Skip to main content

Stoppet för elektiv vård hävt på Akademiska

Nyhet   •   Jan 02, 2017 14:00 CET

Akademiska sjukhuset har fortsatt epidemiläge men stoppet för elektivt intag (planerade operationer) är hävt. Trycket är fortsatt hårt framförallt på grund av influensaläget.

- Läget är pressat men under kontroll. Vi har fortsatt epidemiläge och följer nogsamt utvecklingen dag för dag bland annat vad gäller platstillgång och risk för smittspridning, säger Göran Günther, chefsläkare i beredskap.

I Mellandagarna gick sjukhuset upp i epidemiläge. Bakgrunden är att säsongens influensaepidemi startat och att det fanns så många inneliggande patienter med influensa att sjukhuset i sin helhet påverkades.

Epidemiläge innebär att man höjer beredskapen och sjösätter särskilda rutiner. Vid behov omfördelas resurser internt för att kunna ta hand om inneliggande patienter. Det innebär också att det hålls rapporteringsmöten en gång om dagen där infektionsläkare, chefsläkare, personal från Akademiska laboratoriet och avdelningschefer går igenom läget. Omfördelning av resurser kan till exempel handla om att man går igenom antalet inneliggande patienter och påskyndar provtagning för att se om de har influensa.

Mer information:
Göran Günther, chefsläkare i beredskap,  070-645 08 54