanska kvinnor deltar aktivt i freds- och övergångsprocesser är mycket viktigt.

– Om afghanska kvinnor är utestängda från beslutsfattandet om sitt lands framtid riskerar vi inte bara att offra de vinster som gjorts för kvinnor under de senaste tio åren, Afghanistan kommer att bli ett mindre stabilt samhälle som följd, säger PV Krishnan, som är generalsekreterare för ActionAid i Afghanistan.

ActionAid uppmanar det internationella samfundet att skydda kvinnor som har försvarat kvinnors mänskliga rättigheter i Afghanistan och se till att kvinnors röster och åsikter blir hörda vid Bonn-konferensen i december, där Afghanistans framtid kommer att diskuteras.

För mer information, kontakta:

Catrin Rising, pressansvarig ActionAid, 0733-80 80 74 

ActionAid är en internationell organisation som bekämpar fattigdom tillsammans med utsatta människor världen över. I allt arbete fokuserar ActionAid på kvinnors och flickors situation. 

Bifogade filer

PDF-dokument