Skip to main content

Vi har lanserat Chaos desktop version 7

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2016 15:28 CET

Nu har vi släppt Chaos desktop 7.0 som innebär en nystart med ny kod och ett modernare användargränssnitt. Den nya versionen innefattar även förändringar som innebär ökad stabilitet och ett snabbare program.

I den nya versionen kommer användaren att ha ett betydligt enklare arbetsflöde. Mycket tack vare det nya, uppstädade användargränssnittet som kommer att innebära färre fönster då ärenden istället visas direkt under pågående projekt i programmet. Ett nytt menyfliksområde, en s.k. ”Ribbon-meny”, har ersatt den tidigare menyraden. Förändringsarbetet inkluderar, förutom ett snyggt och enklare användargränssnitt, förnyad kod som har i syfte att ge användaren ett stabilt program att arbeta i med sina framtida projekt.”Chaos desktop version 7 är en nystart, där man tagit ett omtag och rensat upp i koden, för att få en snabbare och stabilare produkt.” säger Tommy Axelsten, produktansvarig för dokumenthantering på Cad-Q. 

Allt i ett träd 

För att skapa enklare struktur så har man infört en gemensam trädstruktur för projekt, mappar, genvägar, ärenden och sökresultat. Användaren får en lättöverskådlig vy och har även möjlighet att ta del av alla sina projekt. Användaren har också möjligheten att justera ärendedokumentets ordning genom att välja olika sorteringsalternativ i den nya versionen av Chaos desktop. 

Menyfliksområde (Ribbon-meny) 

Menyfliksområdet består av olika flikar som i sin tur är uppdelade i grupper där de olika funktionerna finns tillgängliga. Menyfliksområdet går att dölja vid önskat behov för att få större arbetsyta och användaren kan när som helst spara ett favoritkommando i verktygsfältet för snabbåtkomst. ”Menyns design är tänkt att avspegla arbetsflödet när du arbetar i Chaos desktop” säger Mari Höijer, ansvarig för dokumenthantering på Adtollo. 

Färre fönster 

I den nya versionen består arbetsytan av färre fönster vilket gör arbetsflödet lättöverskådligt och enkelt att navigera mellan de olika fönstren. Utöver detta så har man omplacerat all metadata till höger vilket gör det enklare för användaren att se all information och förhandsgranska filer samtidigt. En annan förbättring som gjorts i användargränssnittet är att användaren numera kan välja att visa och dölja ”Viewer-fönstret” efter eget behov.

Strukturella förändringar 

Konfigurationsinställningarna har flyttats och finns numera på fliken ”System”. Även sök-knappen har frigjorts från navigeringsfönstret och hittas i menyfliksområdet för att skapa ett mer användarvänligt gränssnitt.

Adtollo tillhandahåller moderna verktyg för samhällsbyggnadsprocessen och skapar trygghet för kunden genom att leverera unika system anpassade till och utvecklade för kart- och entreprenadbranschen.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.