Skip to main content

Bokslutskommuniké för 2006 - Åhlénsgruppen

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:09 CET

- Omsättning: Åhlénsgruppen har stärkt sin position inom samtliga
affärsområden. Nettoomsättningen ökade under 2006 med 10 procent till
5 448 Mkr (4 962 Mkr).

- Resultat: Resultatutvecklingen var mycket positiv under 2006.
Rörelseresultatet ökade till 321 Mkr (205 Mkr) och resultatet efter
finansiella poster ökade 59 procent till 307 Mkr (193 Mkr).

- Finansiell ställning:Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till
782 Mkr (670 Mkr) och företagets soliditet förstärktes till 36,6 procent
(34,3 procent).

- Verksamheten: Under året har 22 nyetableringar samt löpande
förbättringar av butiker och varuhus genomförts på en rad orter.
Förberedelserna inför lanseringen av Kicks i Finland fullföljdes under
2006 och de omfattande investeringarna i ny IT-struktur, som genomfördes
2005, började ge effekt under året.

Nyckeltal

Belopp i Mkr

2006 2005
Nettoomsättning 5 448 4 962
Rörelseresultat 321 205
Rörelsemarginal, % 5,9 4,1
Resultat efter finansiella poster 307 193
Resultat efter skatt 219 136
Eget kapital 782 670
Soliditet, % 36,6 34,3
Bruttovinstmarginal, % 46,8 45,9
Medelantal årsanställda 3 254 3 204Kommentar från Åhléns VD och koncernchef Bjarne Mumm:

"I en hårdnande konkurrens har Åhlénsgruppen stärkt positionen inom
samtliga affärsområden. Vi har öppnat ett tjugotal nya butiker och
varuhus, och även förberett lanseringen av Kicks i Finland. Vår
verksamhet i Norge har utvecklats mycket positivt.

Vi ser fortsatta utvecklingsmöjligheter och agerar aktivt för att
befästa och stärka vår redan starka position. Åhlénsgruppens långsiktiga
fokus är tillväxt i Östersjöregionen, under 2007 inleder vi vår
expansion i Finland."


Verksamhetskommentarer:

Åhléns: Åhléns-varuhusen har utvecklats positivt under året. Ett nytt
varuhus har öppnats i Partille och ytterligare ett antal har genomgått
betydande om- och tillbyggnader.

Kicks: Kicks snabba expansion fortsätter. Under 2006 etablerades 15 nya
butiker och vid utgången av 2006 drev Kicks 100 butiker i Sverige.
Etableringen i Finland har inletts. Den första butiken öppnades 1
februari 2007.

Lagerhaus: Under 2006 öppnades sex nya Lagerhaus-butiker och vid
utgången av 2006 fanns sammanlagt 20 butiker i Sverige.

Åhléns Norge
Den norska verksamheten förbättrade såväl omsättning som resultat.

För ytterligare information, kontakta:
Bjarne Mumm, VD och koncernchef, tel 08-402 80 50 / 070-342 92 99

Om Åhlénsgruppen
Åhlénsgruppenär det ledande detaljhandelsföretaget i Sverige med
inriktning på snabbrörliga specialvaror. Verksamheten är koncentrerad
till fyra affärsområden - Mode, Skönhet, Hem och Media. Åhléns driver
idag 79 varuhus och 21 hembutiker, varav 18 i Norge. Kosmetikkedjan
Kicks har 101 butiker i Sverige och en i Finland och heminredningskedjan
Lagerhaus har 20 butiker. Den totala omsättningen för Åhlénsgruppen 2006
var ca 5,5 miljarder kronor exklusive moms.

Åhlénsgruppen ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB tillsammans med
Axel Johnson International, Novax, Servera och Svensk BevakningsTjänst
samt delägda börsnoterade Axfood och Mekonomen. Gemensam ägare är
Antonia Ax:son Johnson med familj. Totalt omsätter de hel- och delägda
bolagen i Axel Johnson koncernen cirka 50 miljarder kronor och har
omkring 17 000 anställda.

www.ahlens.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy