Skip to main content

Väntetiderna för adoption minskar kraftigt

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 11:31 CEST

Antalet familjer som väntar i Adoptionscentrums kö har minskat kraftigt, och det är idag kort eller ingen väntetid för att skicka adoptionsansökan till flera länder som Ryssland, Bulgarien, Zambia, Kenya, Thailand, Filippinerna och Kina.

- Under många år har väntetiderna för adoption ökat, men nu tycks det ha vänt, säger Jan Göransson, ordförande i Adoptionscentrum. Vi utvecklar nu adoptionssamarbete med flera nya länder, bland andra Zambia och Panama.

Att antalet familjer som väntar i Adoptionscentrums kö har minskat kraftigt, beror troligen på de hårdare åldersreglerna som de flesta kommuner tillämpar och som innebär att man inte bör vara äldre än 42 år vid ansökan om medgivande.

- De som funderar på adoption bör komma till beslut långt före 40-årsåldern eftersom väntetider för utredning och väntetid i utlandet tar tid, fortsätter Jan Göransson. Men med våra nya kortare väntetider kommer vi att kunna hjälpa fler som närmar sig 42 år.

- Vi är också glada över att kunna ge fler barn med lättare funktionshinder en familj genom adoption, säger Jan Göransson. Vi behöver fler familjer för dessa barn då vi har åtskilliga adoptionskontakter där barn med något funktionshinder väntar på att få en familj.

Bakgrund:

Under en rad år har väntetiderna för adoption ökat och väntetider på 5-6 år har inte varit ovanligt. Adoptionscentrum har nu mycket kort eller ingen väntetid för att skicka ansökan till en rad länder. Sedan ansökan skickats tar det olika lång tid i utlandet till besked om barn. Mer information och förutsättningarna finns på www.adoptionscentrum.se, landsidorna för respektive land.

 

Adoptionscentrum har sedan 1969 förmedlat närmare 25 000 adoptioner från över 60 länder. Vi är den största och äldsta adoptionsorganisationen i Sverige och en av de största och äldsta i världen. 2011 förmedlade vi 338 adoptioner. För närvarande har vi över 20 samarbetsländer och bedriver internationellt utvecklingssamarbete i ett 15-tal länder. 

Adoptionscentrum arbetar enligt 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Genom internationella samarbeten drivs aktivt att de gällande etiska normerna för adoptionsarbetet tillämpas och utvecklas, vilket görs löpande tillsammans med samarbetspartners och myndigheter.

Adoptionscentrum är en ideell medlemsorganisation med 6000 medlemsfamiljer. Vi har som enda svenska adoptionsorganisation 24 rikstäckande avdelningar med egna styrelser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy