Delphi topprankas i Årets Advokatbyrå

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 16:57 CET

Advokatfirman Delphi topprankas i Årets Advokatbyrå för fjärde året i rad, en utmärkelse där klienternas syn på samarbetet avgör vem som vinner.

Delphis klienter har sedan många år värderat byrån i Regis branschundersökning där kundnöjdheten mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Pris delas ut i fem kategorier och Delphi kom på andra plats i klasserna Årets Advokatbyrå 200+ MKR samt Stora Klientpriset.

- Oavsett resultat, vill vi först och främst tacka våra klienter. Vi har via studien fått väldigt många fina omdömen genom åren. Framförallt lär vi oss kontinuerligt hur vi kan utveckla våra klientsamarbeten och vårt erbjudande. Grunden i vår byrås DNA är ett långsiktigt och målstyrt arbete med klientnöjdhet; lyhördhet och ett genuint intresse för klientens specifika situation, säger David Aversten, executive partner på Delphi.

Studien visar att Delphi också får högsta betyg bland stora advokatbyråer avseende nivå av digitalisering. Flera nya digitala verktyg har integrerats i verksamheten och under 2019 kommer klienterna att kunna dra fördel av dessa i ännu högre grad, lovar David Aversten.

Samhällsansvaret har fortsatt fokus under 2019. Ett långsiktigt arbete med jämställdhet och ökad mångfald kompletteras med satsningar på bland annat Nolla utanförskapet, RAMP och Ung Talang. Under året planerar Delphi att fortsätta att investera mer i utbildning, ledarskap och strategisk rekrytering.

- Vi ser till att ständigt utveckla våra kompetensområden utifrån våra klienters behov. För att vara en progressiv samarbetspartner och strategisk rådgivare med juridisk kompetens krävs nytänkande och ett gott ledarskap. Delphi satsar mycket på en inkluderande kultur med en bra gemenskap. Vi är förändringsbenägna och nya idéer välkomnas med entusiasm, säger David Aversten.

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

Advokatfirman Delphi topprankas i Årets Advokatbyrå för fjärde året i rad, en utmärkelse där klienternas syn på samarbetet avgör vem som vinner.

Läs vidare »

Delphi biträder Euroforest AB vid försäljningen av cirka 15 000 hektar skog i Litauen

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2019 11:07 CET

Euroforest AB (publ) har överlåtit sin portfölj av skogsfastighetsbolag i Litauen AB till ett konsortium under ledning av Dasos Capital i Finland. Portföljen innefattar totalt cirka 15 000 hektar skog och är därmed enligt uppgift den största privatägda skogsegendomen i Litauen.

Ansvarig partner för Delphi var Göran M. Karlsson som bistod med rådgivning i Sverige. Ärendet genomfördes i samarbete med litauiska kollegor på advokatbyrån Ellex Valiunas.

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

Euroforest AB (publ) har överlåtit sin portfölj av skogsfastighetsbolag i Litauen AB till ett konsortium under ledning av Dasos Capital i Finland. Portföljen innefattar totalt cirka 15 000 hektar skog och är därmed enligt uppgift den största privatägda skogsegendomen i Litauen.

Läs vidare »

Delphi biträder det av FAM och Peab samägda bolaget Acturum vid avyttring av AstraZenecas gamla forskningsanläggning i Södertälje

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 10:28 CET

Delphi har biträtt Acturum, ett bolag som samägs av FAM (Wallenbergstiftelsernas förvaltningsbolag) och Peab, vid avyttring av en fastighetsportfölj i Södertälje.

Portföljen består av AstraZenecas gamla forskningsanläggning i Södertälje som utvecklats av Acturum sedan 2013. En av köparna är Offentlig Hus, som förvärvar en fastighet med uthyrningsbar yta om 32 000 kvm med bl.a. KTH och Södertälje kommun som hyresgäster till ett underliggande fastighetsvärde om 715 mkr. Den andra köparen är Fastator som förvärvar kontors- och forskningslokaler med en uthyrningsbar yta om 49 000 kvm med bl.a. Scania som hyresgäst till en preliminär grundköpeskilling om 300 mkr.

Delphis team bestod av Nina Persson (partner), Hannah Gröndahl, Sophie Leifland och Fredrik Nykvist.

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

Delphi har biträtt Acturum, ett bolag som samägs av FAM (Wallenbergstiftelsernas förvaltningsbolag) och Peab, vid avyttring av en fastighetsportfölj i Södertälje.

Läs vidare »

Vinst i Mark- och miljööverdomstolen

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 11:47 CET

Delphi har framgångsrikt biträtt klienter i Mark- och miljööverdomstolen. Saken rörde bygglov för ett flerfamiljshus, vilket Delphis klienter överklagat. Delphis klienter vann på två grunder i Mark- och miljööverdomstolen. Dels stred den sökta byggnationen mot anpassningskravet som byggnation ska följa enligt plan- och bygglagen, dels bedömdes den aktuella byggnaden som planstridig och avvikelsen kunde inte anses liten. Målet har principiell betydelse vad avser tolkningen av avstyckningsplaner, vilka är föregångare till dagens detaljplaner.

Delphis PBL-team bestod av Anders Hulegårdh och Anton Melander.

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

Delphi har framgångsrikt biträtt klienter i Mark- och miljööverdomstolen.

Läs vidare »

Delphi har biträtt grundarna av Metenova vid Priveqs investering

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 11:43 CET

Delphi har biträtt grundarna av Metenova vid Priveqs investering i Metenova, ett bolag baserat i Sverige som utvecklar och levererar produkter för aseptisk och steril läkemedelstillverkning.

Metenova som bolag grundades för ca tio år sedan med ett management och grundare med över fyra decennier lång erfarenhet inom produktdesign och utveckling av mixerlösningar för aseptisk och steril läkemedelsproduktion. Kunderna består av ledande läkemedelsbolag och biologiska läkemedelsproducerande bolag. Produktportföljen består av mixrar anpassade för olika typer av applikationer baserade på företagets patenterade teknologier. Metenova är verksamt globalt med försäljning i över 30 länder främst via ett distributörsnätverk och med huvudkontor i Mölndal, Sverige och dotterbolag i New Jersey, USA.

Advokatfirman Delphi har företrätt Metenovas grundare i transaktionen. Delphis team bestod huvudsakligen av Anders Hulegårdh, Måns Persson, Daniel Jessen Winbo och Erik Nylander.

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

​Delphi har biträtt grundarna av Metenova vid Priveqs investering i Metenova, ett bolag baserat i Sverige som utvecklar och levererar produkter för aseptisk och steril läkemedelstillverkning.

Läs vidare »

Ny ledning på Delphi i Malmö

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 10:21 CET

Duo tar över ledarskapet för Delphis verksamhet i Malmö.

Fem nya partners på Delphi till årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 11:47 CET

Delphi förstärker sin verksamhet med fem nya partners med verkan 1 januari 2019.

Simon Arvmyren, placerad på Stockholmskontoret, arbetar främst med skiljeförfaranden och annan kommersiell tvistlösning. Utöver sitt arbete som processjurist har Simon flera uppdrag som föreläsare inom process- och förmögenhetsrätt.

Magnus Berterud, placerad på Stockholmskontoret, är specialiserad inom arbetsrätt och har omfattande erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning vid M&A-transaktioner och processer vid både allmän domstol samt vid skiljeförfaranden.

Rickard Isacson, placerad på Stockholmskontoret, är specialiserad på M&A och arbetar löpande med transaktioner, så väl nationella som gränsöverskridande inom olika branscher.

Christian Härdgård, placerad på Malmökontoret, är specialiserad på upphandlingsfrågor samt miljö- och fastighetsrättsliga ärenden. Han har arbetat inom sina rättsområden vid såväl domstol som myndighet.

Micael Karlsson, placerad på Malmökontoret, är specialiserad inom avtals- och bolagsrätt och arbetar framförallt med företagsöverlåtelser, kapitalanskaffning, IPO:er och kommersiella avtal.

”Vi är mycket glada att välkomna fem nya partners som alla under sin tid på Delphi varit uppskattade medarbetare. Samtliga bidrar med stark kompetens inom sina respektive områden och har en vilja att utveckla och driva byrån framåt”, säger David Aversten, executive partner på Delphi.

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

​Delphi förstärker sin verksamhet med fem nya partners med verkan 1 januari 2019. ”Vi är mycket glada att välkomna fem nya partners som alla under sin tid på Delphi varit uppskattade medarbetare. Samtliga bidrar med stark kompetens inom sina respektive områden och har en vilja att utveckla och driva byrån framåt”, säger David Aversten, executive partner på Delphi.

Läs vidare »

Delphi advisor to Immunicum in connection with rights and directed issue

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 14:11 CET

Advokatfirman Delphi has acted as legal advisor to Immunicum AB in connection with a rights issue and directed issue of approximately SEK 350 million. The share issues allow for further investments in order to enable Immunicum's clinical development programs to reach several well-defined and potentially value-creating milestones. In addition, the ownership is strengthened with reputable institutional investors, including the Fourth AP Fund, Gladiator, the Second AP Fund, Alfred Berg, Nordic Cross and Adrigo.

Immunicum is a biopharmaceutical company that develops immune therapies against a range of solid tumors. Immunicum’s approach allows for an off-the-shelf product, based on a type of immune cell called dendritic cells that are designed to stimulate a personalized anti-tumor immune response in each patient.

Erik Penser Bank has acted as financial advisor in connection with the issue.

Delphi’s team consisted of Mats Dahlberg as responsible partner, assisted by Jenny Lindén, Clara Jarbrand and Fredrik Nykvist.

Delphi is one of the top commercial law firms in Sweden. We help our clients with mergers and acquisitions. We advise them on matters of banking, finance and capital markets. We represent clients in court and in arbitration and are acknowledged as being extremely competent in public procurement, environmental law and real estate law.

Many of us are specialists in high-tech fields such as IT, intellectual property and life science. Our drive and our interest in technology and business probably explain, in part, our success. We are often praised for our commercial sense and our ability to understand the client’s business.

Our clients are to be found primarily in Scandinavia, Europe and North America. We also co-operate with law firms globally and regularly assist clients on international matters. We have a total workforce of approximately 185, of which more than 120 are lawyers. We have offices in Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping and Norrköping.

Advokatfirman Delphi has acted as legal advisor to Immunicum AB in connection with a rights issue and directed issue of approximately SEK 350 million. The share issues allow for further investments in order to enable Immunicum's clinical development programs to reach several well-defined and potentially value-creating milestones.

Läs vidare »

Delphi rådgivare till Immunicum vid företrädes- och riktad emission

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 14:09 CET

Advokatfirman Delphi har varit rådgivare till Immunicum AB vid företrädes- och riktad emission om cirka 350 miljoner kronor. Genom nyemissionerna möjliggörs ytterligare investeringar för att Immunicums kliniska utvecklingsprogram ska kunna nå ett flertal väldefinierade och potentiellt värdeskapande milstolpar. Dessutom stärks ägarbasen med välrenommerade institutionella investerare; bland annat Fjärde AP-fonden, Gladiator, Andra AP-fonden, Alfred Berg, Nordic Cross och Adrigo.

Immunicum är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar immunterapier mot ett antal solida tumörer. Immunicums metod möjliggör en lagerförd produkt baserad på en typ av immunceller, så kallade dendritceller, som är utformade för att stimulera ett individuellt immunförsvar mot tumören hos varje patient.

Erik Penser Bank har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg som ansvarig partner, biträdd av Jenny Lindén, Clara Jarbrand och Fredrik Nykvist.

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

Advokatfirman Delphi har varit rådgivare till Immunicum AB vid företrädes- och riktad emission om cirka 350 miljoner kronor. Genom nyemissionerna möjliggörs ytterligare investeringar för att Immunicums kliniska utvecklingsprogram ska kunna nå ett flertal väldefinierade och potentiellt värdeskapande milstolpar.

Läs vidare »

Delphi advisor to Lideta in the acquisition of primary health care centres from Aleris

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 11:05 CET

Delphi has assisted Lideta AB (“Lideta”) in the acquisition of eleven primary health care centres in Stockholm and Uppsala and three divisions of rehab primary care in Stockholm from Aleris.

Lideta operates within the primary care sector, with maternity and child health care, primary care and occupational health care located in Landstinget Blekinge, Region Jönköpings Län, Region Skåne and Stockholms Läns Landsting. Nordstjernan is the majority owner of Lideta and has the ambition to create a high quality actor within the Swedish health care. The acquisition includes approximately 107,000 listed patients and approximately 275 employees. The care centres acquired are expected to have a turnover of approximately SEK 325 million in 2018. The acquisition requires approval from the Swedish Competition Authority, as well as from Stockholms Läns Landsting and Region Uppsala. Provided that the acquisition is approved, Lideta will be the third largest private operator in primary care in Sweden with a total of 247,000 listed patients and approximately 775 employees. Lideta’s revenue after the acquisition is estimated to more than SEK 1 billion.

The Delphi team includes Fredrik Mörner as responsible partner, Elisabeth Eklund, Johan Hübner, Rickard Isacson, Therese Virgin and Madeleine Kristoferson.

Delphi is one of the top commercial law firms in Sweden. We help our clients with mergers and acquisitions. We advise them on matters of banking, finance and capital markets. We represent clients in court and in arbitration and are acknowledged as being extremely competent in public procurement, environmental law and real estate law.

Many of us are specialists in high-tech fields such as IT, intellectual property and life science. Our drive and our interest in technology and business probably explain, in part, our success. We are often praised for our commercial sense and our ability to understand the client’s business.

Our clients are to be found primarily in Scandinavia, Europe and North America. We also co-operate with law firms globally and regularly assist clients on international matters. We have a total workforce of approximately 185, of which more than 120 are lawyers. We have offices in Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping and Norrköping.

Delphi has assisted Lideta AB (“Lideta”) in the acquisition of eleven primary health care centres in Stockholm and Uppsala and three divisions of rehab primary care in Stockholm from Aleris.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 22 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Executive Partner / Advokat
  • daofviocd.keavdwerkrstzmennq@dxxeltyphmji.gcseco
  • +46 709 25 25 19
Bolagsrätt Energi och naturresurser Företagsöverlåtelser IT och telekommunikation Private equity Utbildning Jur.kand.,... Visa mer

Om Advokatfirman Delphi

Delphi är en av de främsta affärsjuridiska byråerna i Sverige

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Vårt drivna arbetssätt och vårt intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga att förstå klientens verksamhet.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

Adress

  • Advokatfirman Delphi
  • Mäster Samuelsgatan 17, Box 1432
  • 111 84 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida