Skip to main content

ActionAid manar till stopp av EcoEnergy´s land grabbing i Tanzania

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2015 07:13 CET

ActionAid släpper idag en rapport som visar att ungefär 1300 småbönder med familjer riskerar att förlora sin mark eller sina hem i området Bagamoyo i Tanzania. Detta p.g.a att de tvingas bort ifrån sin mark för att bereda plats åt en sockerplantageodling, som drivs av det svenskägda bolaget, EcoEnergy. Projektet stöds av Sida som utfärdat garantier i flera omgångar.

Området, som ligger i Bagamoyo-distriktet, omfattar över 20 000 hektar och ägs av Tanzanias stat men brukas sedan länge av småbönder.

EcoEnergy har haft en dialog med de berörda invånarna, men ActionAid har funnit att många bybor varken erbjudits likvärdig ersättningsmark eller fullvärdig ekonomisk kompensation. Byborna har heller inte fått fullständig information om hur projektet kommer att inverka på deras försörjning. ActionAid konstaterar att EcoEnergy därmed gör sig skyldig till så kallad land grabbing.

“Vi fick aldrig någon chans att påverka besluten angående vår mark och vår framtid. Det har inte funnits någon insyn överhuvudtaget. Vi vet inte vart vi kommer att bli omflyttade eller hur stor kompensationen blir” säger Anza Ramadhani, en 51-årig kvinnlig bonde från Bagamoyo.

En annan bonde, Huba Uzageni, beskrev konsekvenserna för familjen av att förlora sin mark: “Vi är beroende av marken för allt. Om vi inte hade någon mark att odla på, skulle vi inte ha någonting att äta. Och vi skulle inte få inkomster för att betala barnens skolgång.”

En huvudkomponent i projektet är ett så kallat ”outgrowing” program. Programmet bygger på att 1500 bönder ska odla sockerrör utanför plantagen, för att sedan leverera det till EcoEnergy med ett på förhand bestämt pris. ActionAid varnar för att förslaget innebär mycket stor risk för bönderna. Bönderna förväntas bilda kooperativ, i grupper på 50 stycken, och tillsammans ta lån på 800 000 dollar. Det blir 16 000 dollar per person, vilket är 30 gånger mini-årsinkomsten för en jordbrukare i Tanzania. EcoEnergy beräknar att det kommer att ta minst sju år för bönderna att återbetala lånet och gå med vinst. Fram till dess kommer bönderna vara beroende av låga jordbruksarbetarlöner, och därmed ha väldigt begränsad förhandlingsmakt gentemot bolaget för att sätta sockerpriset, men få av de som berörs har informerats om dessa risker.

ActionAid uppmanar berörda parter:

  • att häva projektet
  • att genomföra en ny, transparent process i samråd med de lokala samhällena
  • Att berörda människor ska kunna ta beslut på basis av relevant, aktuell och fullständig information. De måste också få se alternativ till projektet samt
  • Att tydligt beskriva eventuella åtaganden om omflyttning, kompensation och deltagande i det s.k. ”outgrower”-programmet.

“Vi är förvånade över att EcoEnergy´s projekt fortsätter att få stöd av Sida med tanke på situationen i Bagamoyo. ActionAid uppmanar Sida att stoppa fler utbetalningar tills projektet gjorts om och hänsyn till mänskliga rättigheter tas” säger Tove Engström, program- & kampanjchef för ActionAid Sverige.

För mer information kontakta;
Program- & Kampanjchef Tove Engström 08-615 55 50, tove.engstrom@actionaid.org

Rapporten finns att hämta på vår hemsida.

ActionAid är en global rörelse som jobbar för rättvisa och utveckling. Vi tror på att alla har förmågan att förändra sitt liv till det bättre. Därför samarbetar vi med utsatta människor för att skapa varaktiga förändringar. Vår vision är en värld utan fattigdom.

ActionAid är en global rörelse som jobbar för rättvisa och utveckling. Vi tror på att alla har förmågan att förändra sitt liv till det bättre. Därför samarbetar vi med utsatta människor för att skapa varaktiga förändringar. Vår vision är en värld utan fattigdom.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.