Skip to main content

AIX vinner uppdrag i Södra Värtan för Seniorgården

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 13:08 CEST

Södra Värtan, kvarter N1. Fasader mot lokalgata.

Efter ett parallellt skissuppdrag åt Seniorgården har AIX fått förtroendet att vidareutveckla kvarter N1 i Södra Värtan. Kvarteret ligger nära en av Stockholms mest livaktiga hamnar, en inspirerande och spännande plats.

2014 vann AIX en tävling om att utforma stadsplanen så nu känns det förstås extra roligt att vara ett av de ca 15 kontor som får vara med och vidareutveckla Södra Värtan och vi är övertygande om att det kommer att bli ett område fyllt av kvalitéer för de framtida invånarna, säger Martha Skoog Giertz på AIX.

Vi har eftersträvat arkitektonisk variation inom kvarteret och gestaltat volymerna med olika uttryck och material. En formmässig brokighet ger orienterbarhet och skapar hemkänsla och vi har aktivt arbetat med den levande lokalgatan som målbild. Genom ett gaturum med många entréer, täta sittplatser, träd och växtlighet skapas den levande staden.

Gemensamt för de tre husen är ljusa kulörer med gröna inslag. Det gröna är en sammanhållande idé om tak-, fasad- och markgrönska för att skapa trevnad, vackra miljöer och bidra till att stärka den biologiska mångfalden. En stor takterrass för social samvaro samt en gemensamhetslokal i utmärkt läge är två viktiga delar i en ambition om att skapa miljöer som bidrar till ökat välbefinnande.

Martha berättar vidare att visionen är att skapa levande bottenvåningar som berikar gatan, vacker arkitektur med fina detaljer och hållbara material som åldras med värdighet.

Nu närmast väntar vidare bearbetning av alla vinnande kvarter inför samråd innan årsskiftet.

Vi gestaltar rumsupplevelser där funktion och skönhet samspelar och förstärker varandra. På så sätt utmanar vi oss till att skapa rum som väcker känslor, är föränderliga med tiden och som ger människor de bästa förutsättningarna för att leva och mötas. Vi kallar det levande rum.