Skip to main content

Nu lanseras den första långsamma talsyntesrösten

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2019 05:00 CEST

Niclas Bergström, VD ReadSpeaker Foto: ReadSpeaker

Företaget ReadSpeaker och Afasiförbundet har i ett unikt samarbete utvecklat en långsam och tydlig talsyntes.

För att kunna lyssna på en text på till exempel dator och läsplatta behövs en talsyntesröst som förvandlar text till tal. Talsyntes är ett viktigt stöd för personer som har svårt att läsa traditionell text, till exempel personer med afasi, synskada, förvärvad hjärnskada, ADHD, autism, dyslexi och språkstörning/DLD. En talsyntes bygger traditionellt på förinspelat tal som klipps upp till små delar för att sedan sättas ihop igen på olika sätt för att bilda alla möjliga ord och meningar i en viss talhastighet. Det är ofta möjligt att höja eller sänka hastigheten på uppläsningen.

Men många med funktionsnedsättning tycker att de talsyntesröster som idag finns på marknaden talar för fort. När de drar ned hastigheten blir språkrytmen och rösten förändrad och texten blir ännu svårare att förstå.

-Vi blev uppmärksammade på problemet av Afasiförbundet och utvecklade en testwebb där personer med olika funktionsnedsättningar fick ange hur långsamt de skulle vilja att rösten skulle tala för att de skulle hinna förstå vad de läste. Vi har nu med hjälp av AI-teknik byggt en ny talsyntes där rösten från början är inspelat i ett långsammare tempo, säger Niclas Bergström, VD på ReadSpeaker.

Afasiförbundet använder nu talsyntesen på sin webbplats www.afasi.se.

-Vi hoppas att fler får upp ögonen för att en stor grupp användare behöver långsammare och tydligare talsyntesröster än de som erbjuds idag. Förhoppningen är att ReadSpeakers långsamma röst ska sätta en ny standard, säger Linda Bergfeldt, kanslichef på Afasiförbundet.

Projektet har fått innovationsstöd av Post- och telestyrelsen, PTS. Förutom Afasiförbundet har Dyslexiförbundet, Riksförbundet Attention, Synskadades Riksförbund och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft varit engagerade i projektet. Personskadeförbundet RTP och Autism- och Aspergerförbundet gav också sitt stöd projektet.

Presskontakt: ReadSpeaker, Niclas Bergström 018-604440 niclas.bergstrom@readspeaker.com

Afasiförbundet, Linda Bergfeldt 070-321 01 02 linda.bergfeldt@afasi.se

Afasiförbundet
Afasi uppstår efter en förvärvad hjärnskada. Vanligtvis beroende av en stroke, men även tumörer eller traumatiska skador som trafikolyckor, idrottsskador och gatuvåld. Cirka 12 000 personer får afasi som en följd av stroke varje år. En tredjedel av dessa är i yrkesverksam ålder.

Språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning som påverkar talet, språkförståelsen eller användningen av språket.

Både afasi och språkstörning är osynliga funktionsnedsättningar. Att ha svårt att kommunicera gör det ofta besvärligt att vara delaktig i samhället på lika villkor som andra.

Många med afasi har även en kognitiv och/eller en fysisk funktionsnedsättning.

Viktiga frågor för Afasiförbundet är hälso- och sjukvård, livslång rehabilitering, hjälpmedel, universell utformning/tillgänglighet, skolfrågor och vuxenutbildning.

Vår utgångspunkt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.

Afasiförbundets läns- och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, utbildningar och utflykter för medlemmar. Länk till Afasiförbundets föreningar

På Mötesplats Afasi tränar människor med afasi sitt språk i digital miljö.

Talknuten arbetar med frågor som rör barn med språkstörning och deras föräldrar.

Afasifonden ger stöd till människor med afasi samt forskning och utveckling av rehabiliterings- och habiliteringsmetoder. 

Afasiförbundet
webb: www.afasi.se
telefon: 08-545 663 60
e-post: info@afasi.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.