Skip to main content

Snabbkommentarer till Betänkandet SOU 2009:61: Modernare adoptionsregler

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 16:12 CEST

Betänkandets förslag om svenska adoptioner

Adoptionscentrum välkomnar förslagen från utredningen. Det behövs en attitydförändring och vi är mycket glada för att utredningen sätter barnens intressen i centrum. Även svenska barn ska ha rätt att få en permanent familj genom adoption, om det bedöms att de aldrig kommer att kunna växa upp hos sina biologiska föräldrar.

Tips: Fredag 3 juli 15.30 föreläser den danske professorn Mogens Christofferson i sal D20, Gotlands Högskola i Visby om hur den internationella forskningen ser ut när det gäller resultat för barn placerade för adoption kontra fosterhem och institutioner. Forskningsresultaten är högst relevanta för den svenska debatten om svenska barns rätt att bli adopterade.

Sambopar föreslås får adoptera

Detta kan underlätta vid svenska adoptioner och adoptioner av styvbarn - men kommer inte att ha någon betydelse vid internationella adoptioner. Alla ursprungsländer kräver att de sökande ska vara gifta, och det blir allt vanligare att man dessutom kräver ett visst antal års äktenskap, t ex Sydkorea 3 år, Sydafrika 5 år, Kina 2 år osv. Förhoppningsvis innebär inte denna svenska lagändring att par som varit sambo länge och funderar på adoption, inte missar att ett giftermål ändå krävs och genomför det skyndsamt för att inte förlora väntetid.

En övre åldersgräns för adoption på 43 år införs

Vi anser att åldern är en faktor bland flera andra, som bör vägas samman i en individuell bedömning. Även om en övre åldersgräns kan underlätta för kommuner och andra inblandade, så är det viktigt att se vad den får för konsekvenser. Detta kommer att innebära att fler adoptivbarn blir ensambarn, då föräldrarna inte hinner genomföra en andra adoption. Det behövs också undantagsmöjligheter för barn som är över 5-årsåldern, och där åldersskillnaden mellan barn och föräldrar inte blir större än om något yngre föräldrar adopterar små barn. Framförallt är det viktigt, om en sådan övre åldersgräns införs, att det också beslutas om övergångsregler, så att familjer som redan är inne i adoptionsprocessen kan fullfölja sin adoption. I dagsläget är det c:a 900 av Adoptionscentrums 2.800 adoptionssökande som är 43 år eller äldre.

Treåriga medgivanden

Utredningens förslag om att ett medgivande nu skall gälla i tre år mot tidigare två, är bra - med de idag långa väntetiderna för att adoptera, underlättar det för både de sökande familjerna och adoptionsorganisationerna. Dock kan detta innebära problem i vissa länder, som inte godkänner medgivanden som är äldre än två år.

Mer information

Jan Göransson, ordförande Adoptionscentrum, mobiltel 070-5339630

Inga Näslund, informationssekreterare, 070-625 77 94

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.