Skip to main content

Debatt: Adoptionsbidraget måste höjas!

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2012 18:00 CEST

Adoptionerna har sjunkit i antal de senaste åren, men det har inte kostnaderna gjort. Ökade vårdkostnader för barnen i födelseländerna, ökad kontroll av adoptionsverksamheten och längre vistelsetider vid resan för att hämta barnet är faktorer som inneburit kraftiga kostnadsökningar för blivande adoptivföräldrar. 

För att ekonomiskt underlätta möjligheterna till att bilda familj genom internationell adoption infördes 1988 ett adoptionsbidrag på 20 000 kronor. Det fanns då från samhällets sida en ambition att hjälpa till med hälften av de kostnader som var förenade med en internationell adoption. Adoptionsbidraget blev tyvärr inte kopplat till en årlig uppräkning som många andra bidrag är.

Efter en stor kampanj initierad av Adoptionscentrum och dess medlemmar så höjdes bidraget till 40 000 kronor 2001 och detta innebar då att bidraget utgjorde cirka 40 % av den genomsnittliga adoptionskostnaden. Under de senaste åren har kostnaderna för internationella adoptioner ökat kraftigt men adoptivföräldrarna har inte kompenserats för detta.

Adoptionscentrum har påtalat för både socialminister Göran Hägglund och barn- och äldreminister Maria Larsson det stora behov som finns av att genomföra en höjning av adoptionsbidraget så att detta på ett bättre sätt relaterar till kostnaderna för en internationell adoption.

Adoptionscentrums förslag är att adoptionsbidraget höjs till två basbelopp, 88 000 kronor, och att det i framtiden regleras som alla andra bidrag kopplade till basbeloppet. Bidraget kommer då att återigen utgöra cirka 40 % av en genomsnittlig adoptionskostnad.

Det finns all anledning för det svenska samhället att uppmuntra till adoption. Adoption ger ett barn, som redan finns, en ny familj. Den familjebildningen bör så långt som möjligt få ett gott stöd från samhället, liksom de familjer som får barn på det "vanliga" sättet.

Jan Göransson, förbundsordförande Adoptionscentrum

Lona Lemmouh, Adoptionscentrum Stockholm Norr tel 070-4105950

Jonas Andersson, Adoptionscentrum Stockholm Söder tel 070-6676869

Jenny Boija Bennbom,  Adoptionscentrum Uppland tel 0702-486523

Lena Lagerkvist, Adoptionscentrum Södermanland tel 070-651 52 55

Magnus Wiklund, Adoptionscentrum Östergötland tel 0733-509499

Leif Landeman, Adoptionscentrum Jönköping

Kathrin Nilsson, Adoptionscentrum Sydöst, tel 0457-24705

Jimmy Grön, Adoptionscentrum Kalmar, tel 070-3372111

Lotta Bogaeus, Adoptionscentrum Gotland

Anette Svensson, Adoptionscentrum Sjuhärad 0513-200 53

Anna Mathiessen, Adoptionscentrum Skåne

Inger Brosved, Adoptionscentrum Halland

Mai-Kim Camder, Adoptionscentrum Göteborg 073-3663804

Andreas Jacobsson, Adoptionscentrum Nordväst, 0703-692575

Eva Mohlén, Adoptionscentrum Skaraborg, 070-6830489

Louise H Hernes, Adoptionscentrum Värmland

Katarina Bruun, Adoptionscentrum Örebro 0704-921092

Hilde Björnstad, Adoptionscentrum Västmanland

Birgitta Floresjö, Adoptionscentrum Dalarna

Adoptionscentrum Gävleborg

Cecilia Ekhem, Adoptionscentrum Västernorrland, tel 0760-477740

Kerstin Dahlberg, Adoptionscentrum Jämtland-Härjedalen tel 070-7206833

Lena Kallin Vestin, Adoptionscentrum Västerbotten, 072-7206833

 

 

 

Adoptionscentrum - en ideell organisation med 25 avdelningar över hela Sverige, som samlar adoptivfamiljer och adopterade. Vi har c:a 7.000 medlemsfamiljer.

Som medlemsförening driver vi aktivt frågor som är av betydelse för våra medlemmar.

Sedan 1969 då Adoptionscentrum bildades har mer än 23 500 barn från drygt 50 länder fått ny familj i Sverige. Vi förmedlar internationella adoptioner med statlig auktorisation, men är också en intresseorganisation för adopterade och deras familjer.  Vi har också i över 20 år arbetat aktivt med biståndsprojekt världen över.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.