Skip to main content

Förbättrade produktionskontroller och ökad Bra Val-försäljning i Åhléns hållbarhetsrapport för första halvåret 2017

Nyhet   •   Aug 15, 2017 10:16 CEST

Åhléns Hållbarhetsrapport halvåret 2017

I Åhléns hållbarhetsrapport för den första halvan av 2017 märks särskilt förstärkta kontroller av fabriker, minskad energianvändning i varuhusen och en ökad försäljning av Bra Val-varor. Dessutom har Åhléns kampanj Bryt Klädmaktsordningen prisats som ”Årets insats” av Sustainable Brand Index.

Med start 2017 redovisar Åhléns sitt hållbarhetsarbete halvårsvis istället för kvartalsvis. Detta för att bättre kunna utvärdera de hållbarhetsinitiativ som Åhléns arbetar med. Under 2017 års första halvår har framsteg gjorts inom samtliga Åhléns fokusområden; hållbart erbjudande, hållbar produktion, hållbar drift och samhällsengagemang. Bland annat syns en ökad försäljning av Åhléns Bra Val-varor, som nu utgör 7,4 % av den totala försäljningen – på god väg mot målet om 10 % vid årets slut.

Under våren utsågs Åhléns kampanj Bryt Klädmaktsordningen till ”Årets insats” av Sustainable Brand Index. Åhléns undertecknade också policyn Swedish Fashion Ethical Charter, där företaget ställde sig bakom gemensamma värderingar och riktlinjer kring kroppsideal, mångfald och arbetsmiljö i modebranschen.

- Vi är stolta över att vara en del av Swedish Fashion Ethical Charter. Vi har länge arbetat aktivt med att öka mångfalden i modeindustrin, bland annat genom våra kampanjer. Genom att underteckna denna policy tar vi nu ännu ett steg i vårt arbete att utmana stereotyper inom modeindustrin, säger Sofia Bothelius, produktions- och hållbarhetschef för Åhléns.

Åhléns har under våren fokuserat på att ytterligare förbättra hållbarheten i produktionsledet.I helårsrapporten för 2016 var 22 % av fabriksrevisionerna inte inspekterade. Genom att särskilja mellan förfallna rapporter och ej inspekterade fabriker har behoven tydliggjorts. Ett intensifierat arbete har lett till att majoriteten av de fabriker med förfallen rapport nu är under pågående schemaläggning. I dagsläget är det endast 1 % av fabrikerna som inte är inspekterade.

- Vårt hållbarhetsarbete sträcker sig hela vägen från produktionsledet till försäljning i varuhusen. Vi påbörjar inga samarbeten med nya fabriker om de inte har en giltig revisionsrapport. Våra kunder ska kunna vara säkra på att våra varor är producerade på ett hållbart sätt, säger Sofia Bothelius.

Andra hållbarhetsinsatser som Åhléns gjort inkluderar ett fortsatt arbete med att kartlägga energianvändningen i Åhléns lokaler, i syfte att minska energiförbrukningen. 

Åhléns hållbarhetsrapport för det första halvåret 2017 kan laddas ner via www.ahlens.se/hallbarhetsrapporter

För ytterligare information, vänligen kontakta: Monica Hultgren, Presskontakt Åhléns, tel: 070-556 4583, mail: mhu@ahlens.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy