Skip to main content

Så jobbar UAS under pågående flygning i schakt

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 10:05 CET

AMKVO AB har genomfört tester med att flyga en drönare under jord i en gruvort för att se om det dels överhuvudtaget går att flyga i ett minder schakt, och dels för att se om det går att ta tillräckligt bra bilder för att återskapa schakt med fotogrammetri.

Testet genomfördes i LKABs gruva i Kiruna och anledningen var att laserscanningen av schaktet inte var tillräckligt noggrant på grund av besvärliga förhållanden. Schaktet var ca 130m djupt och flygningen genomfördes hela vägen ned till botten.

Fördelen med att flyga i gruvorten är att det ökar tillgängligheten och möjliggör ett komplement till dagens laserscanningsmetoder i schakt där riskerna är för höga för att använda personal.

Testet utföll till stor belåtenhet. Både flygning och fotografering för att återskapa schaktet visade sig fullt möjlig, men det finns fortfarande stor utvecklingspotential för att uppnå ett bättre resultat. AMKVO AB jobbar nu på modifieringar av metodiken och tekniken för att vid nästa test återskapa schaktet till fullo.

Med hjälp av Topocad kontrollerades om det återskapade punktmolnet hade någon avvikelse från verkligheten. Resultatet med Topocad visade att punktmolnet överensstämde med verkligheten utan större avvikelser. Detta visar att fotogrammetri kan vara en möjlig lösning där laserscanning möter utmaningar.

Adtollo tillhandahåller moderna verktyg för samhällsbyggnadsprocessen och skapar trygghet för kunden genom att leverera unika system anpassade till och utvecklade för kart- och entreprenadbranschen.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy