Skip to main content

​​Hållbarhetshuset på KTH utnämns till Årets Fasad 2018

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2018 11:32 CET

Hållbarhetshuset på KTH med campusgården i förgrunden. Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter.

Hållbarhetshuset på Teknikringen 10 på KTH:s campus vinner Årets Fasad 2018 för sin ”utmärkta och genomtänkta arkitektur tillsammans med skickligt hantverk”. Huset är ritat av AIX för Akademiska Hus och byggt av Zengun/Sehed Fasad AB.

- Hållbarhetshuset visar att kvalitet och kompetens i alla led lönar sig. Beställare, arkitekter och utförare har uppenbart alla den kompetens, långsiktighet, yrkesskicklighet och noggrannhet som leder till resultat av högsta klass, säger juryns ordförande Johan Onno, vd för branschorganisationen SPEF. Han fortsätter: Byggnadens gestaltning är väl avvägd utifrån det omgivande KTH-områdets karaktär med tidlösa institutionella tegelbyggnader. Samtidigt återspeglas dagens arkitektoniska tänkande och byggtekniska lösningar i Hållbarhetshuset, vilket gör att byggnaden skapar en närmast perfekt balans mellan olika byggnadsepoker.

Akademiska Hus och KTH behövde mer kontorsyta och planen var först att bebygga p-platsen i Osquars backe. Bebyggelsen på campus är kulturhistoriskt värdefull och skyddad enligt lag. Den ligger dessutom inom Nationalstadsparken där gröna ytor måste sparas. AIX valde istället att placera huset på gatan och omvandla parkeringen till en grön campusgård. Målsättningen var att skapa ett eget och samtida uttryck med en tydlig koppling till Lallerstedts karaktärsfulla bebyggelse på campus.

- Det är fantastiskt roligt att vinna Årets Fasad-priset säger ansvarig arkitekt Sven Ahlénius på AIX Arkitekter. Det är speciellt roligt att ett hus som är utformat för att passa in och inte sticka ut uppmärksammas. 

Den kraftiga tegelblocksvolymen är nogsamt inpassad i den befintliga bebyggelsen och upplevs tack vare sin mångsidiga form som nättare än sin storlek. Fasaden består av en platsmurad helstensmur med en halvstens indrag. Teglet är svenskt med danskt format och kommer från Haga tegelbruk i Enköping, Sveriges sista kvarvarande tegelbruk. Fasadens relief förstärks av att fönstren sitter på ytterligare en helstens djup. Fönstren är satta med en återhållsam variation, och varje rum har ett smalt fönster utan solskydd för att ge en känsla av öppenhet även soliga dagar.

Priset delades ut på Årets Bygge-galan på Cirkus den 19 mars. Priset är instiftat av SPEF, branschföreningen för murat och putsat byggande.

Ort: Stockholm
Kund och byggherre: Akademiska Hus
Omfattning: 5650 kvm
Byggnadsår: 2016-17
Arkitekt: AIX Arkitekter
Kontaktperson och ansvarig arkitekt: Sven Ahlénius
Hyresgäst: KTH
Entreprenör: Zengun
Fasad: Sehed Fasad AB
Konstrution: Sweco
Underkonsulter: ACC Glas, Samrum
Projektledning: TIBI
Övrigt: Miljöbyggnad Guld enligt Sweden Green Building Council

Projektgrupp på AIX Arkitekter: Sven Ahlénius, Mats Duvnäs, Erik Pramborg, Virginia Cheung, Eva-Lena Hanses, Julia Gudiel Urbano, Bo Jacobsen, Annette Haglund, Sibylle Maurer, Elisabet Fredriksson, Lina Karlsson, Peder Lindbom, Sara Höglund

Foto: Peder Lindbom och Antonius van Arkel
Illustrationer: Dario Marazuela

På AIX vill vi skapa arkitektur som gör skillnad och skapar ett bättre samhälle. Vi tar oss an uppdrag inom allt från stadsbyggnad till nybyggnad och ombyggnad. Med omsorg om det redan byggda gestaltar vi samtida arkitektur av hög kvalitet. Genom att samarbeta mellan våra olika kompetensområden drar vi nytta av varandra och hittar den bästa lösningen för varje enskilt projekt.