Skip to main content

Personer med afasi får inte kommunikativ rehabilitering

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 05:00 CEST

Debattinlägg:

Bristerna inom den kommunikativa rehabiliteringen av personer med afasi är stora i hela landet. Med eller utan fritt vårdval fortsätter afasipatienter att vara en lågprioriterad patientgrupp. Konsekvensen blir ett utanförskap och en tystnad som är mycket svår att bryta.

Vårdtiderna inom akutsjukvården har förkortats och antalet platser inom rehabilitering och geriatrik har minskat för personer som fått stroke med afasi. Det skapar ett ökat tryck på primärvård och kommuner. Trots det saknar de flesta kommunerna logopeder som arbetar med afasipatienter.

I Stockholm har det fria vårdvalet lett fram till att fler logopeder har etablerat sig på marknaden. Men trots det får personer med afasi inte bättre eller mer rehabilitering i Stockholm jämfört med tidigare. Det beror på låga ersättningar för afasipatienter i det ersättningssystem som används inom Stockholm. Personer med afasi är inte en lönsam patientgrupp.

Konsekvensen blir att personer med afasi isoleras hemma eller på kommunala boenden utan att kunna kommunicera med sin omgivning. Bristen på kommunikativ rehabilitering får mycket stora konsekvenser för personer med afasi och deras möjlighet att vara delaktiga i sin vardag liksom i samhället i stort. Utan kommunikativ rehabilitering riskerar personer med afasi att bli en rättslös och tyst grupp som ständigt är beroende av att andra personer för deras talan.

Det är dags att bryta tystnaden!

Lars Berge-Kleber, Förbundsordförande
Lena Ringstedt, ordförande länsföreningen i Stockholm
Ellinor Berntsson, ordförande länsföreningen i Blekinge
Lars-Oskar Hållbus, ordförande länsföreningen i Dalarna
Carl-Olov Enqvist, ordförande länsföreningen i Gävleborg
Ingrid Holmvall, ordförande länsförenigen i Halland
Berit Axelsson, ordförande länsföreningen i Jämtland
Karin Zätterman, ordförande länsföreningen i Jönköping
Elsiv Karlsson, ordförande länsföreningen i Kalmar
Curt Pettersson, ordförande länsföreningen i Kronoberg
Ingrid Aarflot, ordförande länsföreningen i Norrbotten
Tommy Wahlberg, ordförande länsföreningen i Skåne
Berit Robrandt Ahlberg, ordförande länsföreningen i Södermanland
Eva Wallerstedt, ordförande länsföreningen i Uppsala
Eskil Johansson, ordförande länsföreningen i Värmland
Barbro Hallabro-Vaara, ordförande länsföreningen i Västra Götaland
Hildur Lindqvist, ordförande länsföreningen i Västerbotten
Brita Sandin, ordförande länsföreningen i Västernorrland
Inga-Maj Wetter, ordförande länsföreningen i Västmanland
Carl Strömbäck, ordförande länsföreningen i Östergötland
Gunhild Wallin, ordförande länsföreningen i Örebro


Kontakt: Lars Berge-Kleber, förbundsordförande Afasiförbundet mobil: 070-312 74 54 e-post: lars.berge-kleber@afasi.se

Afasiförbundets länsordförande samlas den 27-28 september i Haninge. Kontaktuppgifter till enskilda länsordföranden finns på http://www.afasi.se/afasiforbundet/lansforeningar/
eller förmedlas via Afasiförbundets kansli telefon: 08-545 663 60 eller info@afasi.se

Debattinlägget kan publiceras fritt men Afasiförbundet är tacksamma för information om publicering till e-post: info@afasi.se

Om Afasiförbundet
Afasi uppstår efter en förvärvad hjärnskada. Vanligtvis beroende av en stroke, men även tumörer eller traumatiska skador som trafikolyckor, idrottsskador och gatuvåld. Cirka 12 000 personer får afasi som en följd av stroke varje år. En tredjedel av dessa är i yrkesverksam ålder.

Språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning som påverkar talet, språkförståelsen eller användningen av språket.

Både afasi och språkstörning är osynliga funktionsnedsättningar. Att ha svårt att kommunicera gör det ofta besvärligt att vara delaktig i samhället på lika villkor som andra.

Många med afasi har även en kognitiv och/eller en fysisk funktionsnedsättning.

Viktiga frågor för Afasiförbundet är hälso- och sjukvård, livslång rehabilitering, hjälpmedel, universell utformning/tillgänglighet, skolfrågor och vuxenutbildning.

Vår utgångspunkt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.

Afasiförbundets läns- och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, utbildningar och utflykter för medlemmar. http://www.afasi.se/afasiforbundet/lansforeningar/

På Mötesplats Afasi tränar människor med afasi sitt språk i digital miljö.

Talknuten arbetar med frågor som rör barn med språkstörning och deras föräldrar.

Afasifonden ger stöd till människor med afasi samt forskning och utveckling av rehabiliterings- och habiliteringsmetoder. 

Afasiförbundet
webb: www.afasi.se
telefon: 08-545 663 60
e-post: info@afasi.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy