Skip to main content

Biståndspris till David Henley och Henrik Pelling

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 17:44 CET

Barnneurologen David Henley och barnpsykiatern Henrik Pelling vid Akademiska sjukhuset i Uppsala får 2006 års pris från Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF, för goda insatser inom utvecklingssamarbete och bistånd.

David Henley och Henrik Pelling får priset för sitt mångåriga engagemang och konkreta insatser för att ge palestinska barn med speciella behov ett bättre liv och framtidstro.

De har tillsammans med inhemsk personal byggt upp och varit drivande i projektet Gaza Community Mental Health Program (GCMPH). Programmet vänder sig särskilt till de mest utsatta grupperna i Gaza: barn, kvinnor och före detta politiska fångar.

"David Henley och Henrik Pelling har i stor utsträckning bidragit till GCMHP:s framgång genom sin samlade yrkeskompetens inom framför allt hälsoutveckling, diagnostiska metoder och speciella behandlingsmetoder. Genom sitt arbete medverkar David Henley och Henrik Pelling även till en demokratisk utveckling av det palestinska samhället" skriver föreningen i ett pressmeddelande.

Arbetet i Gaza har de båda utfört som volontärer och utan ersättning, för Palestinagrupperna i Sverige, en av bidragsgivarna till GCMPH.
Kontaktinformation

Informationsavdelningen
018-611 00 00