Skip to main content

Airwatergreens modell för effektiv klimathantering av kalla byggnader har nått Tyskland

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 07:00 CET

Airwatergreen FLEX installerade längs väggen i kyrkans sidogång.

Airwatergreens modell för att effektivt klimathantera kalla byggnader har nått Tyskland. Det är en välkänd klosterkyrka som är först ut med att utvärdera modellen i syfte att energieffektivisera kyrkan samtidigt som fukthanteringen förbättras.

Kyrkor är inte enbart vackra och betydelsefulla byggnader, de är även kulturminnen som skall bevaras. Hantering av fukt har identifierats som den enskilt viktigaste komponenten i detta arbete. Samtidigt finns starka drivkrafter för att minska uppvärmningen i kyrkorna, inte minst för att minska klimatpåverkan och energianvändningen.

Airwatergreens modell för effektivisering av energianvändning i byggnader har på bara två år rönt stor uppmärksamhet i Sverige. Modellen bygger på en minskad uppvärmning som kombineras med en ny fukthanteringsteknik anpassad för drift i låga temperaturer. På så sätt undviks de höga fuktnivåer som uppstår när temperatur sjunker. Modellen kan spara en normalstor kyrka uppåt 80% av dagens energianvändning och återbetalningstiden är kort.

Nu uppmärksammas detta i Tyskland där intresset för att effektivisera energianvändningen i byggnader är stort. Först ut att installera Airwatergreens system är en välkänd klosterkyrk. Den exakta platsen offentliggörs dock tidigast när projektet är genomfört.

Med modellen värms kyrkan upp endast när den används, till exempel vid mässa, dop eller bröllop. All övrig tid kan kyrkan vara kall.

”Det går ganska fort att värma upp luft. Om mässa skall ske på söndag så kan uppvärmningen startas någon dag innan. Efter mässan stängs uppvärmningen av igen. Det har visat sig mycket effektivt. Faktum är att de flesta kyrkor är byggda för att vara ouppvärmda och de trivs därför alldeles utmärkt med det”, säger Jonas Wamstad, VD Airwatergreen.

Att fukthanteringen sker genom kondensering är viktigt eftersom det gör installationen enklare samtidigt som byggnadens ytskikt inte påverkas.

Airwatergreen har sedan tidigare utvecklat den nya tekniken Varmkondensering för att kondensera fukt ur luft med hjälp av värme istället för kyla, och där funktion och energieffektivitet är konstant i alla temperaturer. Tekniken har nyligen patenterats i USA, Kina och Ryssland och har kallats nästa generations fukthantering. Tekniken har därefter vidareutvecklats är nu redo att ta steget in på området sorptionskyla.

Airwatergreen är ett svenskt innovationsbolag inom luftbehandling. Bolaget utvecklar teknologi och produkter som hjälper fastighetsförvaltare att hålla ett torrt och effektivt klimat i sina anläggningar, spara drift- och underhållskostnader samt att förlänga livslängden på utrustning och investeringar. Airwatergreen utnämndes 2016 till ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag av NyTeknik och Affärsvärlden. Läs mer på http://airwatergreen.com