Femte året i följd: Vinge årets M&A‑byrå i Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 09:00 CET

Vinge har av Mergermarket utsetts till Årets M&A‑byrå 2018 bland affärsjurister i Sverige. Det är femte året i rad utmärkelsen går till Vinge, och den avslutar ett år av rekordmånga och komplexa transaktioner.

-Vi är stolta över att i betydande konkurrens ta hem detta pris för femte året i rad. Särskilt glada är vi över att juryn fäste speciell vikt vid vårt biträde till Tele2 i samgåendet med ComHem, den första fusionen mellan två stora börsbolag på sju år. Det var en transaktion där vi kunde dra på hela bredden i vårt fullserviceerbjudande, från att identifiera en modell för denna typ av samgående som fungerar aktiemarknadsrättsligt, till att lösa de mycket komplexa konkurrensrättsliga knutar som uppstår när två konkurrenter går samman, säger Maria-Pia Hope, VD för Vinge.

Vinge har hittills i år anlitats i 97 transaktionsprojekt till ett sammanlagt värde av 255 miljarder kronor, samt vid 9 börsintroduktioner. Bland transaktionerna återfinns, utöver samgåendet mellan Tele2 och ComHem, Autolivs spinoff av Veoneer samt Inc och Sandviks försäljning av Hyperion till KKR. En fortsatt trend under året var strategiska investeringar i Norden av amerikanska investerare, exempelvis Mars Petcares förvärv av AniCura från Nordic Capital.

-Efter att ha genomfört en generationsväxling i våra M&A-grupper för några år sedan är det roligt att kunna konstatera att vi fortsatt har klienternas förtroende och att vi under 2018 utvecklat vårt erbjudande samt ökat vår affär. Sett till såväl pågående uppdrag som inflöde av nya uppdrag finns ännu inga tecken på någon avmattning. Tack vare vår storlek har vi förmågan att samtidigt hantera flera pågående projekt och ändå erbjuda våra klienter team med såväl bredd som spets, säger Johan Winnerblad, Styrelseordförande och chef för Vinges M&A-avdelning.

Priset som Årets M&A‑byrå delades ut på torsdagskvällen vid Mergermarkets Europe M&A Awards i London. Utmärkelsen baseras på antalet genomförda affärer, värdet av affärerna, den strategiska, komplexa och innovativa nivån på transaktionerna samt börsnoteringar som involverar private equity‑sektorn. Juryn består av experter inom M&A och representanter från Mergermarket.

Vinge är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer med ca 450 medarbetare. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg samt i Bryssel.

Vinge har av Mergermarket utsetts till Årets M&A‑byrå 2018 bland affärsjurister i Sverige. Det är femte året i rad utmärkelsen går till Vinge, och den avslutar ett år av rekordmånga och komplexa transaktioner.

Läs vidare »

Vinge i topp i IFLR:s ranking

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 09:00 CET

Vinge utmärker sig även i år i IFLR:s ”Guide to the World’s Leading Financial Law Firms”, som är en årlig ranking av världens ledande advokatbyråer.

Vinge stärker styrelse och ledning

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 09:00 CET

Advokatfirman Vinge utvecklar organisationen i syfte att stärka och effektivisera verksamheten.

Sofia Törnroth‑Nyberg och Anna Åhlberg till Vinges Bank‑ & finansgrupp

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 08:00 CEST

”Under senare år har Vinges bank‑ och finansverksamhet vuxit mycket starkt och befäst ställningen som en av de ledande bank‑ och finansbyråerna i landet”, säger Mikael Ståhl, advokat och partner på Vinge.

”Vi är mycket glada över att kunna välkomna Sofia och Anna till oss som nya counsels. Båda är tidigare Vinge‑medarbetare som nu återvänder och blir utmärkta tillskott till vår bank‑ och finansgrupp.”

Sofia Törnroth-Nyberg kommer närmast från Baker McKenzie där hon varit delägare och ansvarig för bank‑ och finansverksamheten. Sofia har tidigare arbetat inom bank‑ och finansområdet på Advokatfirman Cederquist. Hon har även internationell erfarenhet från London och Bryssel.

Anna Åhlberg kommer närmast från Skanska Financial Services där hon framförallt arbetat med Skanskagruppens finansieringsrelaterade frågor. Tidigare har Anna även arbetat inom bank‑ och finansområdet på Advokatfirman Törngren Magnell.

Vinge är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer med ca 450 medarbetare. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg samt i Bryssel.

Läs vidare »

Vinge engagerar Carl Wetter som Senior Advisor

Nyheter   •   Okt 18, 2018 09:00 CEST

Carl Wetter, en av Nordens absolut främsta och mest erfarna jurister inom EU‑ och konkurrensrätt, ansluter till Vinge som Senior Advisor.

Carl Wetter kommer närmast från EU‑domstolen där han tjänstgjorde som domare i Tribunalen under perioden 2013‑2016. Tribunalen fungerar som en första instans inom EU‑domstolen i flera olika typer av mål, bland annat konkurrensrättsliga mål och mål om statligt stöd. Som domare har Carl Wetter varit involverad i flera av de mest uppmärksammade målen inom dessa och andra områden. Carl Wetter har en bakgrund som advokat och delägare på Vinge och var en av grundarna vid Vinges etablering i Bryssel 1989. Carl Wetter har tilldelats H.M. Konungens medalj för förtjänstfulla insatser som domare och advokat (2017).

‑ Med Carl Wetter som Senior Advisor befäster vi vår ställning som den ledande advokatbyrån inom området EU‑ och konkurrensrätt. Carls unika erfarenhet, djupa kompetens, utpräglade affärssinne och allmänna klokskap är en ovärderlig tillgång för oss och våra klienter. Att han tidigare i karriären dessutom varit med om att bygga upp vår firma och specialistkompetens är förstås en stor bonus. Vi känner varandra väl och arbetar utomordentligt bra tillsammans.”, understryker Johan Karlsson, delägare och chef för Vinges EU‑ och konkurrensrättsavdelning.

Carl Wetter:
‑ Det känns spännande att få vara med och bidra på detta sätt. Jag hoppas att mina kunskaper och min speciella erfarenhet kan vara till nytta. Vinge är en fantastisk advokatbyrå i framkant. Det gäller inte minst inom EU‑ och konkurrensrätten. 

Carl Wetter, en av Nordens absolut främsta och mest erfarna jurister inom EU‑ och konkurrensrätt, ansluter till Vinge som Senior Advisor.

Läs vidare »

Vinge ingår i samarbete för socialt entreprenörskap

Nyheter   •   Okt 17, 2018 09:00 CEST

Ashoka, världens ledande organisation för socialt entreprenörskap, har i ett nordiskt samarbete valt ut tio sociala entreprenörer att delta i ett fyra månader acceleratorprogram med namnet ”Hello Nordics”.

Vinge bistår Ashoka och entreprenörerna med juridisk rådgivning där syftet är att avsevärt expandera verksamheterna.

”Hello Nordics” är en del av Ashokas mål i att utveckla entreprenörernas beprövade lösningar för ökad social och ekonomisk integration bland marginaliserade grupper i de nordiska länderna.

Vinges roll blir att bistå entreprenörerna med juridisk rådgivning med syfte att utöka sina verksamheter, samt att bistå Ashoka vid bildandet av insamlingsstiftelsen Social Innovation Nordics. Vinge kommer också att agera utbildare under programmet.

Inom ramen för programmet kommer entreprenörerna att utbildas och coachas inom bland annat strategi, ledarskap och tillväxt, med syfte att snabbare kunna expandera verksamheterna till ett eller flera nordiska länder.

De tio entreprenörerna – två från vardera Sverige, Norge, Danmark, Finland samt två internationella entreprenörer – har valts ut genom sina förmågor att skapa systemförändrande lösningar genom att involvera politiker, beslutsfattare, lagstiftare, intresse‑ och målgrupper.

Entreprenörerna i ”Hello Nordics” är Catalysts (NO), Sisters in Business (NO), Foreningen Nydansker (DK), GAME (DK), Startup Refugees (FI), Icehearts (FI), Mitt Liv (SE), Idrott Utan Gränser (SE), Welcoming International (USA/Tyskland) samt ACAF/Winkomun (Spanien).- Ashokas ambition är förändra samhällssystemen i en positiv riktning. Vi vet att dessa tio entreprenörer kan skapa en mer inkluderande nordisk region genom att skala upp sina konkreta och beprövade lösningar, säger Maja Frankel, Head of Ashoka i Norden.

Vinge utgör tillsammans med Nordea, Acando och Oliver Wyman de verksamheter som tillsammans med Ashoka kommer att utbilda och coacha de tio entreprenörerna.

Ashoka, världens ledande organisation för socialt entreprenörskap, har i ett nordiskt samarbete valt ut tio sociala entreprenörer att delta i ett fyra månader acceleratorprogram med namnet ”Hello Nordics”.

Läs vidare »

Martin Johansson utsedd till hedersdoktor

Nyheter   •   Jul 09, 2018 09:00 CEST

Martin Johansson har utsetts till juris hedersdoktor inom internationell rätt av Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Han är advokat på Vinges kontor i Bryssel där han varit sedan 2006.

Martin har arbetat med EU‑rätt i 30 år, varav 13 år på EUs och EFTAs domstolar. Martin har också samarbetat med lärare och forskare på Juridiska institutionen vid Handelshögskolan i mer än tio år. Där anses han vara en viktig kugge i den framtida utvecklingen och expansionen av undervisning och forskning i EU‑rätt.

‑ Jag är mycket hedrad! Det är fantastiskt roligt och ju inte direkt något man går och väntar på! Jag uppfattar det som ett erkännande av mitt arbete och framförallt som ett bevis på att det uppskattas, säger Martin.


Vad händer i Bryssel just nu, Martin?
Just nu väntar vi på Vinges Brysselkontor med spänning på ett antal domar från EU‑domstolen och Tribunalen.

Snusförbudet
Vad gäller EU‑domstolen, är det framförallt domen i Swedish Matchs mål rörande snusförbudet i EU:s tobaksdirektiv från 2014 som borde komma när som helst, om inte i slutet av den här månaden så i början av hösten. Snus är den enda tobaksprodukt som är helt förbjuden inom EU (med undantag för Sverige). Vi hoppas givetvis att EU‑domstolen ‑ till skillnad från dess generaladvokat ‑ kommer fram till att EU:s lagstiftare inte längre kan gömma sig bakom sin breda bedömningsmarginal för att förbjuda snuset, helt utan hänsyn till vad den senaste forskningen visar och samtidigt som man tillåter e‑cigaretter och att nya tobaksprodukter ‑ utan minsta krav på tillstånd ‑ lanseras på marknaden.

Olagliga statliga stöd
Från Tribunalen väntar vi bland annat på domar HH Ferries mål mot EU‑kommissionen rörande det olagliga statliga stöd som Sverige och Danmark ger till HH Ferries konkurrent Öresundsbron. Detta stöd ges i form av kostnadsfria statliga garantier, obegränsade såväl i tid som till belopp, för Öresundsbro Konsortiets samtliga finansiella transaktioner.

Kartell i kraftkabelsektorn
Vi väntar även på domar I Power Cables‑kartellmålen, där vi biträtt EU‑kommissionen i två mål där talan väckts av de japanska företagen Fujikura respektive Furukawa. Dessa mål rör en stor kartell inom kraftkabelsektorn. EU‑kommissionen inledde en utredning efter ha blivit informerade om kartellen av ABB och bötfällde ett stort antal europeiska och asiatiska kraftkabelsproducenter.

Finns det någon ny intressant EU-lagstiftning på gång?
Precis som i medlemsstaternas huvudstäder är det alltid någon ny lagstiftning på gång i Bryssel. Bland de mer intressanta kan följande nämnas:

Ny EU-förordning om omotiverad geoblockering
I slutet av året kommer den nya EU‑förordningen om åtgärder mot omotiverad geoblockering att träda ikraft. Konsumenter kommer då inte längre att kunna blockeras eller skickas vidare till en annan e‑handelssajt på grund av nationalitet, bostadsort eller tillfällig vistelseort.

Reviderat direktiv om utstationerade arbetstagare
En annan ny lagstiftning som bör nämnas är det nya reviderade direktivet om utstationerade arbetstagare som antogs i maj. Enligt de nya reglerna gäller den mottagande medlemsstatens löneregler för alla utstationerade arbetstagare. Utstationeringen får vara 12 månader, men kan förlängas med 6 månader.

Direktivförslag om betalningsbedrägerier
Vi följer också med intresse kommissionens direktivförslag om bekämpande av bedrägerier som rör andra betalningsmedel än kontanter. Detta är en del av EU:s svar på de cybersäkerhetsutmaningar europeiska företag ställs inför. Här har Rådet precis antagit sin ståndpunkt och vi väntar nu på att EU‑parlamentet ska anta sin, så att de interinstitutionella förhandlingarna kan börja.

Martin Johansson har utsetts till juris hedersdoktor inom internationell rätt av Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Han är advokat på Vinges kontor i Bryssel där han varit sedan 2006.

Läs vidare »

Nya delägare till Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 08:00 CEST

De nyvalda delägarna är Johan Cederblad, advokat inom arbetsgruppen Miljörätt, Matthias Pannier, advokat och Rechtsanwalt verksam inom M&A samt Richard Wessman, advokat inom Immaterialrätt.

Maria Pia Hope, VD Vinge: Johan Cederblad är en av landets ledande rådgivare inom såväl transaktionsrelaterad som administrativ miljörätt, Matthias Pannier en erkänt skicklig M&A‑jurist med stor erfarenhet av komplexa cross‑bordertransaktioner, och Richard Wessman en fixstjärna inom immaterialrätt. Med dessa utnämningar stärker vi ytterligare Vinges position som ledande fullservicebyrå i Sverige och säkerställer att den fina utveckling vi sett de senaste åren kan fortsätta även på sikt. Vi önskar dem varmt välkomna som delägare!

Styrelsen har också utsett Anna Åhlberg och Sofia Törnroth, båda verksamma inom Bank & finans, samt Tobias Kempas, Immaterialrätt, till nya counslar.

Vinge är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer med ca 450 medarbetare. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg samt i Bryssel.

Tre nya delägare har valts in till Vinges Stockholmskontor med tillträde den 1 januari 2019.

Läs vidare »

Vinge topprankade inom immaterialrätt

Nyheter   •   Jun 28, 2018 09:00 CEST

IAM Patent 1000 släppte nyligen sin ranking för 2018 och Vinge är topprankade inom kategorierna transaktioner och tvistlösning.

Håkan Borgenhäll, chef för Vinges immaterialrättsteam i Stockholm är även individuellt topprankad inom tvistlösning och Ulf Dahlgren är omnämnd i kategorin Luminaries.

“Holding the majority stake in the patent litigation market”, Vinge is a force to be reckoned with in the courtroom, championing the interests of major players in the healthcare, telecoms and high‑tech arenas.” IAM Patent 1000, 2018

I IP Stars ranking för 2018 ligger Vinge också i topp inom Patent contentious och Trade mark contentious. Håkan Borgenhäll och Richard Wessman är även individuellt topprankade.

“Business law firm Vinge is one of the best in the market for IP disputes and IP‑related transactions.” IP Stars, 2018

Vinge fick tidigare i år utmärkelsen Sweden Trade Mark Contentious Firm of the Year 2018.

Vinge är även topprankade inom immaterialrätt i Chambers and Partners och Legal 500.

IAM Patent 1000 släppte nyligen sin ranking för 2018 och Vinge är topprankade inom kategorierna transaktioner och tvistlösning.

Läs vidare »

USA drar sig ur Iranavtalet och återinför sanktioner – hur påverkas svenska företag?

Nyheter   •   Jun 19, 2018 09:00 CEST

Handeln mellan EU och Iran har närmare tredubblats sedan 2015 och investeringar har gjorts av ett stort antal europeiska företag. Mellan januari och november förra året dubblades till exempel den svenska exporten till Iran jämfört med 2016 och uppgick till strax över 3,8 miljarder kronor enligt Exportkreditnämnden. Idag finns cirka 100 svenska bolag som är aktiva i Iran och ett tiotal större bolag har kontor där. Enligt Business Sweden (tidigare Exportrådet) innebär beslutet från president Trump att svenska företag som handlar med Iran kan komma att få svårt att göra affärer i USA på grund av sekundära sanktioner. Företagen kan därför tvingas att välja mellan de två marknaderna; USA eller Iran.

Det var den 8 maj som president Trump meddelade att USA drar sig ur Iranavtalet och återinför sanktioner mot landet. Några av de återinförda sanktionerna träder i kraft efter 90 dagar (den 6 augusti 2018) och andra efter 180 dagar (den 4 november 2018).

Iranavtalet slöts år 2015 mellan Iran, USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och EU och har ratificerats enhälligt av FN:s säkerhetsråd. Avtalet syftar till att reglera det iranska kärnteknikprogrammet och garantera att Iran inte utvecklar kärnvapen. I enlighet med de villkor och den tidsplan som fastställts i avtalet har även majoriteten av de kärnteknikrelaterade sanktioner som tidigare utfärdats mot landet av FN:s säkerhetsråd, EU och USA lyfts.

USA:s beslut att gå ur avtalet och återinföra sanktioner har mött kritik runtom i världen. Redan dagen efter president Trumps besked utfärdade EU:s utrikesrepresentant ett uttalande på EU:s vägnar om att så länge som Iran fortsätter att hålla sina utfästelser kommer EU att följa avtalet till fullo och samarbeta med världssamfundet för att upprätthålla det. Läs mer i pressmeddelandet från Europeiska unionens råd den 9 maj 2018, Declaration by the High Representative on behalf of the EU following US President Trump's announcement on the Iran nuclear deal (JCPOA).

Vid EU‑toppmötet den 16 maj ställde sig EU:s stats‑ och regeringschefer enhälligt bakom kommissionsordförande Jean‑Claude Junckers och utrikesrepresentanten Federica Mogherinis föreslagna åtgärder för att bevara Iranavtalet och skydda EU:s intressen. Mer information i pressmeddelandet från Europeiska kommissionen den 18 maj 2018.

Mot denna bakgrund antog den Europeiska kommissionen den 6 juni en delegerad förordning om ändring av bilagan till förordningen om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning, så att USA:s sanktioner mot Iran kommer att omfattas (Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagan till rådets förordning (EG) nr 2271/96). Dessa blockeringsregler förbjuder företag i EU att uppfylla sådana krav eller förbud som grundar sig på, eller är en följd av, sanktioner med extraterritoriell verkan och möjliggör för företag att få skadestånd på grund av sådana sanktioner. Enligt blockeringsreglerna gäller även att alla utländska domstolsbeslut som bygger på sanktionerna varken kan erkännas eller verkställas i EU. Målsättningen är att åtgärderna ska kunna träda i kraft före det att den första omgången av amerikanska sanktioner börjar gälla, det vill säga den 6 augusti 2018.

Därtill har Europeiska kommissionen antagit ett delegerat beslut om att lägga till Iran i förteckningen över länder som är berättigade till finansiering från Europeiska investeringsbanken (EIB) inom ramen för EU:s budgetgarantier (C(2018) 3730 final, Kommissionens delegerade beslut om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU). På så sätt kommer det att bli möjligt att finansiera eventuella insatser i Iran enligt det externa utlåningsmandatet, vilket framförallt kan vara relevant för små och medelstora företag.

Företag med affärer i Iran behöver följa utvecklingen
Svenska företag som gör affärer i Iran bör hålla sig väl underrättade och följa utvecklingen i Bryssel. Efter det att de ovanstående åtgärdena nu antagits av Europeiska kommissionen har Europaparlamentet och Europeiska unionens råd två månader på sig att invända innan de träder i kraft. Europaparlamentet och Europeiska unionens råd kan dock besluta att inte göra några invändningar innan tidsfristen löpt ut och i så fall förkortas perioden.

Europeiska kommissionen kommer att fortsätta att stärka det pågående samarbetet med, och stödet till, Iran inom olika sektorer, såsom energisektorn. Europeiska kommissionen uppmuntrar även EU‑länderna att överväga möjligheten att göra engångsöverföringar till Irans centralbank då det kan hjälpa de iranska myndigheterna att få in sina oljeinkomster, särskilt om de amerikanska sanktionerna riktas mot europeiska företag som gör oljeaffärer med Iran.

Martin Johansson och Karin Hjalmarsson vid Vinges Brysselkontor konstaterar att det ännu är oklart hur handeln med Iran kommer att påverkas av USA:s besked och vilken effekt de återinförda sanktionerna kommer att få på svenska företags verksamhet i Iran. Vinge följer utvecklingen noga och finns tillgängliga för att utreda och besvara frågor om vilka potentiella konsekvenser detta kan få.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Marknads- och kommunikationschef
  • krqaisadtineanpy.sfdjoojhoemlmyp@vikinfageab.sohelb
  • +46704293353
  • +46106143353

Om Advokatfirman Vinge

Vinge - Sveriges ledande advokatbyrå inom affärsjuridik

Vinge är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer med ca 450 medarbetare. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg samt i Bryssel.

Adress

  • Advokatfirman Vinge
  • Box 1703
  • 111 87 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar