Skip to main content

Multiresistenta bakterier ska bekämpas med kombinationsbehandling

Nyhet   •   Jan 19, 2016 11:13 CET

Forskare vid bland annat Akademiska sjukhuset medverkar i ett europeiskt forskningsprojekt som syftar till att finna nya kombinationsbehandlingar mot infektioner orsakade av multiresistenta bakterier när inget enskilt antibiotikum räcker.

– Antibiotikaresistens är ett växande problem inte minst globalt. Kombinationsbehandling kan vara ett sätt att få ut mer av befintliga preparat i väntan på nya antibiotika, säger Thomas Tängdén, infektionsläkare och forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.


Forskarna kommer först att göra en screening av ett stort antal antibiotikakombinationer i laboratorium och därefter djurförsök för att testa de mest lovande kombinationerna. Projektet har beviljats drygt 20 miljoner kronor i anslag från Vetenskapsrådet och motsvarande institutioner i andra länder. Totalt är sex centra i Belgien, Frankrike, Holland och Sverige involverade.

– Vi kommer att studera effekten av olika kombinationer mot multiresistenta så kallade gramnegativa bakterier, till exempel Klebsiella och Pseudomonas, säger Thomas Tängdén.

Han betonar samtidigt att dessa multiresistenta bakterier är ofarliga för flertalet människor, men att de kan orsaka svåra och ibland dödliga infektioner hos vissa patientgrupper, till exempel för tidigt födda barn eller personer med nedsatt immunförsvar.

– Bortsett från tuberkulos är det ovanligt att behandla bakteriella infektioner med flera antibiotika; det är en nödåtgärd när man saknar andra alternativ. Inför beslut om kombinationsbehandling behövs bättre vetenskapligt underlag än vad som finns idag, fortsätter Thomas Tängdén. Om projektet utvecklas som tänkt kommer vi om tre år ha identifierat två-tre lovande kombinationer som kan tas vidare till kliniska prövningar på patienter.

Mer information:

Thomas Tängdén, infektionsläkare på Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet, tel: 018-611 56 48 eller 0708-370323