Skip to main content

Föreläsningar ska hjälpa barnföräldrar välja rätt vård

Evenemang

28
MAR
Akademiska Barnsjukhuset, Rosénsalen, Ing 95/96 NBV
  -

När är mitt barn akut sjukt och vad ska jag göra vid magont och hög feber? Och vilka olycksrisker finns i hemmet? Den 28 mars inleds en serie med tre föreläsningar riktade till barnföräldrar. Barnläkare från Akademiska Barnsjukhuset, Barnhälsovården och Aleris informerar om vilka tillstånd som är farliga, vad man kan göra själv och när/var man bör uppsöka sjukvård.

– Det finns ett uppdämt behov av information bland småbarnsföräldrar. Enkäter som gjorts på barnakuten har visat att drygt en tredjedel saknar löpande kontakt med husläkare. Många känner sig osäkra när barnen blir sjuka eller slår sig, säger Johan Kaarme, chef för barnakuten på Akademiska, och en av initiativtagarna.

Tid och Plats för föreläsningarna:

Akademiska Barnsjukhuset
Rosénsalen
Ingång 95-96 NBV
18.30-20.00

P.S. Ingen föranmälan för media.

Teman för föreläsningarna:

28 mars: Barn med ont i magen
Föreläsare: Barnläkare Fredrik Cederblad, Aleris

25 april: Barnläkarråd
Föreläsare: Barnläkarna Johan Kaarme och Poppi Kazamia

30 maj: Olycksfall
Föreläsare: Barnläkarna Iris Ciba och Åsa Myrelid

Mer information:
Johan Kaarme, barnläkare och chef för barnakuten, Akademiska sjukhuset, 070-794 09 41
Frida Antesson, informationsansvarig kvinno-barndivisionen, 018-611 57 45
Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21