Skip to main content

Akademiska tillbakavisar uppgifter om neurologbrist och vårdkö

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2018 10:30 CEST

Akademiska förtydligar läget inom neurologen efter vissa felaktiga uppgifter i media.

På lördag arrangerar Neuroförbundet i Uppsala län en demonstration för att uppmärksamma brister man anser finns i vården på Akademiska sjukhuset för patienter med neurologiska sjukdomar. Det gäller bland annat tillgänglighet och läkarbemanning. Med anledning av vissa felaktiga uppgifter i media vill sjukhuset komma med ett förtydligande.

– Vi har inte brist på neurologer, vi är bra bemannade, bättre än på länge. Vi avvisar inte patienter med neurologisk sjukdom med hänvisning till brist på neurologer. Däremot behandlar vi inte patienter med vissa angränsande diagnoser, till exempel viss svettbehandling, men det har inte med bemanning att göra, säger Laila Hellgren, verksamhetschef för neurologi, Akademiska sjukhuset, och fortsätter:

– Tillgängligheten för nybesök har förbättrats kraftigt. För ett och ett halvt år sedan fick 29 procent av patienterna tid hos specialist inom 90 dagar, idag är siffran 91 procent.

Hon medger samtidigt att tillgängligheten för återbesök kan förbättras, något man arbetar hårt med inom kliniken. Från februari i år har en sjukhusbunden jourlinje införts på neurologen i stället för beredskapslinje i hemmet i syfte att öka tryggheten både för patienter och vårdteam. Detta har enligt Laila Hellgren Johansson resulterat i en klar förbättring för patienter med neurologisk sjukdom som behöver slutenvård.

– Det är viktigt att understryka att såväl neurointensivvården som vården för patienter med MS och Parkinson på Akademiska håller toppklass. Sjukhuset får remisser från andra länder för sådan vård, framhåller Laila Hellgren.

Neuroförbundet har även kritiserat bristen på sammanhängande rehabilitering. Rehabilitering för patienter med neurologiska sjukdomar erbjuds idag på rehabiliteringsmedicinska mottagningen och omfattar både inneliggande vård och öppenvård. Verksamheten finns i 85-huset på Akademiskas kärnområde och på Samariterhemmets sjukhus.

För mer information:

Laila Hellgren, verksamhetschef Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi, neurologi och stroke, tfn: 018-611 40 54, e-post: laila.hellgren.johansson@akademiska.se
Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.