Skip to main content

Akademiska underlättar för patienter att söka specialistvård

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 09:31 CEST

Den 1 september blir det enklare för patienter att själva söka vård på Akademiska sjukhuset. Då införs Egen vårdbegäran, en slags egenremiss, som skickas via en nedladdningsbar blankett på webben eller via e-tjänster på 1177 till någon av specialistmottagningarna inom öppenvården. Sjukhuset blir dessutom först i landet med att införa en central enhet som vid behov lotsar patienterna rätt.


– Den nya patientlagen, som trädde i kraft 1 januari, har ökat möjligheterna för patienter att själva söka till sjukhusets specialistmottagningar inom öppenvården utan remiss från läkare. En gemensam blankett för Egen vårdbegäran och skapandet av en central enhet underlättar för patienter att få kontakt och lotsas rätt, säger Mikael Köhler, överläkare och seniorrådgivare i sjukhusledningen.

Tidigare har det varit möjligt för patienter att använda en så kallad egenremiss för att söka vård hos specialistläkare på vissa mottagningar på Akademiska sjukhuset, bland annat inom hud och ögon. Det nya är att patienter kan skicka en Egen vårdbegäran till samtliga mottagningar på sjukhuset, antingen via e-tjänster på 1177.se eller via en nedladdningsbar blankett på webbplatsen.

Dessutom utökas servicen till de patienter som inte vet vilken mottagning de ska söka till. De kan vända sig till en central enhet, som också går att kontakta via e-tjänster på 1177.se eller via en blankett på webben.

Egen vårdbegäran bedöms av den mottagande specialistmottagningen på samma sätt som en remiss från läkare. Det betyder att vissa patienter kan komma att hänvisas till sin vårdcentral eller egenvård. Dessutom är Akademiska förpliktat att följa varje landstings egna remissregler. Om ett landsting till exempel har krav att en specialist ska ha skickat remissen måste sjukhuset också ställa samma krav.

När det gäller nya medicinska bedömningar, tidigare kallat second opinion, kan patienter med en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom/skada, precis som tidigare, via sin läkare kontakta Akademiska sjukhuset.

– Med förändringarna blir specialistvården mer tillgänglig. Vi ser att patienterna blir allt mer rörliga och i högre grad söker vård utanför det egna landstinget. Vi tror på deras förmåga att själva bedöma behovet att träffa en specialist, säger Mikael Köhler.


Mer information:

Mikael Köhler, överläkare och seniorrådgivare i sjukhusledningen, 076-724 89 17 eller e-post: mikael.köhler@akademiska.se
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

FAKTA: Ny patientlag från 1 januari 2015
* Syftar till att stärka patientens delaktighet, integritet och självbestämmande.
* Innebär att patienter kan söka offentligt finansierad öppenvård i hela Sverige, även specialistsjukvård utanför det egna landstinget.
* Alla patienter ska erbjudas vård på samma villkor - landstingen kan inte prioritera egna invånare. Om vårdlandstinget har remisskrav måste de också följas.
* Vårdpersonal har utökad och förtydligad informationsplikt. Patienten ska ge sitt samtycke till vård eller tacka nej till vård.
* Patienten har rätt till ”ny medicinsk bedömning” vid livshotande eller allvarlig sjukdom.

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.