Skip to main content

Hjälp barn hem

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 07:00 CEST

Med anledning av Adoptionscentrums 40-årsjubileum under 2009 drar vi nu igång en insamling på temat Hjälp barn hem

Adoptionscentrum har fått hjälp med kampanjen, som genomförs med ideella insatser, gratisannonser m.m. av reklambyrån SWE.

Hjälp barn hem

Ge tio fattiga kvinnor möjlighet att odla grönsaker till sina barn.

Barn överges eller förlorar sina familjer av en mängd olika anledningar. Extrem fattigdom, sjukdom och brist på möjligheter är vanliga orsaker, men också diskriminering av ensamstående mödrar, flickor, funktionshindrade och hiv-positiva. Ibland kan ojämställdhet och brist på kunskap leda till att kvinnor har svårt att kämpa för sina barns rättigheter eller leda till att de hamnar i så svåra situationer att de inte kan behålla sina barn. Adoptionscentrum verkar för alla barns lika rättigheter oavsett kön och etnicitet och varje barns rätt att få växa upp till välfungerande vuxna i en familj.

Ibland kan något ganska litet och enkelt vara av helt avgörande betydelse. Att kunna odla grönsaker kan vara en sådan sak. För en ensamstående mamma kan egna grönsaker vara det som avgör om hon ska kunna behålla sina barn eller inte. Eller om hennes barn blir undernärda eller inte.

Adoptionscentrums internationella utvecklingssamarbete, bistånd, riktar in sig på fyra teman; att förebygga att barn överges, att övergivna barn får en familj, att förändra och förbättra institutioner och att barn som växer upp på institution kan klara sig bra i samhället som vuxna. Arbetet genomförs av lokala barnrättsorganisationer i 12 länder.

I arbetet med att förebygga att barn blir utan familj ingår insatser för att öka kvinnors möjligheter att kunna försörja sig. Främst i Vietnam, Sydafrika och Etiopien stöder Adoptionscentrum projekt för att stärka kvinnor genom kunskapsspridning inom ledarskap, hiv, familjeplanering samt hushållsekonomi och försörjningsmöjligheter. Det har visat sig att när kvinnor och flickor stärks inom dessa områden ökar deras status och deras möjligheter att kunna påverka sin egen och sina barns situation. De får större möjligheter att skydda sig mot hiv, att bestämma hur många barn de ska ha, att skicka alla sina barn till skolan och att motverka att deras döttrar blir gifta för unga. De får ökade möjligheter att bestämma över hushållets resurser och de kan starta verksamheter som förbättrar familjens möjligheter att försörja sig.

I områdena där projekten äger rum är fattigdomen utbredd. I Sydafrika och Etiopien har hiv-aids orsakat enorma tragedier med ett stort antal föräldralösa barn. Projekt om näringslära, grönsaksodling och hushållsekonomi äger rum i norra Vietnam i bergsområden, en av provinserna är Lao Cai där flera etniska minoriteter lever. Kvinnorna arbetar hårt både i jordbruket och i hemmet och ca 25% av familjerna har en total inkomst på 200kr per månad. Det är vanligt att flickor gifter sig när de är 14-15år gamla och därför inte får fortsätta utbilda sig. Mammor, barn och gravida är ofta undernärda helt i onödan eftersom kunskap om näringsämnen saknas. Man har sett att betydligt större andel av hushållskassan går till mat, hälsovård och skolgång när kvinnorna börjar få ta del av pengarna.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.