Skip to main content

ActNow Nr 3 - Cannabis i Nederländerna

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 12:24 CET

Nederländerna har under flera år varit en förebild för de som förespråkar en mer tolerant inställning till cannabis. Många hävdar att ökade möjligheter att använda cannabis under kontrollerade former skulle slå sönder den kriminella verksamhet som omger cannabishanteringen så länge det är förbjudet att använda cannabis.

I Nederländerna har man sedan 1970-talet, då landet fick sin första coffee shop, haft en mycket tolerant inställning till cannabis. Holländarna själva kallar det ”gedoogen”, som närmast kan översättas med att tolerera eller att acceptera.

Sedan 1970-talet har utvecklingen beträffande coffee shops gått med en rasande fart och ett tag fanns det en bra bit över tusen sådana. Successivt har antalet minskat för att idag ligga kring 700.

Har då systemet med en tolerant politik, coffee shops och försök att skilja marknaderna för så kallade ”lätta” och ”tunga” droger varit framgångsrik?

Som man frågar får man svar, och beroende på vem man frågar så varierar svaren. Förespråkarna för systemet tycker av naturliga skäl att det fungerar bra och att andra länder kanske kan lära något av det som praktiseras i Nederländerna.

Samtidigt visar diskussioner med andra att det finns stora problem. Trots, eller kanske på grund av, den accepterande inställningen till cannabis och systemet med coffee shops är det den organiserade kriminaliteten som ligger bakom de storskaliga odlingarna – en verksamhet som omsätter miljarder kronor per år.

Du kan läsa hela magasinet gratis här.