Skip to main content

Att kunna läsa – en väg ut ur fattigdom

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 09:46 CEST

Idag, den 8 september är det FN: s internationella läskunnighetsdag. I samband med det vill ActionAid särskilt uppmärksamma de positiva effekter som uppnås när människor lär sig läsa och skriva.

– Lär sig människor att läsa och skriva, får de automatiskt större möjligheter att påverka sin omgivning. Genom utbildning får människor bättre självkänsla och energi att själva kunna ta sig ur fattigdom, säger Ylva Jonsson Strömberg generalsekreterare för ActionAid i Sverige.

Utbildning är en grundläggande rättighet enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Läskunnigheten har ökat de senaste decennierna, men fortfarande är det cirka 776 miljoner världen över som inte kan läsa och skriva. Två tredjedelar av dem är kvinnor.

– Det är en orättvise-skandal av globala mått. Och lite märkligt, eftersom man vet att utbildning är en av de bästa långsiktiga lösningarna för att bekämpa fattigdom, säger Ylva Jonsson Strömberg.

ActionAid arbetar på många olika sätt för att se till att människor får tillgång till utbildning. Ett exempel är Reflect – en metod som utvecklats av ActionAid för att lära människor att läsa och skriva och samtidigt bana väg för social förändring. Reflect används idag av 500 organisationer i över 70 länder.

– Förutom att lära sig läsa och skriva, lär sig deltagarna också om sina rättigheter och hur de ska få tillgång till dem. Fattiga människors ställning i samhället stärks och de får möjlighet att påverka beslutsfattandet på alla nivåer, säger Ylva Jonsson Strömberg.

År 2003 belönades metoden med FN:s International Literary Prize för ”utomordentligt arbete i kampen mot analfabetism”.

Att utbilda vuxna till läs- och skrivkunnighet genom Reflect har visat sig medföra mycket mer än bara en möjlighet till jobb och försörjning. Deltagare lär sig analysera maktförhållanden och får följaktligen ett ökat engagemang i - och inflytande över - lokala frågor.

ActionAid har alltid särskilt fokus på flickor på kvinnor. När flickor lär sig att läsa ökar möjligheterna att försörja sig och sina barn. När flickor och kvinnor får utbildning leder det till ekonomisk tillväxt, bättre hälsa inom familjerna, lägre spädbarnsdödlighet och att färre barn dör av undernäring. Med utbildning kommer självrespekt och värdighet. Och kraft att ta sig ur fattigdom.


För mer information, kontakta :
Catrin Rising, pressansvarig ActionAid, mobil: 0733-80 80 74

ActionAid är en internationell organisation som i över 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa. I alla projekt och kampanjer har vi alltid störst fokus på att stödja fattiga och utsatta kvinnor och flickor.  ActionAid arbetar tillsammans med de fattiga själva under många år för att stärka deras egna initiativ och arbete med att ta sig ur fattigdomen.  Samtidigt arbetar ActionAid med kampanjer och lobbying att förändra regelverk som enligt ActionAid hindrar folk att ta sig ur fattigdom.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy