Skip to main content

Åhléns hållbarhetsrapport Q4 - Ökad kännedom om Bra val och fortsatt fokus på samarbete

Nyhet   •   Feb 06, 2017 19:10 CET

Åhléns Hållbarhetsrapport Q4 2016

Fjärde kvartalet för Åhléns hållbarhetsarbete resulterade bland annat i en ökning av kännedom om Bra Val-märkta produkter, ett julsamarbete med Stadsmissionen samt framgångsrika erfarenheter angående de praktikantplatser i varuhusen för nyanlända som genomförs isamarbete med Arbetsförmedlingen.

Kännedomen om Bra val ökade under kvartalet, sannolikt som ett resultat av Hela Hemmet Hållbart-kampanjen som genomfördes tidigare under hösten. Det visar den kundundersökning som genomfördes i november. Bra val är Åhléns egen guide till de varor som tar extra hänsyn till människor och miljö. Målet är att bredda utbudet Bra val-produkter inom hela det egna sortimentet och framöver även inom varumärken.

- Vi gläds över att nästan 7 procent av all försäljning på Åhléns 2016 var Bra val, men vi är långt ifrån nöjda. Målet är att öka försäljningsandelen Bra val till 12 procent 2018, säger Anita Falkenek, Åhléns hållbarhetschef.

Åhléns samhällsengagemang fortsatte under kvartalet, med det återkommande julsamarbetet tillsammans med Stadsmissionen. Detta år genom försäljning av kort, där hela överskottet skänktes till Stadsmissionernas verksamhet för hemlösa och utsatta i Sverige.

Åhléns samarbete med Arbetsförmedlingen med syfte att erbjuda nyanlända praktikplatser har fallit mycket väl ut. Under fjärde kvartalet arbetade 34 stycken praktikanter i olika varuhus runt om i landet. I exempelvis Åhléns Nordstan, Göteborg har man aktivt arbetat med det svenska språket genom faddrar och ordbingo. Två av dessa praktikanter jobbade extra över julen och har nu erbjudits vikariattjänster i varuhuset. Liknande erfarenheter rapporteras från andra varuhuschefer. Målet är att Åhléns har 100 nyanlända praktikanter igång till sommaren 2017.

Åhlens.se som lanserades i början av året, överträffade försäljningsmålet under kvartalet. Sortimentet är idag ungefär lika stort som det på Åhléns City Malmö och breddas successivt, med målsättning att komma upp på samma sortimentsnivå som Åhléns City Stockholm.

I oktober genomförde Skogsmyndigheten slutlig tillsyn på Åhléns Servicekontor, och vi fick godkänt betyg. Det innebär att vi har tydliga processer för att kontrollera att de trävaror som vi köper i sin helhet och sådant trä som ingår som en del av produkter har riskbedömts utifrån vilket träslag det är samt dess ursprung.

Åhléns hållbarhetsrapport Q4 2016 kan laddas ner via www.ahlens.se/hallbarhetsrapporter

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Monica Hultgren, Presskontakt Åhléns, tel: 070-556 4583 mail: mhu@ahlens.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera