Skip to main content

Samhället sviker adoptivfamiljerna

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2012 16:24 CEST

- Olika sätt att bilda familj behandlas inte jämställt av politiker och beslutsfattare, säger Jan Göransson, ordförande i Adoptionscentrum. Samhället står för kostnader för alla som får barn på ”vanligt sätt” (mödravård och förlossningsvård, kostnadsfria föräldrautbildningar) och för dem som får assisterad befruktning när den sker inom landstingen.  Men kostnaderna för att adoptera har mer än fördubblats sedan början av 2000-talet och idag är mediankostnaden för en adoption 225 000 kronor. - Adoption borde vara kostnadsneutralt i förhållande till annan familjebildning, fortsätter Jan Göransson.  Det statliga adoptionsbidraget har sedan år 2000 legat stilla på 40 000 kronor vilket medför att familjebildning genom adoption blir dyrare och dyrare. - Ett första steg för att uppnå kostnadsneutralitet skulle vara att vara att adoptionsbidraget höjs, och vi vill att det skall upp till 2 basbelopp, 88 000 kr, säger Jan Göransson. - Det är också olyckligt att den utredning som skulle se över adoptionskostnaderna för tio år sedan istället kom med förslag som fördyrade adoptioner istället för tvärtom, säger Jan Göransson. Adoptivfamiljer har idag också väsentligt högre kostnader för bl a den obligatoriska föräldrautbildningen.

Fakta adoptionskostnader

Par och ensamstående som adopterar genom en auktoriserad adoptionsorganisation, har efter genomförd adoption möjlighet att ansöka hos Försäkringskassan om ett adoptionsbidrag, som för närvarande uppgår till 40.000 kronor. Bidraget infördes 1988, och höjdes senast till nuvarande belopp år 2000.

Den totala adoptionskostnaden varierar mellan c:a 100 000 och 310 000 kronor, beroende på bl a vistelsetid i utlandet. Sedan adoptionsbidraget senast höjdes år 2000, har mediankostnaden för en adoption ökat från c:a 102.500 till 225.000 (adoptionskostnader, inklusive avgifter, resa, uppehälle m.m.) En anledning till de kraftigt ökande kostnaderna är att fler länder idag har längre vistelsetid eller att familjen måste göra fler än en resa innan adoptionen är slutförd.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera