Skip to main content

Airwatergreen skriver ramavtal för avfuktare med Värmek

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 07:00 CET

Airwatergreen skriver ramavtal för avfuktare med Värmek, den svenska försörjningssektorns upphandlare av produkter och tjänster. Det är första gången som Värmek skriver ramavtal specifikt för avfuktare. Samtliga bolag och enheter anslutna till Värmek kan nu använda ramavtalet för att handla effektiv fukthantering från Airwatergreen utan att behöva göra egna upphandlingar.

Ramavtalet mellan Airwatergreen och Värmek skapar möjligheter för bolag inom bland annat fjärrvärme- och VA-industrin att mer effektivt hantera underhållet i sina anläggningar och ledningsnät. Exempelvis är fjärrvärmenäten traditionellt hårt ansatta av höga fuktnivåer som orsakar skada genom korrosion och betongsprängning. VA-industrin har stora utmaningar med att hantera fukten effektivt i låga temperaturer.

”En av Värmeks viktigaste uppgifter är att introducera ny och innovativ teknik genom test- och provningsverksamheten i FVU. Teknik som testas och sedan upphandlas ska bidra till effektivitetsvinster på ett hållbart sätt i verksamheterna. Med detta nya ramavtal ges medlemmarna möjlighet att hitta nya lösningar på ett gammalt problem”, säger Peter Dahl vd på Värmek.

När ett bolag inom försörjningssektorn ska göra inköp av produkter eller tjänster krävs en ofta en offentlig upphandling. Detta är både tids- och resurskrävande, och kan vara ett hinder mot att inte köpa in nyutvecklade produkter med bättre energieffektivitet eller miljövänlighet. Värmeks roll är att motverka detta hinder genom att med hjälp av sitt dotterbolag FVU söka upp, kvalitetstesta och upphandla produkter som efterfrågas av medlemmarna.

Det nu skrivna ramavtalet mellan Airwatergreen och Värmek möjliggör för Värmeks alla medlemmar att avropa nya och energieffektivare avfuktningsprodukter under Värmeks ramavtal.

”Detta är ett viktigt steg för att underlätta energieffektivisering av drift och underhåll i den svenska försörjningssektorn. Nu blir det lättare för både små och stora bolag att välja ny och effektivare teknik. Alla vinner på det”, säger Jonas Wamstad, vd på Airwatergreen.

Airwatergreen har sedan tidigare utvecklat den nya tekniken Varmkondensering för att kondensera fukt ur luft med hjälp av värme istället för kyla, och där funktion och energieffektivitet är konstant i alla temperaturer. Tekniken har nyligen patenterats i USA, Kina och Ryssland och har kallats nästa generations fukthantering. Tekniken har därefter vidareutvecklats och kommer också att implementeras inom området sorptionskyla.

Om Värmek

VÄRMEK är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. Huvudsyftet är att sköta upphandlingar av produkter och tjänster för försörjningssektorn. Värmeks upphandlingar förenklar för den enskilde medlemmen. Medlemmen behöver inte göra egna upphandlingar utan kan snabbt och enkelt avropa på befintliga Värmek-avtal. Den långsiktiga målsättningen är att förbättra produktkvalitet och öka standardiseringsgraden, så att fjärrvärmens konkurrenskraft stärks. Värmek är en unik företeelse med unika fördelar. Läs mer på www.varmek.se.

Airwatergreen är ett svenskt innovationsbolag inom luftbehandling. Bolaget utvecklar teknologi och produkter som hjälper fastighetsförvaltare att hålla ett torrt och effektivt klimat i sina anläggningar, spara drift- och underhållskostnader samt att förlänga livslängden på utrustning och investeringar. Airwatergreen utnämndes 2016 till ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag av NyTeknik och Affärsvärlden. Läs mer på http://airwatergreen.com

Bifogade filer

PDF-dokument