Media no image
Z9aiexiqd1a9ejmoaqjl

Delphi rådgivare till ägarna av Zetup AB i samband med transaktion inom IT-sektorn

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 12:08 CEST

Advokatfirman Delphi har biträtt säljarna av Zetup AB vid ingåendet av avtal om att sälja aktierna i bolaget till FSN Capital V.

Zetup AB är ett svenskt IT-bolag vars mål är att effektivisera sina kunders IT-miljö. Zetup AB omsätter ca 130 miljoner kronor med ca 100 anställda. I samband med förvärvet av Zetup AB har FSN Capital även ingått avtal om att förvärva Office IT-Partner och Dicom med målsättningen att bilda en koncern och bli en nordisk marknadsledare inom IT-infrastruktur, molntjänster och digitalisering.

Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor och beräknas slutföras i slutet av juni månad.

Delphis team bestod huvudsakligen av Fredrik Mörner, ansvarig partner, Andréas Joersjö samt Therese Virgin.

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

Advokatfirman Delphi har biträtt säljarna av Zetup AB vid ingåendet av avtal om att sälja aktierna i bolaget till FSN Capital V.

Läs vidare »
Media no image
Z9aiexiqd1a9ejmoaqjl

Delphi has advised the sellers of Zetup AB in connection with the divestment of the company’s shares to FSN Capital V.

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 12:07 CEST

Delphi has advised the sellers of Zetup AB in connection with the divestment of the company’s shares to FSN Capital V.

Zetup AB is a Swedish IT-company with the aim to render their customers IT-solutions more effective. Zetup AB has a revenue of approximately SEK 130 million, and has approximately 100 employees. In connection with the acquisition of Zetup AB, FSN Capital has also entered into contracts to acquire Office IT-Partner and Dicom, with the aim to form a consolidated group and become a leader on the Nordic market within IT-infrastructure, cloud based services and digitalization.

The transaction is subject to customary terms and conditions and is expected to be completed at the end of June.

Delphi’s team mainly consisted of Fredrik Mörner as responsible partner, Andréas Joersjö and Therese Virgin.

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

Delphi has advised the sellers of Zetup AB in connection with the divestment of the company’s shares to FSN Capital V.

Läs vidare »
Media no image
Rch2ygktng4ayiozlcex

Delphi har bistått Svenska Förpackning- och tidningsinsamlingen AB (FTI) med en konsekvensanalys av regeringens förslag gällande producentansvar

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 19:28 CEST

Advokatfirman Delphi har bistått Svenska Förpackning- och tidningsinsamlingen AB (FTI) med en rättslig analys av konsekvenserna av regeringens förslag till promemorian ”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren”.Delphi anser att flera delar i förslaget inte är rättsligt förankrade.

Av regeringens förslag framgår väsentligt skärpta krav avseende servicenivå och vad som anses utgöra ett lämpligt insamlingssystem.

Förslaget innebär förändringar i producentansvaret för förpackningar och returpapper samt helt ändrade förutsättningar för producentansvaret och insamlingen av förpackningar och returpapper i och med att fastighetsnära insamling föreslås vara huvudregeln. Regeringen föreslår att fastighetsnära insamling ska finnas för en betydande andel av bostadsfastigheterna i Sverige. Situationen när en fastighetsägare inte vill ha FNI regleras dock inte i förslaget. Den som driver insamlingssystemet har inte någon möjlighet att ställa krav på fastighetsägaren och den som avser att driva ett insamlingssystem ges inte fullt förfogande över systemet trots att det kommer att kräva betydande investeringar.

Regeringen vill genomföra förändringarna genom ändring av förordning. Därigenom undgås den demokratiska process som ändring genom riksdagsbeslut innebär. Delphis slutsats är att regeringen måste göra en noggrann konsekvensanalys innan ändringar kan genomföras. I flera centrala delar av regeringens förslag saknas en skälighetsavvägning enligt miljöbalken. Detta gäller särskilt:

 1. kravet på insamlingssystemets servicenivå till hushåll,
 2. att alla material föreslås omfattas av insamlingssystemet och
 3. att insamlingssystemet ska omfatta förpackningsavfall från utemiljöer.


Delphi framför även kritik då det bland annat finns en risk att förslaget leder till en osund konkurrens från kommunernas sida.


Delphis team har bestått av projektledare Karin Roberts, som har biträtts framförallt av Torben Beck Johansson samt Amanda Wiggh, Madeleine Kristoferson, Erica Nobel och Nina Persson och Elisabeth Eklund som ansvarig delägare.

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

Advokatfirman Delphi har bistått Svenska Förpackning- och tidningsinsamlingen AB (FTI) med en rättslig analys av konsekvenserna av regeringens förslag till promemorian ”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren”. Delphi anser att flera delar i förslaget inte är rättsligt förankrade.

Läs vidare »
Media no image
Z9aiexiqd1a9ejmoaqjl

Delphi advisor to Ardena in the acquisition of Syntagon Invest AB

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 13:55 CEST

Delphi has advised the Ardena group (Ardena) in the acquisition of Syntagon Invest AB and its subsidiaries Syntagon AB and Syntagon Baltic (jointly referred to as Syntagon).

Syntagon was established in 1999 and has sites in Sweden and Latvia with approximately 30 employees. Syntagon offers a comprehensive development package for Life Science ingredients and GMP manufacturing from early development to commercial manufacturing.

Ardena is a portfolio company of Mentha Capital and was formed in 2017, following the merging of three companies with complementary capabilities: Pharmavize in Belgium, Crystallics and Analytical Biochemical Laboratory (ABL) in the Netherlands. After the acquisitions of Syntagon and ChemConnection in 2018, Ardena now employs more than 225 scientists.

Delphi’s team mainly consisted of Fredrik Mörner (responsible partner) and Linn Strömberg. 

Delphi is one of the top commercial law firms in Sweden. We help our clients with mergers and acquisitions. We advise them on matters of banking, finance and capital markets. We represent clients in court and in arbitration and are acknowledged as being extremely competent in public procurement, environmental law and real estate law.

Many of us are specialists in high-tech fields such as IT, intellectual property and life science. Our drive and our interest in technology and business probably explain, in part, our success. We are often praised for our commercial sense and our ability to understand the client’s business.

Our clients are to be found primarily in Scandinavia, Europe and North America. We also co-operate with law firms globally and regularly assist clients on international matters. We have a total workforce of approximately 185, of which more than 120 are lawyers. We have offices in Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping and Norrköping. Read more at www.delphi.se

Delphi has advised the Ardena group (Ardena) in the acquisition of Syntagon Invest AB and its subsidiaries Syntagon AB and Syntagon Baltic (jointly referred to as Syntagon).

Läs vidare »
Media no image
Z9aiexiqd1a9ejmoaqjl

Delphi rådgivare till Ardena vid förvärvet av Syntagon Invest AB

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 13:51 CEST

Advokatfirman Delphi har biträtt Ardena-koncernen (Ardena) vid förvärvet av samtliga aktier i Syntagon Invest AB och dess dotterbolag Syntagon AB och Syntagon Baltic (gemensamt benämnda Syntagon).

Syntagon grundades 1999 och bedriver sin verksamhet i Sverige och Lettland med cirka 30 anställda. Syntagon bedriver utveckling av tillverknings- och analysmetoder av kemikalier samt erbjuder ett omfattande utvecklingspaket för Life Science sektorn och GMP-tillverkning från tidig utveckling till kommersiell tillverkning.

Ardena är ett portföljbolag till Mentha Capital som bildades 2017, efter en sammanslagning av tre bolag: Pharmavize i Belgien, Crystallics och Analytical Biochemical Laboratory (ABL) i Nederländerna. Efter förvärvet av Syntagon och ChemConnection under 2018 har Ardena nu över 225 forskare anställda.

Delphis team bestod huvudsakligen av Fredrik Mörner (ansvarig partner) och Linn Strömberg.

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. Läs mer på www.delphi.se

Advokatfirman Delphi har biträtt Ardena-koncernen (Ardena) vid förvärvet av samtliga aktier i Syntagon Invest AB och dess dotterbolag Syntagon AB och Syntagon Baltic (gemensamt benämnda Syntagon).

Läs vidare »
Hxhqn4oqppo4p0wf1qmm
Bgpaii0qhzpvnahsukqx

Advokatfirman Delphi Göteborg förnyar i ledningen samt anställer extern VD

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 13:38 CEST

Delphi i Göteborg har förändrat i byråns ledning för att på ett bättre sätt möta den ökande och ständigt föränderliga efterfrågan på juridiska tjänster. Med en ledning inriktad på att driva en modern byrå vill Delphi nu locka till sig branschens stjärnor samtidigt som byrån bibehåller all senior kompetens internt.

Eekatefzp0khpq8c7qmd
Tz1pe0cmljloeqpnmj7g

Delphi värvar ny partner till bank och finans samt transaktioner

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 09:20 CEST

Berndt Pettersson är ny partner på Delphis Stockholmskontor. Berndt Pettersson kommer att leda och utveckla byråns erbjudande inom bank och finanssektorn. Han har lång erfarenhet av transaktioner och internationell erfarenhet genom större klientuppdrag samt flerårig verksamhet i Sverige och Finland.

Aizccshtsyitdhtqeqrz
E8vae7ca967v7dehjlqd Tz1pe0cmljloeqpnmj7g

Agnes Hammarstrand på Delphi utnämnd till Advokaternas advokat 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 14:56 CEST

- Första kvinnan - framröstad av branschkollegor En prestigefylld utmärkelse på marknaden för affärsjuridik tilldelas Agnes Hammarstrand på Advokatfirman Delphi. Enligt ett resultat publicerat av Legally yours har advokater i hela Sverige röstat fram Agnes Hammarstrand som den advokat de själva helst skulle anlita i ett affärsjuridiskt ärende. Det är första gången en kvinna rankas högst.

Media no image
R0xi6ycuqveedlic6oho

Delphi has advised Plejd AB (Publ) with the acquisition of Pluspole AB and the directed share issue to Schneider Electris Industries SAS

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 11:10 CEST

Delphi has assisted Plejd with the acquisition of Pluspole AB. Historically, Pluspole AB has been an external consultancy firm that together with Plejd has developed Plejds hardware. By Plejds acquisition of Pluspole, Plejd gain own development resources and a very competent and experienced hard ware department with high-end competence within the field of Plejds business.

The acquisition has been made as a new share issue against set-off of claim. In connection thereto a directed share issue has been made to Schneider Electric Industries SAS whereby Schneider Electric invests 64,6 MSEK in Plejd. Schneider Electric is a globally leading operator within energy management and automation with an annual turnover of approximately 25 billion euro and roughly 144 000 employees worldwide.

The Delphi team mainly consisted of Emil Andersson (Partner), Daniel Jessen Winbo (Senior Associate) and Andreas Joersjö (Senior Associate).

Delphi is one of the top commercial law firms in Sweden. We help our clients with mergers and acquisitions. We advise them on matters of banking, finance and capital markets. We represent clients in court and in arbitration and are acknowledged as being extremely competent in public procurement, environmental law and real estate law.

Many of us are specialists in high-tech fields such as IT, intellectual property and life science. Our drive and our interest in technology and business probably explain, in part, our success. We are often praised for our commercial sense and our ability to understand the client’s business.

Our clients are to be found primarily in Scandinavia, Europe and North America. We also co-operate with law firms globally and regularly assist clients on international matters. We have a total workforce of approximately 185, of which more than 120 are lawyers. We have offices in Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping and Norrköping.

Plejd is an innovative Swedish tech company that develops products and services for smart lighting system and home automation.

Läs vidare »
Media no image
R0xi6ycuqveedlic6oho

Delphi har biträtt Plejd AB (publ) vid förvärv av Pluspole AB samt vid riktad emission till Schneider Electric Industries SAS

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 10:54 CEST

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för ”Internet of Things”.

Delphi har biträtt Plejd vid förvärv av Pluspole AB. Pluspole AB har historiskt varit ett externt konsultbolag som tillsammans med Plejd har utvecklat Plejds hårdvara. Genom Plejds förvärv av Pluspole tas ett stort kliv avseende bolagets utvecklingsresurser och bolaget erhåller en mycket kompetent och erfaren hårdvaruavdelning med spetskompetens inom de produktområden som Plejd verkar inom.

Förvärvet har skett genom en riktad kvittningsemission och i samband med emissionen har även en riktad emission gjorts till Schneider Electric Industries SAS genom vilket Schneider Electric investerar 64,4 MSEK i Plejd. Schneider Electric är en världsledande aktör inom energihantering och automation och omsätter cirka 25 miljarder euro och har närmare 144 000 anställda världen över.

Delphis team har huvudsakligen bestått av Emil Andersson (Partner), Daniel Jessen Winbo (Senior Associate) samt Andreas Joersjö (Senior Associate).

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för ”Internet of Things”.

Läs vidare »

Bilder & Videor 11 bilder

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Managing Partner/Advokat
 • david.aversten@delphi.se
 • +46 709 25 25 19
Bolagsrätt Energi och naturresurser Företagsöverlåtelser IT och telekommunikation Private equity Utbildning Jur.kand.,... Visa mer

Om Advokatfirman Delphi

Delphi är en av de främsta affärsjuridiska byråerna i Sverige

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Vårt drivna arbetssätt och vårt intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga att förstå klientens verksamhet.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

Adress

 • Advokatfirman Delphi
 • Mäster Samuelsgatan 17, Box 1432
 • 111 84 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida