Skip to main content

Ägglösning - framgångsrik för behandling av cystisk fibros

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 10:48 CEST

En lösning som framställs ur hönsägg har visat sig kunna förhindra och skjuta upp kroniska angrepp av den besvärliga och mycket vanliga bakterien Pseudomonas aeruginosa, hos personer med cystisk fibros. Lösningen fick nyligen särläkemedelsstatus av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA.

Sedan 1995 har en forskargrupp knuten till Uppsala centrum för cystisk fibros vid Akademiska sjukhuset, prövat ett medel mot bakterien Pseudomonas aeruginosa, som ofta angriper de nedre luftvägarna hos personer med cystisk fibros. Personer som smittas av den slembildande bakterien får till slut en kronisk infektion, vilket i sin tur leder till andningssvikt med risk för en för tidig död.

Ett 17-tal patienter knutna till Akademiska sjukhuset, Universitetssjukhuset i Lund och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, har varje kväll gurglat en lösning som framställs ur ägg från höns, som vaccinerats med bakterien. Den yngsta patienten var ett år och sex månader när studien inleddes och den äldsta 32 år.

För att få delta måste patienterna ha haft en eller flera lunginfektioner med bakterien Pseudomonas aeruginosa, men inte vara kroniskt infekterade. Lösningen innehåller antikroppar mot bakterien och ger ett skydd mot angrepp i munhåla och svalg, vilket motverkar att bakterien senare infekterar de nedre luftvägarna.

- Effekten har varit mycket god. De patienter som deltagit i studien har bibehållit sin lungfunktion och klart minskat sina intag av antibiotika för att slå ut allvarliga bakterieinfektioner i lungorna. Det har skett en tydlig fördröjning av uppkomsten av pseudomonasinfektioner, säger Hans Kollberg, läkare i barnmedicin och ansvarig för den forskargrupp som leder studien.

Han hoppas att gurglingslösningen om några år ska vara ett registrerat och godkänt läkemedel mot Pseudomonas aeruginosa. Läkemedlet som heter anti-pseudomonas IgY, fick nyligen särläkemedelsstatus av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA, för behandling av cystisk fibros.

- Vi hoppas att detta ska leda till att vi kommer att kunna bedriva de studier som krävs för att nå fram till ett registrerat läkemedel, säger Hans Kollberg.

Mer information

Hans Kollberg
Professor emeritus, läkare i barnmedicin
Uppsala centrum för cystisk fibros
018-10 43 21
Hans.Kollberg@kbh.uu.se

Anders Larsson
Professor, överläkare
Akademiska sjukhuset
018-611 42 71
anders.larsson@akademiska.se