Skip to main content

Svenska biståndspengar till skatteparadis

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2011 09:20 CEST

Idag på DN Debatt uppmanas regeringen av  Ylva Jonsson Strömberg och Carl Tham ActionAid regeringen att agera för att stoppa skattesmitningen från utvecklingsländer.

I en rapport som ActionAid släpper idag visas hur svenska biståndspengar – kanaliserade via statliga riskkapitalbolaget Swedfund – har gått till att bygga upp ett företag som använder sig av avancerad skatteplanering på utvecklingsländers bekostnad. Konsekvensen av den investering som ActionAid granskat är att Tanzania hittills har förlorat så mycket som 65 miljoner kronor i skatteintäkter.

I rapporten visar ActionAid hur svenska biståndspengar slussas via skatteparadis för att finansiera uppbyggandet av ett företag som utvinner och säljer fossilgas i Tanzania och som skattefritt har fört ut stora vinster ur landet till skatteparadis.

– Tanzania behöver skatteintäkter för att bekämpa fattigdomen och minska biståndsberoendet. De 65 miljoner kronor i skatteintäkter som Tanzania hittills har gått miste om i den här affären skulle till exempel ha räckt till att låta 175 000 barn gå i skolan i ett år, säger Ylva Jonsson Strömberg.

För två år sedan fick Swedfund skarp kritik av Riksrevisionen, bland annat för biståndsinvesteringar i fonder i skatteparadis. Regeringen införde då ett tillfälligt stopp för nyinvesteringar i fonder och påbörjade en översyn av Swedfunds investeringar.

– Nu har det gått två år och regeringen har fortfarande inte presenterat förslag till permanenta åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Samtidigt har Swedfund fått ökat förtroende från regeringen att kanalisera allt mer biståndspengar, säger Ylva Jonsson Strömberg och fortsätter:

– Regeringen har alla möjligheter att agera för att stoppa skattesmitningen från utvecklingsländer. Makten över statliga investeringar ligger helt i regeringens hand.

ActionAid uppmanar regeringen att snarast presentera resultaten av sin översyn och att den inkluderar tre nödvändiga åtgärder för att uppnå ett öppet och effektivt bistånd:

ActionAid vill att:

      • Att regeringen slutar investera biståndspengar via skatteparadis eller i företag som utnyttjar skatteparadis.
      • Att regeringen föregår med gott exempel genom att granska och ställa krav på företag och samarbetspartners att inte utnyttja skatteregler på bekostnad av skatteintäkter i utvecklingsländer.
      • Att regeringen ökar transparensen och skärper rapporteringen kring hur svenska investeringar inom biståndet bidrar till skatteintäkter i mottagarlandet. 


Läs mer om kampanjen mot skatteflykt från fattiga länder på www.actionaid.se
Läs hela debattartikeln på DN debatt 

För mer information:
Annika Jacobson, kampanjchef, ActionAid, telefon: 0733-80 80 76.
Catrin Rising, pressansvarig ActionAid, 0733-80 80 74

Rapporten är en del i en global ActionAid-kampanj för att komma tillrätta med företags skatteflykt i fattiga länder. Skatteflykt och skatteplanering inom den kommersiella sektorn är ett enormt problem som innebär att utvecklingsländer varje år går miste om en summa många gånger större än världens samlade bistånd.

ActionAid är en internationell organisation som i över 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa. I alla projekt och kampanjer har vi alltid störst fokus på att stödja fattiga och utsatta kvinnor och flickor. ActionAid öppnde kontor i Sverige år 2006.

Bifogade filer

PDF-dokument