Skip to main content

Akademiska blir europeiskt träningscentrum inom barnallergologi

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 10:29 CET

Akademiska Barnsjukhuset har blivit ackrediterat som europeiskt träningscenter för blivande barnallergiläkare. Hittills har fem sådana centra godkänts i Spanien och ytterligare fem är på väg att godkännas i Sverige.

– Certifieringen innebär att vi kan fortsätta att utbilda våra egna barnallergologer men också att det blir lättare att attrahera barnläkare från andra sjukhus som önskar specialisera sig inom vår specialitet och detta är mycket viktigt för det regionala samarbetet. Det är också av betydelse för forskarutbildningen och forskarrekryteringen inom området, säger Lennart Nordvall, överläkare på Akademiska barnsjukhuset. 

Socialstyrelsen och motsvarande myndigheter i övriga EU-länder har godtagit varandras specialistutbildningar, men ansvaret för samordning av utbildningarna ligger hos den europeiska specialistläkarföreningen UEMS. Det är denna förenings utbildningskommitté som satt upp kriterierna för träningscentra. Förutom kvalitetskrav i vården måste tillräckligt många läkare ha doktorerat och regelbundet publicera vetenskapliga artiklar.

Föreningens sektion för barnallergiläkare har tidigare utarbetat kriterier för godkänd vidareutbildning, detta för att en person som godkänts som specialist i ett land ska kunna få ackreditering i andra EU-länder.  I förhållande till sin folkmängd har Sverige många ackrediterade barnallergispecialister, 67 jämfört med 112 i Spanien som har fyra gånger fler invånare.

I fjol blev den barnkirurgiska verksamheten vid Akademiska Barnsjukhuset godkänd som europeiskt träningscentrum av UEMS.

Mer information:
Lennart Nordvall, överläkare/barnallergolog, 070-611 39 84 
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21