Migränhjälpen väljer Hope Solution från ADDI Medical som systemstöd till sin nya digitala vårdklinik

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2020 11:40 CET

Klinisk neonatalstudie med HOPE Solution som systemstöd har startat inom Region Skåne, Västra Götalandsregionen samt Region Stockholm

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2020 15:07 CET

ADDI Medical och HOPE Solution plattform i ett digitalt e-hälsoprojekt för en effektivare och mer jämlik vård

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2019 14:56 CET

ADDI Medical och Region Halland har undertecknat ett avtal för att införa HOPE Solution, framtidens dubbelriktade kommunikationslösning mellan patienten och vårdens aktörer. Den nya lösningen möjliggör att patienten kan samla hälsodata, kommunicera med sin vårdgivare och även ta emot uppmaningar från vårdgivaren om att utföra aktiviteter, ge kvittenser och få information samt utbildning om sitt hälsotillstånd. Den nya lösningen innebär att patientdelaktigheten ökar. Patienten blir en aktiv aktör när vårdens processer digitaliseras med hjälp av patientgenererade data som kommuniceras på ett lagligt, säkert och strukturerat sätt. Lösningen stöttar individer och frigör vårdresurser som därigenom kortar vårdköer och effektiviserar vårdprocessen. Vården står inför stora utmaningar och en del av lösningen är digital välfärdsteknik som HOPE Solution.

Inom Region Halland kommer lösningen först implementeras inom barn obesitas och knävårdsoperationer.

”Hallands sjukhus ges med ny tillämpning av digital teknik nya möjligheter för både invånare och medarbetare som kommer medföra att vi kommer närmare ett ännu bättre samarbete mellan patienter och vården.” förmedlar Johan Blom, Digital Strateg vid Hallands Sjukhus.

Vi är väldigt stolta och glada att Region Halland har valt ADDI Medical som sin samarbetspartner för sin framtida digitala välfärdsteknologi. Att få medverka och realisera möjligheten att frigöra vårdens resurser och samtidigt öka patientengagemanget och få bättre följsamhet eftersom patienten blir mer involverad i sin vård och själv kan följa sin utvecklingskurva över tid är enormt energigivande och motiverande. Att få bidra till att göra ”gott” är vår mest centrala drivkraft. Ytterst handlar det vi gör om att skapa förutsättningar för att patienter och invånare ska kunna erbjudas den bästa möjliga vården säger Nina Sellberg, VD på ADDI Medical.

------

ADDI Medical has developed a new disruptive point of connection – HOPE, Healthcare Operability with Patient Engagement, to bring together patients, healthcare providers and researchers to be smarter and better connected. Our mission is to provide IT health services that goes straight to the heart of the users. HOPE addresses the bottlenecks restricting the collection and free flow of information between patients, healthcare providers and researchers. Our different IT health services support among many other things real-time monitoring, prevention, risk prediction, diagnostics, next action prediction using algorithms and probability calculation through Machine learning.

Läs vidare »

ADDI Medical utvecklar unikt beslutstöd tillsammans med Göteborgs universitetssjukhus

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2019 16:54 CEST

ADDI Medical blir digital möjliggörare, genom att tillämpa evidensbaserade algoritmer i beslutsstödssystem, för vård av för tidigt födda barn med risk för ögonsjukdomen prematuritetsretinopati (ROP). Lösningen DIGIROP kommer att fungera som ett beslutsstöd vad avser ROP-screening med förslag på screeningsintensitet och behandling utifrån screeningfynd.

ADDI Medical i unikt projekt med Stockholm Hud en del av Praktikertjänst och Psoriasisföreningen i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2019 08:38 CEST

I ett unikt projekt med ADDI Medical, Stockholm Hud en del av Praktikertjänst, Psoriasisföreningen i Stockholm och med stöd av läkemedelsbolaget AbbVie ska psoriasisvården dra nytta av de tekniska möjligheter som finns. Det övergripande syftet med projektet är att underlätta uppföljningen av symtom och behandlingseffekter för att därigenom nå uppsatta behandlingsmål.

ADDI Medical sluter avtal med FindOut Diagnostic

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 13:29 CET

E-hälsostartupen ADDI Medical sluter avtal med FindOut Diagnostics som utvecklar och säljer CE-märkta diagnostiska distanstester. Nu blir det möjligt för patienterna att dela resultaten med sjukvården.

Tunga namn bakom avgörande e-hälsolösning

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 11:18 CEST

Plattformen HOPE-Solution gör det möjligt för vården att på ett enkelt, lagligt och strukturerat sätt involvera patienten i vårdflödet. Plattformen möjliggör för patienten att i samråd med vården skicka in sina hälsodata elektroniskt. Bättre tillgänglighet, ökat patientengagemang och bättre kvalitet i vårdprocessen är några är vinsterna.

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • migjkafoelfl.lhgooswf@diadcpdiuamefudiwwcalil.easesi
 • 0708-157955

 • Presskontakt
 • VD
 • nidrnane.szmeleflbneermhg@awadjedicpmefddigscaful.urseul
 • 0705347555

Om ADDI Medical AB

HOPE Solution – kopplar samman patienten och sjukvården

Adress

 • ADDI Medical AB
 • Svärdvägen 25B
 • 18233 Danderyd
 • Sweden
 • Vår hemsida

Länkar