This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

AddPro Logga
AddPro Logga

Nyhet -

Kontinuitetsinformation från AddPro AB

Sedan en tid tillbaka är vi alla på något sätt påverkade av spridningen av Covid-19 i samhället. Detta innebär att vi alla måste vidta ett antal aktiviteter och försiktighetsåtgärder och agera på ett sätt som vi normalt sett inte skulle behövt. Vi på AddPro är vana vid snabba skiften och omställningar och ser utmaningar och lösningar snarare än problem och den tesen kommer vi alltid att fortsätta driva, det sitter i vårt DNA!

På AddPro följer vi hela tiden myndigheternas information kring denna situation och vi tillämpar vad vi benämner ”försiktighetsprincipen” vilket innebär att vi förhåller oss till det sakkunniga inom området förmedlar till oss. Utifrån denna information tar vi löpande beslut som vi bedömer är bäst för våra medarbetare, våra kunder och för AddPro.

Att upprätthålla vår leveranskapacitet och leveranskvalitet när den behövs som bäst är prioriterat för oss. Fungerande IT-lösningar kommer att vara direkt avgörande för merparten av världens verksamheter i tider som denna och därför har vi vidtagit följande åtgärder för att kunna garantera leverans till er verksamhet och samtidigt minimera smittspridningen på AddPro, i Sverige och i världen:

Med start idag, torsdag 12:e mars, omgrupperar vi all personal som arbetar inom Servicedesk och Operations med leveranser av våra tjänster och funktioner till att arbeta hemifrån.

Vi uppmanar alla övriga medarbetare att, i den mån det är möjligt, arbeta med utgångspunkt från sina respektive hem. Detta gör vi för att skapa möjligheter till kundmöten på våra kontor med hänsyn till minskad risk för smittspridning.

Vi uppmanar till att använda Teams som forum för alla möten, såväl interna som externa, där detta är möjligt.

Vi uppmanar alla medarbetare att undvika resande där man inte kan använda bil.

Dessa åtgärder vidtas för att begränsa smittspridning i samhället likväl som att säkra vår leveranskapacitet mot er som samarbetspartner och vi hoppas på ert samarbete och support i detta viktiga arbete. Har ni några nya behov eller önskemål efter de senaste veckornas utveckling så tveka inte att kontakta oss, vi arbetar 24x7 med att implementera nya smarta arbetssätt för att säkra kontinuiteten i våra kunders verksamhet.

Vi kommer att hålla er löpande informerade om vårt arbete med att hantera denna situation och som tidigare nämnts hoppas vi på ert stöd och samarbete i detta som kanske är, allas, vårt viktigaste uppdrag hittills!

United We Stand

Nicklas Persson, VD

Relaterade länkar

Ämnen


AddPro AB ( www.addpro.se )

AddProkoncernen bedriver verksamhet inom IT-området Säker & Effektiv IT och etablerades år 2000. Verksamheten utvecklas mycket positivt, expanderar starkt och finns idag representerat i Malmö, Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Kristianstad. AddPro är en av de främsta applikations- och molnintegratörerna i Sverige. Med en kombination av topprankade konsulter, strategiska leverantörer, utvalda molntjänster, egna datacenter och 24/7 bemannad support kan AddPro förse kunderna med den bästa kombinationen av lösningar som uppfyller högt ställda verksamhetskrav. Verksamheten beräknas 2019 närma sig en omsättning på ca 1 MRD med god lönsamhet och sysselsätter över 300 anställda specialister varav ca 85% är tekniska affärsspecialister verksamma i något av bolagets kompetensområden.

Presskontakt

Relaterat material