Media no image
Cxtmmehpalhvtfmst7yc

Delphi advisor to Immunicum in connection with listing on Nasdaq Stockholm Small Cap

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 12:18 CET

Advokatfirman Delphi has acted as legal advisor to Immunicum AB in connection with listing on Nasdaq Stockholm. The first trading day at Nasdaq Stockholm was on the 15th of January, 2018. Immunicum has completed a guaranteed rights issue of approximately MSEK 200 in connection with the listing.

Immunicum is a biotechnology company advancing a novel immuno-oncology treatment against a range of solid tumors. The company aims to advance therapeutic cancer treatments at least through clinical phase II trials and then license the product candidates to major pharmaceutical or biotech companies.

Pareto Securities AB has acted as financial advisor.

For more information, see Immunicum's press release: www.imminicum.se

Delphi's team consisted mainly of responsible partner Mats Dahlberg, Jonas Ingvarsson and Jenny Lindén. In addition, a large number of Delphi lawyers have been involved in the work.

Delphi is one of the top commercial law firms in Sweden. We help our clients with mergers and acquisitions. We advise them on matters of banking, finance and capital markets. We represent clients in court and in arbitration and are acknowledged as being extremely competent in public procurement, environmental law and real estate law.

Many of us are specialists in high-tech fields such as IT, intellectual property and life science. Our drive and our interest in technology and business probably explain, in part, our success. We are often praised for our commercial sense and our ability to understand the client’s business.

Our clients are to be found primarily in Scandinavia, Europe and North America. We also co-operate with law firms globally and regularly assist clients on international matters. We have a total workforce of approximately 185, of which more than 120 are lawyers. We have offices in Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping and Norrköping.

Advokatfirman Delphi has acted as legal advisor to Immunicum AB in connection with listing on Nasdaq Stockholm. The first trading day at Nasdaq Stockholm was on the 15th of January, 2018. Immunicum has completed a guaranteed rights issue of approximately MSEK 200 in connection with the listing.

Läs vidare »
Media no image
Cxtmmehpalhvtfmst7yc

Delphi rådgivare till Immunicum vid notering på Nasdaq Stockholm Small Cap

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 12:12 CET

Advokatfirman Delphi har agerat rådgivare till Immunicum AB i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Första handelsdagen på Nasdaq Stockholm var den 15 januari 2018. Immunicum har genomfört en garanterad företrädesemission om ca 200 MSEK i samband med noteringen.

Immunicum är ett bioteknikbolag som utvecklar nya immunaktiverande cancerbehandlingar mot ett antal solida tumörer. Bolagets mål är att främja produktkandidater genom fas II-studier och därefter licensiera produkter till större läkemedelsföretag.

Pareto Securities AB har agerat finansiell rådgivare.

För mer information, se Immunicums pressmeddelande: www.imminicum.se

Delphis team bestod huvudsakligen av Mats Dahlberg, ansvarig partner, Jonas Ingvarsson och Jenny Lindén. Därutöver har ett stort antal medarbetare på Delphi varit delaktiga i arbetet.

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

Advokatfirman Delphi har agerat rådgivare till Immunicum AB i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Första handelsdagen på Nasdaq Stockholm var den 15 januari 2018. Immunicum har genomfört en garanterad företrädesemission om ca 200 MSEK i samband med noteringen.

Läs vidare »
Media no image

Delphi rådgivare till säljarna av Barnmorskegruppen Mama Mia Aktiebolag

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2017 10:48 CET

Advokatfirman Delphi har biträtt ägarna av BarnmorskegruppenMama Mia Aktiebolag (”Mama Mia”) vid försäljningen av aktierna i Mama Mia och dess dotterbolag till Nordstjernan.

Mama Mia bedriver mödra- och barnhälsovård via sju enheter i Stockholm och Malmö. Under varumärket To Care bedrivs även primärvård via två enheter i Stockholm. Koncernen har under de senaste åren vuxit snabbt sedan bolaget grundades och har idag drygt 170 anställda och omsatta under det föregående räkenskapsåret cirka 200 MSEK.

Delphis team bestod huvudsakligen av Fredrik Mörner (ansvarig partner) samt Jeppa Persson.

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

Advokatfirman Delphi har biträtt ägarna av Barnmorskegruppen Mama Mia Aktiebolag (”Mama Mia”) vid försäljningen av aktierna i Mama Mia och dess dotterbolag till Nordstjernan.

Läs vidare »
Rltk8k2jjsglzcvu8rho

Två nya partners på Delphi från och med årsskiftet!

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 13:20 CET

​Advokatfirman Delphi har glädjen att meddela att Emma Dansbo och Andreas Wirén har valts in som partners på Stockholmskontoret med verkan 1 januari 2018.

Ui1h5qnytmha7m3cafzc

Delphi named Law Firm of the Year for the third year in row!

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 17:45 CET

On Thursday evening, Delphi received for the third time the award Law Firm of the Year in the category Large Law Firms SEK 200 million. Delphi has previously received the award for Law Firm of the Year, 2015 in the categories Large Client Award and Large Law Firms SEK 200 million and 2016 in the category Large Law Firms SEK 200 million.

Pzgnmlbmyru7uqkucmst

Delphi utsedd till Årets Advokatbyrå för tredje året i rad!

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 12:19 CET

​Under torsdagskvällen stod det klart att Delphi erhöll priset Årets Advokatbyrå i kategorin Stora Advokatbyråer 200+ mkr även 2017. Delphi har tidigare fått utmärkelsen Årets Advokatbyrå, 2015 i kategorierna Stora Klientpriset och Stora Advokatbyråer 200 mkr+ och 2016 i kategorin Stora Advokatbyråer 200+ mkr.

B2x65j23q5ca6wqezve2

Elin Broman är vinnaren av Delphi Scholarship 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 16:06 CET

Under torsdagskvällen utsågs årets vinnare av Delphi Scholarship, ett studentstipendium som instiftades för tre år sedan i syfte att uppmärksamma och uppmuntra drivna juriststudenter. Elin Broman som läser termin sju på juristlinjen i Stockholm blev årets stipendiat.

Sqomfia14zjr8somwhda
Z9aiexiqd1a9ejmoaqjl

Delphi rådgivare till säljarna av Lideta Hälsovård

Nyheter   •   Nov 13, 2017 13:22 CET

Advokatfirman Delphi har biträtt ägarna av Lideta-koncernen (”Lideta”) vid försäljningen av aktierna till Nordstjernan.

Bhusijphakpmso0ctz4i

Delphi rådgivare till Industrifonden vid investering i Fast Travel Games

Nyheter   •   Nov 06, 2017 08:00 CET

Advokatfirman Delphi har biträtt Industrifonden i samband med investeringen i Fast Travel Games AB. Den totala finansieringsrundan uppgick till 2,1 miljoner dollar.

Sqomfia14zjr8somwhda
Igrk6lfqjbkobdo419og

Delphi har biträtt Amasten vid förvärv av tio bostadsfastigheter i Sundsvall

Nyheter   •   Nov 01, 2017 13:58 CET

Advokatfirman Delphi har biträtt Amasten vid förvärv av tio bostadsfastigheter i Sundsvall från KOFA AB. De förvärvade fastigheterna omfattar 9 221 kvadratmeter varav 8 174 kvadratmeter utgörs av bostäder fördelat på 152 lägenheter. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 130 miljoner kronor.

Bilder & Videor 11 bilder

Kontaktpersoner 15 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Managing Partner/Advokat
  • david.aversten@delphi.se
  • +46 709 25 25 19
Bolagsrätt Energi och naturresurser Företagsöverlåtelser IT och telekommunikation Private... Visa mer

Om Advokatfirman Delphi

Delphi är en av de främsta affärsjuridiska byråerna i Sverige

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Vårt drivna arbetssätt och vårt intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga att förstå klientens verksamhet.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

Adress

  • Advokatfirman Delphi
  • Mäster Samuelsgatan 17, Box 1432
  • 111 84 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida