Skip to main content

Måndagssnack – ny dialogsatsning i Göteborg

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 07:58 CEST

I dag är det premiär för Måndagssnack i Älvrummet, Göteborgs unika arena för debatter i stadsutvecklingsfrågor och utställningar av förslag och planer.

- Det blir samtal med raka frågor och svar under avspända former, säger Älvstranden Utvecklings kommunikationschef Marika Ogrelius.

Skeppsbron är premiärtema och projektchefer och ansvariga finns på plats i Älvrummet för att svara på frågor om vad som gjorts hittills och vad som är på gång under kommande år. Men tanken med Måndagssnack är inte ett informationsmöte. Här är det dialogen som är i fokus.

- Det är en chans för göteborgarna att ställa frågor till dem som är involverade i de olika projekten, säger Marika Ogrelius. Samtidigt är det en möjlighet för folk att uttrycka sina synpunkter och önskemål, vilket är en minst lika viktig del om man eftersträvar dialog kring stadsutveckling.

Soppluncher har varit ett populärt, välbesökt och stående inslag i Älvrummets programverksamhet. Där har det dock mer handlat om informativa föredrag med kort frågestund. Måndagssnack är intimare och lösare i sin struktur och kommer att pågå mellan 17.00 och 18.30.

- Vi bjuder på kaffe, snacks och samtal med nyckelpersoner som jobbar med det aktuella projektet – sen är det upp till besökaren att ta chansen till fruktbar dialog. Jag är övertygad om att det är möten som kommer att uppskattas och som kommer att öka förståelsen om vad som är på gång från stadens sida. Och vilka behov och synpunkter som finns bland medborgarna.

Älvstaden är ett av Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, hållbar och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.