Skip to main content

Göteborg vinner på bytesaffär mellan Älvstranden och Skanska

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2013 09:00 CEST

Älvstranden Utveckling och Skanska förbereder för den kommande utvecklingen av Skeppsbron och bidrar till tillväxt för näringslivet i Göteborg genom en nyligen genomförd markaffär. För Älvstranden Utvecklings del innebär förvärvet att kunna möjliggöra planerna för Skeppsbron, och för Skanskas del möjligheten att bygga nya kontor vid Gamla Ullevi.

För att kunna bygga spårväg och bereda mark inför kommande detaljplan behövde staden tillgång till två fastigheter på Skeppsbron som Älvstranden Utveckling nu förvärvat av Skanska. I en bytesaffär förvärvar Skanska istället en fastighet intill Gamla Ullevi, en byggrätt för kontor på 8.500 kvm som staden i dagsläget inte  har några planer för.

- ”Förvärvet av fastigheterna var avgörande för att kunna utveckla Skeppsbron enligt plan. Att samtidigt medverka till att Göteborg stärker sin konkurrenskraft genom ett nytillskott på kontorslokaler är positivt”, säger Olle Lindkvist, VD på Älvstranden Utveckling.

Markaffären har genomförts som en transportaffär mellan Älvstranden Utveckling AB, Higab och Skanska. Fastigheterna som förvärvats av parterna värderades av utomstående värderare och prissattes i enlighet med värderingen.

- Vi bedömde Skanskas möjlighet att utveckla kontor vid Skeppsbron som begränsad inom ett rimligt tidsperspektiv, säger Micko Pettersson VD på Skanska Fastigheter Göteborg. Staden har andra planer för området och utvecklingen av Södra Älvstranden. Markförvärvet vid Gamla Ullevi ger oss däremot möjlighet att tillgodose en stigande efterfrågan på kontorslokaler i Göteborgsområdet.  

Bild: Erseus Arkitekter. Visionsbild över Skeppsbron och Stora Badhusgatan

För mer information, kontakta:
Johan Ekman tel. 031- 779 96 10
johan.ekman@alvstranden.goteborg.se

Älvstranden Utveckling är ett helägt kommunalt bolag med uppgift att leda och driva arbetet med utvecklingen av Norra och Södra Älvstranden. Koncernens fastighetsbestånd per 2009-12-31 består av ca 70 byggnader med sammanlagt ca 350 000 kvm uthyrningsbar yta. Älvstranden Utveckling ska medverka till en mångsidig sammansättning av bostäder, arbetsplatser och rekreationsmöjligheter där det ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna ska vara vägledande. Gå in på www.alvstranden.com för mer information.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera