Skip to main content

Nu erbjuder Stockholms läns landsting kostnadsfri Airsonett-behandling till patienter med svår astma

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 07:00 CEST

Nu möjliggör Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting för specialistläkare inom lung- och allergimedicin att ansöka om behandling med Airsonett för patienter med svår, okontrollerad astma. Beslutet är baserat på den utvärdering av behandlingen som nyligen genomförts av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Specialistläkare med relevant kompetens kan nu ansöka om subventionering av Airsonett för de astmapatienter som trots optimal läkemedelsterapi har kvarstående besvär av mer än måttlig grad. Ett beslut om subventionering är villkorat av att en inledande prövoperiod på tre månader utfaller positivt och behandlingseffekten kommer därefter utvärderas regelbundet.

– Vi är glada att även astmapatienter i Stockholmsområdet nu kommer att ges ökade möjligheter att leva normala liv med hjälp av Airsonett. Redan idag används Airsonett av flera hundra patienter, varav över 90 procent har uppvisat goda behandlingsresultat, säger Fredrik Werner, vd för Airsonett AB.

Airsonett är en biverkningsfri behandling för patienter med svår allergisk astma som, trots medicinering med astmaläkemedel, inte fått kontroll över sin sjukdom. Behandlingen innebär att patienten sover i ren luft. Vetenskapliga studier visar att Airsonett hämmar allergin, minskar
inflammationen och ökar livskvaliteten. Den statliga myndigheten TLV bedömer att behandlingen förefaller vara kostnadseffektiv och anser att hälso- och sjukvårdens huvudmän (i huvudsak landstingen) därför kan överväga införande av behandlingsmetoden.

– Från Astma- och Allergiförbundet välkomnar vi detta initiativ från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting. Ofullständigt kontrollerad allergisk astma orsakar stort lidande och det är angeläget att samtliga landsting erbjuder likvärdiga möjligheter för de patienter som kan dra nytta av behandlingen, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

TLV-rapporten ”Kunskapsunderlag: Temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) vid allergisk astma” finns tillgänglig på verkets hemsida, www.tlv.se.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Fredrik Werner, verkställande direktör, Airsonett AB
Tel: 0708-49 48 62
E-mail: fredrik.werner@airsonett.com

Om Airsonett

Airsonett är en biverkningsfri behandling för patienter som trots medicinering har dåligt kontrollerad astma. Airsonett skapar en allergenfri zon runt patienten under nattsömnen. Patienten sover i
ren luft, vilket hämmar allergin, minskar inflammationen och ökar livskvaliteten. Airsonett har Airsonett har genomgått omfattande kliniska och hälsoekonomiska utvärderingar och erhållit nödvändiga myndighetsgodkännanden i Europa och USA.
Ett antal sjukvårdshuvudmän i och utanför Sverige tillhandahåller i dagsläget kostnadsfri behandling med Airsonett för de patienter där användning kan göra störst nytta. Airsonett AB är ett privatägt svenskt bolag. Bland huvudägarna återfinns SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.