Skip to main content

Aid Watch-rapporten 2011: EU-länderna sviker biståndslöften

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2011 07:00 CEST

EU:s medlemsstater är långt ifrån att uppfylla sina löften om bistånd – bara nio av 27 medlemsstater kommer upp i utlovade nivåer. Det visar årets Aid Watch-rapport som lanseras runt om i Europa idag. Sverige når nästan sitt enprocentsmål, men använder alltmer bistånd till migrations- och ambassadkostnader.

Rapporten Challenging Self-Interest - Getting EU aid fit for the fight against poverty lanseras inför biståndsministrarnas möte i Bryssel 23-24 maj och tar upp utmaningarna inför biståndsmötet i Busan, Sydkorea.

EU har kollektivt lovat att 0,56 procent av BNI ska gå till bistånd 2010, som ett bidrag till att uppfylla millenniemålen. Italien, Tyskland och Spanien står för den största delen av underskottet på 15 miljarder euro. Målet är att EU-ländernas bistånd ska öka successivt fram till 2015, då det ska vara uppe i 0,7 procent av BNI. Med dagens långsamma takt kommer målet att nås först om 35 år.

– Det är bekymmersamt att EU, som den enskilt störste biståndsgivaren, har så svårt att leva upp till sina löften. Att EU tenderar att sätta egna politiska, säkerhetspolitiska och ekonomiska intressen framför de långsiktiga utvecklingsmålen gör att takten dras ner ytterligare, säger Eva Christina Nilsson, generalsekreterare för Svenska missionsrådet.

Rapporten analyserar biståndet land för land. Sverige spenderade förra året 0,97 % av BNI på bistånd, vilket är nära enprocentsmålet.

– Siffrorna ser bra ut i teorin, men i praktiken har den svenska biståndsbudgeten urholkats eftersom regeringen låter biståndspengar bekosta till exempel ambassadkostnader och flyktingmottagande. Det leder inte till utveckling i fattiga länder, säger Ylva Jonsson Strömberg, generalsekreterare för ActionAid i Sverige.

Dessa kostnader har ökat. Migrationskostnaderna har ökat med mer än 20 procent under 2010 jämfört med året innan och med mer än 100 procent under en femårsperiod, trots att antalet anlända flyktingar till Sverige har minskat.

En profilfråga för biståndsminister Gunilla Carlsson är ökad transparens i biståndet, och Sida har nyligen lanserat en särskild webbplats, Open Aid, där resultatet av Sveriges alla biståndsinsatser ska presenteras. Svenska civilsamhällsorganisationer välkomnar initiativet, men det återstår att se hur stor del av den totala biståndsbudgeten som faktiskt kommer att offentliggöras. 

– Det är viktigt att allt bistånd granskas enligt samma kriterier. Även det bistånd som går via företag måste kunna visa resultat vad gäller fattigdomsbekämpning. Inför toppmötet i Busan i november uppmanar vi Sverige att agera för ett kraftfullt slutdokument som utöver tydliga och tidsbundna åtaganden kräver transparens för alla biståndsaktörer, säger Annica Sohlström, generalsekreterare på Forum Syd.

Rapporten presenteras idag vid ett frukostseminarium på Kulturhuset (Studio 3) klockan 9.15 -10.30. 


Bakom den svenska lanseringen står ActionAid, Afrikagrupperna, Diakonia, Forum Syd, Plan Sverige, Svenska Kyrkan, SHIA och Svenska missionsrådet – alla medlemmar i CONCORD Sverige, den svenska plattformen av CONCORD Europa. Hämta rapporten nedan eller från www.concord.se 

Kontaktperson: Karin Haglind, CONCORD Sverige, 0768-648 991, karin.haglind@concord.se

Bakgrund: Rapporten ”Challenging Self-Interest - Getting EU aid fit for the fight against poverty” publiceras av CONCORD Europa, en sammanslutning av över 1600 europeiska organisationer, och är en rapport som årligen analyserar alla EU:s medlemsländers och EU-kommissionens bistånd. 


Bifogade filer

PDF-dokument