Skip to main content

ActionAid släpper ny rapport om situationen kring kvinnlig könsstympning i EU och Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2017 09:00 CET

Jämställdhetsminister Åsa Regnér deltar i ActionAid’s seminarium om kvinnlig könsstympning i Sverige, i Riksdagen i september.

Idag presenterar ActionAid den nya forskningsrapporten End the Cut (Mapping and Gapping), som kartlägger situationen kring kvinnlig könsstympning (KKS) i EU, med särskilt fokus på Sverige. Rapporten visar att kvinnlig könsstympning omnämns indirekt i ett antal EU-direktiv, men i flera medlemsstater saknas det fortfarande obligatorisk lagstiftning som specifikt riktar in sig på frågan. Varje år söker 20 000 kvinnor som kommer från något av de 30 länder som UNICEF klassificerar som KKS-riskländer asyl i ett EU-land. Trots att ingreppet är ett brott mot de mänskliga rättigheterna nekas många av dessa kvinnor asyl när de anger KKS som asylskäl.

Rapporten visar att det i EU bor närmare två miljoner människor* som är födda i något av de 30 riskländerna. Av dessa är 43 procent flickor och kvinnor. Dessutom är Sverige, vid sidan av Italien och Nederländerna, ett av de EU-länder med högst koncentration av människor som kommer från riskländerna.

– Kvinnlig könsstympning är en global angelägenhet och hela EU måste ta ett samlat grepp kring frågan för att förebygga och stoppa den här skadliga traditionen. Som vi bland annat skriver i rapporten så måste EU-länderna utveckla strategier för att både förebygga och erbjuda skydd till drabbade, säger Ingela Holmertz, generalsekreterare, ActionAid Sverige.

Rapporten är EU-finansierad och har tagits fram inom ramen för projektet AFTER (Against FGM/C Through Empowerment and Rejection). Rapporten har släppts i två steg där forskningsrapporten End the Cut (Mapping and Gapping) kartlägger situationen i EU och Sverige. Läs hela rapporten här. I somras lanserade ActionAid en kort version av rapporten End the Cut (Baseline Review) som ger en översiktlig bild om KKS situationen i Sverige, läs den kortare versionen av rapporten här.

AFTER ActionAid Sverige är medlem i AFTER-projektet, som genomförs i samarbete med fem partners i fem europeiska länder: ActionAid Italien, ActionAid Irland, Respect for Change i Belgien, International Foundation Simetrías och Castilla-La Mancha-universitetet (UCLM) i Spanien.

ActionAid Sverige och projektets övriga partners bär det fulla ansvaret för publikationens innehåll som inte på något sätt reflekterar den Europeiska kommissionens åsikter eller slutsatser. Läs mer på www.afterwomen.eu

* Det exakta antalet är 1 731 571 men detta inkluderar inte Frankrike och Tyskland eftersom inget av dessa länder hade uppdaterade siffror vid tillfället för denna kartläggning. Siffror från 2011 visar att antalet skulle stiga med drygt 400 000 om dessa två länder inkluderades, men då siffrorna från 2011 med stor sannolikhet inte längre är rättvisande tas de ej med i den totala beräkningen.

För mer information, kontakta: Sara Hjelm, kommunikationsansvarig ActionAid Sverige.
E-post: sara.hjelm@actionaid.org, telefon 072-0801036

ActionAid är en global federation som finns i 45 länder och som arbetar för en mer rättvis, jämlik och hållbar värld fri från fattigdom. Vi tror på alla människors lika värde och rätt till ett värdigt liv. I allt vårt arbete har vi ett särskilt fokus på att stärka kvinnor och flickors rättigheter eftersom jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Läs mer på www.actionaid.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy