Skip to main content

Bjud in även adopterade till nationaldagen!

Pressmeddelande   •   Jun 06, 2012 08:00 CEST

En trevlig tradition som de flesta kommuner idag har infört, är att bjuda in dem, som blivit svenska medborgare under året, till en ceremoni på nationaldagen den 6 juni. Dock är det sällan som även nyadopterade barn från utlandet också blir inbjudna, då ungefär hälften av dessa barn blir medborgare redan innan de kommer till Sverige. Detta sker i de fall där det andra landet är anslutet till Haagkonventionen om internationella adoptioner – i de länderna blir det utländska adoptionsbeslutet omedelbart giltigt även i Sverige, och barnen får i normalfallet svenskt pass utfärdat av ambassaden innan hemresan.

Adoptionscentrum uppmanar alla kommuner att även bjuda in dessa barn till medborgarceremonierna den 6 juni. Detta skulle uppskattas mycket av adoptivfamiljerna och göra gruppen mer synlig i det svenska samhället.

Adoptionscentrum

Jan Göransson
ordförande

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera