Skip to main content

Nu inviger vi ett väder- och bullerskyddat stadsrum på Masthuggskajen

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 09:00 CEST

En väder- och bullerskyddad mötesplats snart på plats

Den 27 maj visar Älvstranden Utveckling, IMCG och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut upp den tredje och sista av demonstratorerna inom innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum. Älvstranden Utveckling upplåter under en två-årsperiod ytan på Masthuggskajen till olika aktörer med spännande koncept. Det IMCG-ledda projektet är ett av dem och nu står en väder- och bullerskyddad mötesplats klar.

Innovationsprojektet är ett samarbete mellan nio aktörer och fokus ligger på att utveckla en lösning som möter samhällsutmaningen buller för att tillsammans skapa attraktivt stadsliv. Under invigningen presenteras lösningen och de akustiska utmaningarna. Flera av projektets partners kommer att närvara och kan svara på frågor.

Programstart 10:15 i Älvrummet

Inledning  Rune Arnesen, Projektchef Älvstranden Utveckling

Attraktivt stadsliv - Masthuggskajen, Åsa Vernersson, Projektledare Älvstranden Utveckling

Bullerutmaningen i hållbara städer Krister Larsson, Senior forskare, akustiker SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Innovationskraft i samverkan Jonas Norrman, VD IMCG

Därefter transport ca 10:45 till och visning av lösningen på Masthuggskajen med korta presentationer och frågestund. 
Lunch som avslutning. Vill du äta lunch ombord på ångaren Bohuslän vid Masthuggskajen? 

Anmäl dig till Amanda von Matern, IMCG amanda.vonmatern@imcg.se


Projektpartners detta tillfälle
Älvstranden Utveckling, IMCG, SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Watteriet

Alla projektpartners

Älvstranden Utveckling, Göteborgs Stad, IMCG, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Göteborgs Universitet, Akademiska Hus, Watteriet, Johanneberg Science Park, Mayor of London

Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag som tillsammans med andra ska forma Göteborg till en hållbar, attraktiv och dynamisk stad – öppen för världen. Vi arbetar långsiktigt enligt Vision Älvstadens målsättning att möta vattnet, hela staden och stärka den regionala kärnan. Vi ska medverka till att Frihamnen, Södra Älvstranden, Lindholmen och Gullbergsvass fylls med boende, kontor, handel, mötesplatser och allt annat som karaktäriserar en levande och inkluderande stad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy