Skip to main content

Marijuanaodlingarnas oskyldiga karaktär är borta för länge sedan

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 12:17 CET

Den holländska åklagarmyndigheten meddelar att polisen och justitieministeriet kommer att genomföra omfattande tillslag mot den organiserade brottslighet i landet som ägnar sig åt storskalig odling av cannabis.

Enligt åklagarmyndigheten kommer polisen speciellt att fokusera insatserna mot de internationella kriminella organisationer som kontrollerar hela processen.

Ytterligare information finns här.