Skip to main content

Bättre informationsflöde till VA-banken

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2013 08:30 CEST

På Nacka kommun var man inte nöjd med hur informationen fungerade mellan det befintliga CAD-programmet och VA-banken. Därför gjordes en utvärdering där valet föll på Topocad.

Nacka kommun använder man programmet VA-banken för att sköta det kommunala nätet av vatten och avlopp. Det gäller planering, underhåll och övervakning så att det livsviktiga vattenomloppet kan fungera utan problem. För att det ska kunna ske krävs att VA-bankens information är uppdaterad och aktuell.

Men på Nacka kommun upptäcktes brister i det befintliga CAD-systemet som har till uppgift att försörja VA-banken med information. Därför startade man en process för att utvärdera vilket program som gav en bättre informationshantering. VA-utveckling, företaget bakom programmet VA-banken, föreslog Topocad.

– För att se hur detta program fungerar i praktiken besökte vi Tyresö kommun för att dra nytta av deras erfarenheter, säger Behnaz Motallebi som är kartingenjör på Nacka kommun.

Detta ledde till att man investerade i Topocad och Behnaz har sedan november 2012 arbetat med det. Parallellt som hon går på kurser för att lära sig programmet i Adtollo Academy, har det blivit en del av hennes arbetsvardag. Hennes arbete är främst inriktat på att rita in kommunens ledningsnät i Topocad men också att hjälpa till om någon vill ha en karta över nätet.

– Jag ritar alla ledningar och brunnar under mark och lägger till attribut och lagrar detta i VA-banken.

Viktigt med unika attribut

Att arbeta med en kommuns hela VA-nät är en komplicerad process där specifika data ska överföras till kartan och VA-banken. För att nå detta arbetar Behnaz med att lägga in unika attribut i Topocad.

– Det är mycket viktigt att vi kan lägga till attribut som kommer från leverantörerna. Det räcker inte med att ha koordinaterna för en brunn i ledningsnätet. Det måste framgå vilken adress den har för att man enkelt ska kunna hitta den och åtgärda om det uppstår ett problem.

Hon kompletterar med flera andra attribut, till exempel material, brunnsnamn, anläggningsår och dimensioner. På så sätt framträder en karta över ledningsnätet som är unik för just Nacka kommun eftersom kartan baseras på de egenskaper som präglar kommunens infrastruktur. Beskrivningen av VA-nätet blir allt annat än generell.

– Vattengångarna är också viktiga att få med. Kartan som vi tar fram ger svar på hur ledningarna går och andra egenskaper som är nödvändiga att veta inför en renovering eller ledningsbyte.

Nätet intresserar externa aktörer

Kartmaterialet som används får man från leverantörerna i DWG-format och i PDF. Det kan också vara relationsritningar av filerna som kommer på arkivbeständigt papper. De lämnas av konsulter eller internt på kommunen. Arbetsgången är logisk och metodisk. En DWG-fil som man fått importeras i Topocad och utifrån detta kartmaterial lägger Behnaz till ledningsnätets alla data. Detta kopplas sedan ihop med VA-banken. Så flödar informationen i Nacka kommun och säkerställer att driften av VA-nätet fungerar som den ska.

Men kartinformationen kan vara intressant även för en extern aktör och behöver inte enbart vara tillgänglig för tekniska förvaltningens personal. Det kan vara en entreprenör, en privatperson eller en annan kommun som vill ha information om hur ledningsnätet går inför en projektering eller liknande. De kan till exempel skicka en fråga för att få veta om Nacka kommun har en ledning där man tänker sig att gräva. Då exporterar Behnaz kartinformationen från programmet i olika format som DWG, DXF eller som PDF.

Behnaz har arbetat med Topocad under en kort tid. Att gå från ett system till ett annat är en omställning som kräver stöd under tiden. Hon tycker att Adtollo ger bra support.

– De tar kontakt med mig när jag hört av mig till supporten och ibland svarar de per mejl.

Hon har också funderingar som kan leda till förbättringar av programmet. Det gäller funktioner som kan förändras för att arbetet ska bli enklare. Idéerna har hon påtalat för supporten på Adtollo. På så sätt kommer Behnaz med synpunkter från en användare och bidrar därmed till att utveckla Topocad.


Adtollo tillhandahåller moderna verktyg för samhällsbyggnadsprocessen och skapar trygghet för kunden genom att leverera unika system anpassade till och utvecklade för kart- och entreprenadbranschen.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.