Skip to main content

Adoptionscentrum: Utvisa aldrig barn till barnhem!

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2013 13:29 CEST

Adoptionscentrum kritiserar beslutet om utvisning av syskonen Raul och Billur

-  Barn har rätt till familj. Utvisa aldrig barn till barnhem!
 
Migrationsverket har beslutat om utvisning till Azerbajdzjan av barnen Raul, 7 år och Billur, 9 år. Barnen är sedan mer än två år omhändertagna av Socialtjänsten i Falun och placerade i familjehem.

Bakgrunden är att de biologiska föräldrarna inte anses kapabla att ta hand om barnen. Föräldrarna har även uttalat dödshot mot barnen - att de vid en utvisning skulle döda barnen hellre än att återvända till Azerbajdzjan.

Socialtjänstens bedömning av barnens bästa får dock vika för Migrationsverkets, som följer utlänningslagen och beslutat om utvisning av hela familjen. Det faktum att föräldrarna inte kan anses vara lämpliga avfärdas med motargumentet att barnen kan placeras på internatskola i sitt hemland.

Det kan på svenska låta tjusigt med internatskola, men alla som känner till situationen i de tidigare sovjetiska republikerna som Azerbajdzjan hör till, vet att det i de flesta fall handlar om stora, riktigt dåliga institutioner dit man skickar de barnhemsbarn som börjar skolan och även placerar barn som inte kan vistas i hemmet pga svåra sociala förhållanden.

Vår erfarenhet är att 500-1000 barn kan finnas på en sådan internatskola och dessa växer upp under fängelselika former, ofta utan rättigheter till egna saker eller kläder. Pennalism och våld är normala inslag, många barn har vittnat om hur hemska förhållandena kan vara.

Barn som växer upp på den här typen av institutioner får också ofta mycket svårt att klara sig sedan i vuxenlivet och vägen är kort till social utslagning när man saknar socialt skyddsnät och stöd från föräldrar och släktingar.

Att en myndighet i ett land som ratificerat barnkonventionen ens kan framföra detta som ett acceptabelt alternativ för barn är för oss ofattbart. Det är en skam att Sverige ens kan tänka tanken att utvisa barn till en barnhemstillvaro. Barn har rätt till familj, och den svenska socialtjänstens beslut att placera barnen i familjevård borde gå före.

Fallet visar med all tydlighet att barnkonventionen borde bli svensk lag, ju förr desto bättre. Då skulle myndigheter och domstolar tvingas inse att de måste se till barnets bästa och följa barnkonventionen vid beslut som detta.
 
Låt Raul och Billur få stanna!
Utvisa aldrig barn till barnhem!
Gör barnkonventionen till svensk lag, och respektera barns rätt till familj!

Sedan 1969 då Adoptionscentrum bildades har snart 25.000 barn från drygt 50 länder fått ny familj i Sverige. Vi förmedlar internationella adoptioner med statlig auktorisation, men är också en intresseorganisation för adopterade och deras familjer.  Vi har också i över 20 år arbetat aktivt med biståndsprojekt världen över.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy