Skip to main content

Anbudsinbjudan för gestaltning av Jubileumsparken

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 09:33 CET

I Frihamnen växer Jubileumsparken fram - Göteborgs nya mötesplats där staden möter vattnet. Det sker successivt och i dialog med brukare såväl som experter. Nu tar Göteborgs Stad ytterligare ett steg i arbetet genom att gå ut med en internationell inbjudan till att lämna in anbud för att utveckla, gestalta och projektera delar av Jubileumsparken.

För att vara kvalificerad för uppdraget ska de som lämnar in förslag presentera en projektgrupp med relevant och dokumenterad kompetens och erfarenhet för uppdraget. Där till ska de presentera förslag till upplägg för projektet utifrån att parken ska utvecklas steg för steg tillsammans med befintliga och kommande brukare. Anbudsinbjudan finns på webbplatsen www.upphandlingar.nu samt för nedladdning i bifogad fil. Sista datum för att lämna anbud är 9 mars 2016.

I Jubileumsparken finns redan idag en bastu, flytande utomhusbassäng, rollerderby-bana, seglarskola, sandstrand, ett vattenkonstverk i form av en lekplats och odlingsbäddar, läs mer på alvstaden.goteborg.se/jubileumsparken. De är alla ett resultat av kommunikation med medborgarna där idéer och önskemål har testats på plats.

- Detta arbetssätt ska även prägla den fortsatta utvecklingen av parken. Därför ska vi också bjuda in en brukargrupp för att delta i arbetet, med representanter från företag, föreningar och skolor från olika delar av Göteborg samt representanter från organisationer som redan deltar i parkens utveckling, säger projektledare för etapp 2021, Amelie Sandow, Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen.

Den 20 april startar arbetet på plats i Frihamnen. Då träffas upphandlade konsultgrupper och brukargruppen för att utforska Jubileumsparken, Frihamnen och Göteborg och lära känna varandra. Slutgiltiga förslag presenteras på plats i Jubileumsparken i slutet av september.

Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål om en grönare stad samt mötesplatser vid vattnet inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 och byggandet av Älvstaden. En första etapp av parken, som omfattar ca 30 000 kvadratmeter kring och i hamnbassängen, ska vara klar till jubileet. Därefter ska parken fortsätta utvecklas under många år med hjälp av göteborgarna.

För mer information, kontakta:
Amelie Sandow, projektledare etapp 2021, park- och naturförvaltningen Göteborgs Stad, tel: 031-365 5781, e-post: amelie.sandow@ponf.goteborg.se

Kristoffer Nilsson, processledare platsbyggnad, stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad, tel: 076-189 96 31, e-post: kristoffer.nilsson@sbk.goteborg.se

Jessica Segerlund, processledare platsbyggnad, Älvstranden Utveckling AB, tel: 031-368 96 39, e-post: jessica.segerlund@alvstranden.goteborg.se

Älvstaden är ett av Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.