Skip to main content

Frihamnens första detaljplan är i hamn

Nyhet   •   Dec 15, 2015 15:20 CET

Byggnadsnämnden tog den 15 december 2015 beslut om att låta Frihamnen gå ut på samråd för detaljplan, etapp 1. Samrådet startar den 20 januari - 2 mars.

På stadens webbplats goteborg.se kan du lämna synpunkter på planen under samrådstiden. En sopplunch är planerad i Älvrummet på Kanaltorget 1 den 21 januari kl. 11.45. Älvstadens webbplats kan du läsa mer.