Delphi samt Avance Attorneys biträder AddLife Development AB vid förvärv av Väinö Korpinen Oy

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 16:10 CEST

Delphi har tillsammans med Avance Attornyes biträtt AddLife Development AB vid förvärvet av Väinö Korpinen Oy. Väinö Korpinen Oy har etablerat sig som den ledande leverantören på den finska marknaden för behovsanpassade badrumslösningar. Samtliga badrumslösningar och produkter är framtagna efter nära samarbeten mellan designers och vårdprofessionen. Målgruppen för bolagets lösningar är personer med särskilda behov, som bland annat äldre, funktionshindrade och demenssjuka.

Väinö Korpinen Oy säljer idag sina produkter huvudsakligen till offentlig sektor och privata vårdaktörer i Finland. Bolaget har 15 anställda och omsätter cirka 8 miljoner euro. Förvärvet passar väl in i Addlife-koncernens strategi för fortsatt expansion inom sektorn hemvård och utgör ett komplement till tidigare genomförda förvärv inom hemvårdsområdet.

Delphis team bestod framför allt av Fredrik Mörner (ansvarig partner) samt Avance Attornyes team bestod framför allt av Ilkka Perheentupa (ansvarig partner) samt Jessica Grönholm (associate).

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

Delphi har tillsammans med Avance Attornyes biträtt AddLife Development AB vid förvärvet av Väinö Korpinen Oy. Väinö Korpinen Oy har etablerat sig som den ledande leverantören på den finska marknaden för behovsanpassade badrumslösningar. Samtliga badrumslösningar och produkter är framtagna efter nära samarbeten mellan designers och vårdprofessionen.

Läs vidare »

Delphi and Avance Attorneys assist AddLife Development AB with the acquisition of Väinö Korpinen Oy

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 15:59 CEST

Delphi, together with Avance Attorneys, has assisted AddLife Development AB with acquiring Väinö Korpinen Oy. Väinö Korpinen Oy has successfully established itself as the leading supplier on the Finnish market for accessible bathroom solutions. All bathroom solutions and products are developed in close cooperation between designers and care professionals. The products’ functionality, materials, design and placement in the bathroom are all the result of thorough testing. The target group for the company’s solutions comprises individuals with special needs, including advanced age, people with disabilities and people with dementia.

The company currently sells its products primarily to the public sector and private care providers in Finland. The company has 15 employees and sales of about EUR 8 million. The acquisition fits squarely in with the Addlife group’s strategy for continued expansion in the home care sector and comprises an excellent complement to completed acquisitions in the area of home care.

Delphi's team consisted mainly of Fredrik Mörner (responsible partner) and Avance Attorneys’ team consisted mainly of Ilkka Perheentupa (responsible partner) and Jessica Grönholm (associate).

Delphi is one of the top commercial law firms in Sweden. We help our clients with mergers and acquisitions. We advise them on matters of banking, finance and capital markets. We represent clients in court and in arbitration and are acknowledged as being extremely competent in public procurement, environmental law and real estate law.

Many of us are specialists in high-tech fields such as IT, intellectual property and life science. Our drive and our interest in technology and business probably explain, in part, our success. We are often praised for our commercial sense and our ability to understand the client’s business.

Our clients are to be found primarily in Scandinavia, Europe and North America. We also co-operate with law firms globally and regularly assist clients on international matters. We have a total workforce of approximately 185, of which more than 120 are lawyers. We have offices in Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping and Norrköping.

Delphi, together with Avance Attorneys, has assisted AddLife Development AB with acquiring Väinö Korpinen Oy. Väinö Korpinen Oy has successfully established itself as the leading supplier on the Finnish market for accessible bathroom solutions. All bathroom solutions and products are developed in close cooperation between designers and care professionals.

Läs vidare »

Delphi advisor to Addtech Nordic AB upon acquisition of Prisma Teknik AB and Prisma Light AB

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 17:30 CEST

Delphi has advised Addtech Nordic AB, a wholly-owned subsidiary of Addtech AB (publ), listed on NASDAQ Stockholm Mid Cap, upon acquisition of all shares in Prisma Teknik AB and Prisma Light AB.

Prisma Teknik AB is the supplier of advanced transition signals, arc contacts for demanding environments and measuring instruments for measuring crankshaft skew. Prisma Light AB develops and manufactures LED lighting for outdoor environments. The companies have 27 employees and have a turnover of approximately SEK 70 million.

Delphi's team consisted mainly of Fredrik Mörner as responsible partner, assisted by associate Linn Strömberg.

Delphi is one of the top commercial law firms in Sweden. We help our clients with mergers and acquisitions. We advise them on matters of banking, finance and capital markets. We represent clients in court and in arbitration and are acknowledged as being extremely competent in public procurement, environmental law and real estate law.

Many of us are specialists in high-tech fields such as IT, intellectual property and life science. Our drive and our interest in technology and business probably explain, in part, our success. We are often praised for our commercial sense and our ability to understand the client’s business.

Our clients are to be found primarily in Scandinavia, Europe and North America. We also co-operate with law firms globally and regularly assist clients on international matters. We have a total workforce of approximately 185, of which more than 120 are lawyers. We have offices in Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping and Norrköping.

Delphi has advised Addtech Nordic AB, a wholly-owned subsidiary of Addtech AB (publ), listed on NASDAQ Stockholm Mid Cap, upon acquisition of all shares in Prisma Teknik AB and Prisma Light AB.

Läs vidare »

Delphi rådgivare åt Addtech Nordic AB vid förvärv av Prisma Teknik AB och Prisma Light AB

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 17:28 CEST

Advokatfirman Delphi har biträtt Addtech Nordic AB, ett helägt dotterbolag till Addtech AB (publ) som är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap, vid förvärvet av samtliga aktier i Prisma teknik AB samt Prisma Light AB.

Prisma Teknik AB är leverantör av avancerade övergångssignaler, armbågskontakter för krävande miljöer samt mätinstrument för mätning av vevaxlars skevhet. Prisma Light AB utvecklar och tillverkar LED-belysning för utomhusmiljöer. Bolagen har tillsammans 27 anställda och omsätter cirka 70 miljoner kronor.

Delphis team bestod huvudsakligen av Fredrik Mörner som ansvarig partner samt associate Linn Strömberg.

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

Advokatfirman Delphi har biträtt Addtech Nordic AB, ett helägt dotterbolag till Addtech AB (publ) som är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap, vid förvärvet av samtliga aktier i Prisma teknik AB samt Prisma Light AB.

Läs vidare »

Advokatfirman Delphi värvar ny partner till transaktionsgruppen

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 17:13 CEST

​Advokatfirman Delphi i Göteborg fortsätter sin tillväxresa och har nu rekryterat Christoffer Mangelus som ny delägare, med ansvar för att leda och utveckla Delphi i Göteborgs M&A/Corporate grupp. Christoffer har lång erfarenhet av specialiserat arbete med nationella och internationella företagsöverlåtelser, investeringar, fusioner, joint ventures och kapitalanskaffningar.

Elisabeth Eklund has once again been appointed as Non-Governmental Advisor for the Swedish Competition Authority within the International Competition Network

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 11:28 CEST

Elisabeth Eklund, Partner who is heading Delphi’s competition law practice, has once again been appointed as Non-Governmental Advisor for the Swedish Competition Authority within the International Competition Network, ICN, in the working group for Unilateral Conduct during the coming year. Elisabeth has actively participated in the work of ICN for the last three years and was one of the working-group’s panelists at the ICN’s Annual Conference in New Delhi in April 2018.

Elisabeth Eklund is ranked by several international ranking institutes as one of the leading competition lawyers in Sweden. Elisabeth has extensive experience of all forms of competition law advice. She advises companies in various industries in abuse of dominance cases, cartel investigation and vertical restrictions. She also handles merger control, dawn raids, and is regularly counsel in competition litigations and arbitrations as well as regulatory proceedings with a particular focus on pharmaceuticals, medical devices, fast-moving consumer goods, waste disposal, transports, food and energy. She is also a guest lecturer at Stockholm University and is a frequent speaker at conferences and has published a number of articles in competition law journals.

Delphi is one of the top commercial law firms in Sweden. We help our clients with mergers and acquisitions. We advise them on matters of banking, finance and capital markets. We represent clients in court and in arbitration and are acknowledged as being extremely competent in public procurement, environmental law and real estate law.

Many of us are specialists in high-tech fields such as IT, intellectual property and life science. Our drive and our interest in technology and business probably explain, in part, our success. We are often praised for our commercial sense and our ability to understand the client’s business.

Our clients are to be found primarily in Scandinavia, Europe and North America. We also co-operate with law firms globally and regularly assist clients on international matters. We have a total workforce of approximately 185, of which more than 120 are lawyers. We have offices in Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping and Norrköping.

​Elisabeth Eklund, Partner who is heading Delphi’s competition law practice, has once again been appointed as Non-Governmental Advisor for the Swedish Competition Authority within the International Competition Network, ICN, in the working group for Unilateral Conduct during the coming year.

Läs vidare »

Delphi rådgivare till ägarna av Zetup AB i samband med transaktion inom IT-sektorn

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 12:08 CEST

Advokatfirman Delphi har biträtt säljarna av Zetup AB vid ingåendet av avtal om att sälja aktierna i bolaget till FSN Capital V.

Zetup AB är ett svenskt IT-bolag vars mål är att effektivisera sina kunders IT-miljö. Zetup AB omsätter ca 130 miljoner kronor med ca 100 anställda. I samband med förvärvet av Zetup AB har FSN Capital även ingått avtal om att förvärva Office IT-Partner och Dicom med målsättningen att bilda en koncern och bli en nordisk marknadsledare inom IT-infrastruktur, molntjänster och digitalisering.

Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor och beräknas slutföras i slutet av juni månad.

Delphis team bestod huvudsakligen av Fredrik Mörner, ansvarig partner, Andréas Joersjö samt Therese Virgin.

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

Advokatfirman Delphi har biträtt säljarna av Zetup AB vid ingåendet av avtal om att sälja aktierna i bolaget till FSN Capital V.

Läs vidare »

Delphi has advised the sellers of Zetup AB in connection with the divestment of the company’s shares to FSN Capital V.

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 12:07 CEST

Delphi has advised the sellers of Zetup AB in connection with the divestment of the company’s shares to FSN Capital V.

Zetup AB is a Swedish IT-company with the aim to render their customers IT-solutions more effective. Zetup AB has a revenue of approximately SEK 130 million, and has approximately 100 employees. In connection with the acquisition of Zetup AB, FSN Capital has also entered into contracts to acquire Office IT-Partner and Dicom, with the aim to form a consolidated group and become a leader on the Nordic market within IT-infrastructure, cloud based services and digitalization.

The transaction is subject to customary terms and conditions and is expected to be completed at the end of June.

Delphi’s team mainly consisted of Fredrik Mörner as responsible partner, Andréas Joersjö and Therese Virgin.

Delphi is one of the top commercial law firms in Sweden. We help our clients with mergers and acquisitions. We advise them on matters of banking, finance and capital markets. We represent clients in court and in arbitration and are acknowledged as being extremely competent in public procurement, environmental law and real estate law.

Many of us are specialists in high-tech fields such as IT, intellectual property and life science. Our drive and our interest in technology and business probably explain, in part, our success. We are often praised for our commercial sense and our ability to understand the client’s business.

Our clients are to be found primarily in Scandinavia, Europe and North America. We also co-operate with law firms globally and regularly assist clients on international matters. We have a total workforce of approximately 185, of which more than 120 are lawyers. We have offices in Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping and Norrköping.

Delphi has advised the sellers of Zetup AB in connection with the divestment of the company’s shares to FSN Capital V.

Läs vidare »

Delphi har bistått Svenska Förpackning- och tidningsinsamlingen AB (FTI) med en konsekvensanalys av regeringens förslag gällande producentansvar

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 19:28 CEST

Advokatfirman Delphi har bistått Svenska Förpackning- och tidningsinsamlingen AB (FTI) med en rättslig analys av konsekvenserna av regeringens förslag till promemorian ”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren”.Delphi anser att flera delar i förslaget inte är rättsligt förankrade.

Av regeringens förslag framgår väsentligt skärpta krav avseende servicenivå och vad som anses utgöra ett lämpligt insamlingssystem.

Förslaget innebär förändringar i producentansvaret för förpackningar och returpapper samt helt ändrade förutsättningar för producentansvaret och insamlingen av förpackningar och returpapper i och med att fastighetsnära insamling föreslås vara huvudregeln. Regeringen föreslår att fastighetsnära insamling ska finnas för en betydande andel av bostadsfastigheterna i Sverige. Situationen när en fastighetsägare inte vill ha FNI regleras dock inte i förslaget. Den som driver insamlingssystemet har inte någon möjlighet att ställa krav på fastighetsägaren och den som avser att driva ett insamlingssystem ges inte fullt förfogande över systemet trots att det kommer att kräva betydande investeringar.

Regeringen vill genomföra förändringarna genom ändring av förordning. Därigenom undgås den demokratiska process som ändring genom riksdagsbeslut innebär. Delphis slutsats är att regeringen måste göra en noggrann konsekvensanalys innan ändringar kan genomföras. I flera centrala delar av regeringens förslag saknas en skälighetsavvägning enligt miljöbalken. Detta gäller särskilt:

 1. kravet på insamlingssystemets servicenivå till hushåll,
 2. att alla material föreslås omfattas av insamlingssystemet och
 3. att insamlingssystemet ska omfatta förpackningsavfall från utemiljöer.


Delphi framför även kritik då det bland annat finns en risk att förslaget leder till en osund konkurrens från kommunernas sida.


Delphis team har bestått av projektledare Karin Roberts, som har biträtts framförallt av Torben Beck Johansson samt Amanda Wiggh, Madeleine Kristoferson, Erica Nobel och Nina Persson och Elisabeth Eklund som ansvarig delägare.

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

Advokatfirman Delphi har bistått Svenska Förpackning- och tidningsinsamlingen AB (FTI) med en rättslig analys av konsekvenserna av regeringens förslag till promemorian ”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren”. Delphi anser att flera delar i förslaget inte är rättsligt förankrade.

Läs vidare »

Delphi advisor to Ardena in the acquisition of Syntagon Invest AB

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 13:55 CEST

Delphi has advised the Ardena group (Ardena) in the acquisition of Syntagon Invest AB and its subsidiaries Syntagon AB and Syntagon Baltic (jointly referred to as Syntagon).

Syntagon was established in 1999 and has sites in Sweden and Latvia with approximately 30 employees. Syntagon offers a comprehensive development package for Life Science ingredients and GMP manufacturing from early development to commercial manufacturing.

Ardena is a portfolio company of Mentha Capital and was formed in 2017, following the merging of three companies with complementary capabilities: Pharmavize in Belgium, Crystallics and Analytical Biochemical Laboratory (ABL) in the Netherlands. After the acquisitions of Syntagon and ChemConnection in 2018, Ardena now employs more than 225 scientists.

Delphi’s team mainly consisted of Fredrik Mörner (responsible partner) and Linn Strömberg. 

Delphi is one of the top commercial law firms in Sweden. We help our clients with mergers and acquisitions. We advise them on matters of banking, finance and capital markets. We represent clients in court and in arbitration and are acknowledged as being extremely competent in public procurement, environmental law and real estate law.

Many of us are specialists in high-tech fields such as IT, intellectual property and life science. Our drive and our interest in technology and business probably explain, in part, our success. We are often praised for our commercial sense and our ability to understand the client’s business.

Our clients are to be found primarily in Scandinavia, Europe and North America. We also co-operate with law firms globally and regularly assist clients on international matters. We have a total workforce of approximately 185, of which more than 120 are lawyers. We have offices in Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping and Norrköping. Read more at www.delphi.se

Delphi has advised the Ardena group (Ardena) in the acquisition of Syntagon Invest AB and its subsidiaries Syntagon AB and Syntagon Baltic (jointly referred to as Syntagon).

Läs vidare »

Bilder & Videor 11 bilder

Kontaktpersoner 20 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Managing Partner/Advokat
 • david.aversten@delphi.se
 • +46 709 25 25 19
Bolagsrätt Energi och naturresurser Företagsöverlåtelser IT och telekommunikation Private equity Utbildning Jur.kand.,... Visa mer

Om Advokatfirman Delphi

Delphi är en av de främsta affärsjuridiska byråerna i Sverige

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt. Vi har även ett stort antal specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science.

Vårt drivna arbetssätt och vårt intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga att förstå klientens verksamhet.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

Adress

 • Advokatfirman Delphi
 • Mäster Samuelsgatan 17, Box 1432
 • 111 84 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida