Skip to main content

Jubileumsparken till år 2021 och framöver – en plats för alla, präglad av badkultur och grönska

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2016 15:00 CEST

Under Göteborgs Stadstriennal på Bokmässan den 22 september presenterades förslagen till hur Jubileumsparken kan fortsätta att växa fram i Frihamnen. Badbar hamnbassäng, grönska och en mötesplats för alla var några av hörnstenarna i förslagen till den framtida parken, som nu kommer att bearbetas av Göteborgs Stad.

Park- och naturnämndens ordförande Cecilia Dalman Eek (S) inledde programpunkten Jubileumsparken 2021. Därefter presenterade de tre teamen, som har arbetat med att ta fram förslag till hur parken kan fortsätta växa fram till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 och framöver, arbetsmetoder och idéer för hur parken kan fyllas med upplevelser, kultur och grönska och bli enmötesplats i ständig förändring präglad av närheten till vattnet.

En plats för alla präglad av vattnet
Atelier Le Balto och Mareld vill stegvis omvandla dagens postindustriella hamnmiljö till en modern park med koppling till grönstrukturen i Göteborg genom att arbeta både med befintlig och ny urban grönska. De föreslår ett parklandskap med nya våtmarker, trädplantering och nedsänkta trädgårdar som binder samman befintliga prototyper, som poolen och bastun, med nya tillägg som gångstråk, utsiktsplatser och platser för urban lek.

Topotek1 tillsammans med Landskapsgruppen fokuserar sitt förslag på parkens möte med vattnet och på en fortsatt dynamisk organisering av parken. De vill skapa en park värdig sitt namn och förslår att hela hamnbassängen görs badbar genom naturlig rening med hjälp av växter. I förslaget är badkultur även fortsättningsvis en betydande del i Jubileumsparkens program både under sommar- och vintertid.

Spridd, Lovely Landskap och Studio Elin Strand prioriterar, med utgångspunkt i feministisk stadsplanering och integration, skapandet av en så kallad kretsloppspark för hela staden i nära relation till det omkringliggande samhället. De har särskilt fokus på parkens funktion för skolor, besökare, boende och verksamma samt lyfter fram köket som en viktig mötesplats och återkommande tema i utformningen av parken.

Bilder på förslagen till gestaltning av Jubileumsparken finns att hämta här på mynewsdesk.com/se/aelvstaden.

Obs! Bilderna är förslag på hur Jubileumsparken fortsatt kan växa fram och förslagen ska nu bearbetas av Göteborgs Stad.

Fortsatt dialog med Göteborgarna
De tre teamens förslag kan likställas med tävlingsförslag. De ska nu bearbetas till stadens gemensamma förslag, som kommer att innehålla relevanta delar från de tre förslagen. Därefter inleder teamen sitt arbete med specifika utredningar, test på plats och detaljerat gestaltnings- och projekteringsarbete.

- Jubileumsparken har vuxit fram i dialog och genom nya samverkansformer inom arbetet med Vision Älvstaden, planeringen av Göteborgs 400-årsjubileum och så kallade Open Calls i platsbyggnad. Dialog och öppenhet ska prägla även det fortsatta arbetet. Allt ifrån att bearbeta de tre förslagen till ett gemensamt förslag, till att testa och sedan bygga parken, berättar Amelie Sandow, projektledare byggnation etapp 2021, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

Byggnation av etapp ett av Jubileumsparken är planerad att starta under hösten 2017 och den etappen ska stå klar till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Därefter ska parken fortsätta utvecklas under många år med hjälp av göteborgarna som en del av Älvstaden.

Sedan 2014 har Göteborgs Stad genom dialog och samverkan provat olika aktiviteter på platsen för parken, för att kunna skapa en inkluderande, grön och dynamisk mötesplats nära vattnet. Det finns till exempel en välbesökt bastu och ett bad, en sandstrand, ett vattenkonstverk och lekplats, roller-derbybana, odlingsbäddar och i älven har Staden, i samarbete med den ideella organisationen Passalen, haft seglarskola.

Fredagsmys med presentation av förslagen 23 september i Jubileumsparken
Förutom på Bokmässan presenterar teamen förslagen den 23 september då Göteborgs Stad bjuder in till Fredagsmys kl. 14.30 i Park 113 i Jubileumsparken i Frihamnen. Kl. 17.00-21.00 blir det mingel med snacks och dryck, bad, bastu och DJ SmalSomal spelar. Evenemanget är gratis och öppet för alla.

Kontaktpersoner för mer information

Kristoffer Nilsson, processledare platsbyggnad, stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad, tel. 031-368 15 48.

Amelie Sandow, projektledare byggnation Jubileumsparken etapp 2021,
park- och naturförvaltningen Göteborgs Stad, tel. 031-365 57 81.

Jessica Segerlund, processledare platsbyggnad, Älvstranden Utveckling AB, tel. 031-368 96 39.

Läs mer på alvstaden.se/jubileumsparken

Älvstaden är ett av Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Bifogade filer

PDF-dokument