Skip to main content

Pia Gideon, Sven Törnkvist, Lars-Hjalmar Wide, Thérèse Lundquist och Marie Hallberg engagerar sig i arbetet i ActionAid Partnership Advisory Board

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2015 12:24 CET

ActionAid utökar samarbetet med företag som ett led i arbetet med global fattigdomsbekämpning. ActionAid Partnership Advisory Board bildas för att skapa samarbeten med företag för en global hållbar utveckling. Arbetet leds av Pia Gideon, som har mångårig erfarenhet av ledande positioner inom näringslivet och ett stort engagemang för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

Medlemmar i ActionAid Partnership Advisory Board:

Pia Gideon,Professional Board director, Founder, advisor and Executive Coach Gideon&Partners
Sven Törnkvist, Vice President Digital Development Ericsson
Lars-Hjalmar Wide, Ambassador of Sweden to the Holy See and Malta
Thérèse Lundquist. CEO Studio Noc
Marie Hallberg, CEO and owner Cambiare International, Senior Consultant Communication & Management

Pia Gideon, som idag innehar styrelseuppdrag i både noterade och onoterade bolag, kommer att leda arbetet med att öka samverkan mellan ActionAid och företag, filantroper samt privata stiftelser.

– Företag behöver visa att de har ett bra syfte med sin verksamhet och också i Sverige blir det vanligare att ge tillbaka när ett företag eller en individ varit framgångsrik. Att bidra genom ActionAid blir extra intressant eftersom verksamheten är så pass bred och man som partner kan engagera sig i projekt som tar ett helhetsgrepp och alltid arbetar för långsiktigt hållbara lösningar. Det passar väl in i framsynta företags hållbarhetsstrategi, säger Pia Gideon

ActionAid är en internationell rörelse som arbetar för global hållbar utveckling. Allt arbete bedrivs utifrån ett långsiktigt perspektiv där utgångspunkten är allas rätt till ett värdigt liv. Arbetet har ett särskilt fokus på kvinnor och flickor eftersom ökad jämställdhet också leder till hållbar utveckling och bättre förhållanden för alla. ActionAid arbetar även med olika former av påverkansarbete både på nationell och internationell nivå, för att förändra strukturer som hindrar utveckling.

Genom att skapa samarbeten med företag kan man, utifrån olika perspektiv, gemensamt bidra till hållbar utveckling och minskad fattigdom bland utsatta människor.

– Allt fler företag både vill och behöver integrera hållbarhetsfrågor på ett nytt sätt i sin affärsstrategi. Många ledande svenska bolag ligger i framkant inom området och med rätt samarbetspartner ökar möjligheterna för företagen att integrera de här frågorna på ett djupare plan i affärsstrategin. Medlemmarna i vårt Advisory Partnership Board har alla erfarenhet av hur företag når framgång genom att integrera hållbarhetsarbetet i företagsstrategin. Detta är en stor tillgång för ActionAid, säger Cornilla von Plomgren, Director Partnerships and Corporate Value Creation på ActionAid Sverige.

För mer information, kontakta:
Cornilla von Plomgren, Director Partnerships and Corporate Value Creation på ActionAid Sverige.
Telefon: +46 (0) 733 808 920, E-post: cornilla.vonplomgren@actionaid.org
Sara Hjelm, Communications Manager
Telefon: +46 72 080 10 36, E-post: sara.hjelm@actionaid.org

Se även: http://www.actionaid.se/foretag

Om ActionAid

ActionAid är en global organisation som finns i 48 länder och som i mer än 40 år har bekämpat fattigdom och orättvisa. ActionAid’s arbete har alltid ett långsiktigt strategiskt fokus där insatserna utgår från lokala behov. Genom våra cirka 2000 samarbetspartners världen över når ActionAid,varje år ut till över 27 miljoner människor. I alla projekt och program har vi alltid ett fokus på att stödja kvinnor och flickor. www.actionaid.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.