Skip to main content

Personlig assistans – hotad frihetsreform?

Blogginlägg   •   Maj 31, 2016 21:36 CEST

Bengt Westerbergs rapport "Personlig assistans - hotad frihetsreform?"

–Tack för att ni lyssnade på en reformivrare – eller var det en revolutionär?

Applåderna ville inte tystna när Bengt Westerberg, före detta partiledare för Liberalerna (1983-95) och socialminister (1991-94) avslutat sin presentation av rapporten ”Personlig assistans – hotad frihetsreform?”

Rapporten är beställd av uppdrag av samtliga arbetsgivar- och branschorganisationer på den privata utförarsidan inom personlig assistans och presenterades bara en vecka efter offentliggörandet av regeringens direktiv till den nya funktionshinderutredningen.

Bengt Westerberg, som av många anses vara ”pappa” till LSS-lagen från 1994, hävdar bland annat att det pågår en smygavveckling av den personliga assistansen.

Regeringen vill klart och tydligt minska kostnaderna för assistansen vilket medför standardförsämringar för dem som i utgångsläget har det sämst, anser Bengt Westerberg.

Han förutspår dessutom att många mindre assistansanordnare kommer att gå med förlust och tvingas lägga ned på grund av de förändringar som nu är kända, bland annat övergången till efterskottsbetalning i höst.

–Vi går från en frihetsrevolution till en kontrarevolution, påstår Bengt Westerberg, som fortfarande har ett starkt engagemang i frågan om personlig assistans.

I sin rapport har han utelämnat två frågor: dels de uppmärksammade fallen med bedrägerier och fusk i assistansbranschen och på Försäkringskassan, dels frågor kring de personliga assistenternas yrkesroll som enligt honom rymmer en rad olika utmaningar.

Rapporten innehåller annars en gedigen genomgång av LSS-reformen och utmynnar i ett antal slutsatser. Några rubriker:

–Kompensera för funktionsnedsättningen.

–Människor är inte uppdelade efter lagar och huvudmannaskapsgränser.

–Personlig assistans – tusentals olika insatser.

–Personlig assistans ersätter andra insatser.

–Minska integritetskränkande tidtagning

–Fler bör få välja personlig assistans om de vill.

–Assistans vid medicinsk problematik bör tillåtas.

–65+-are bör få rätt till fler timmar.

–Inget mysterium att fler får assistans.

–Hög alternativkostnad.

–Slå vakt om valfriheten.

–Stoppa smygavvecklingen.

–Starka skäl försvara personliga assistansen.

I en efterföljande debatt med företrädare för de politiska partierna fick Bengt Westerberg stöd från flera talare för sin uppfattning att den personliga assistansen befinner sig i ett kritiskt läge.

Samtidigt framhöll flera politiker att det finns positiva element i regeringens direktiv för LSS-utredningen som ska vara klar 2018.

Per Luthander

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.