Skip to main content

BUP:s mottagning i Enköping öppnas igen

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2018 13:34 CEST

Vivianne Macdisi, regionråd (S), ordförande i sjukhusstyrelsen, klipper bandet i samband med invigningen.

En samlad psykiatrisk mottagning för både barn och vuxna öppnas i Enköping. Det innebär att barn- och ungdomspsykiatrins mottagning, som sedan hösten 2016 ersatts av ett mobilt team, åter kan börja ta emot patienter från mitten av april. Mottagningen invigdes fredagen den 6 april.

– Vården ska finnas där när du och din familj behöver den. Det är en trygghet som ska gälla vem du än är och var du än bor i Uppsala län. När vi öppnar en BUP-mottagning i Enköping kan vi korta köerna och öka tryggheten så att barn och ungdomar kan få rätt vård i rätt tid, säger Vivianne Macdisi, regionråd (S) och ordförande i sjukhusstyrelsen.

I likhet med övriga landet har barn- och ungdomspsykiatrin i regionen de senaste åren haft svårigheter med bemanningen, inte minst sjuksköterskor, psykologer och läkare på yttermottagningarna. En orsak är den omorganisation av öppenvården som först var klar på chefsnivå för ett halvår sedan, men nu har utvecklingen vänt.

– Vi har betydligt fler medarbetare på plats nu jämfört med för ett år sedan. Under årets första månader har vi haft cirka 18 procent fler besök och träffat 12 procent fler patienter jämfört med samma period 2017. Även telefontillgängligheten har förbättrats markant, säger Ola Duregård, sektionschef för barn- och ungdomspsykiatri, Akademiska sjukhuset.

Förutom bättre bemanning nämner han andra faktorer som bidragit till att utvecklingen vänt inom Bup: en tydligare struktur för chefsmöten lokalt på de två större mottagningarna samt att en grupp med chefer, medarbetare och skyddsombud träffas regelbundet för att fortsätta förbättringsarbetet kring arbetsmiljö, något som ger effekt på hela verksamheten.

Den nya mottagningen i Enköping menar han ger möjligheter att skapa något helt nytt.

– Vi får en mindre sårbar organisation med gemensam ledning och större möjligheter införa nya arbetssätt och samarbetsformer. Att ingå i en större organisation ger fördelar både socialt och professionellt. Trots olikheter finns mycket att vinna på ökad samverkan med vuxenpsykiatrin kring patientprocesser och andra aktiviteter. En mer robust organisation borgar dessutom för ökad stabilitet i bemanningen långsiktigt, fortsätter Ola Duregård.

Den nya mottagningen ska bygga upp en mottagningsverksamhet för unga vuxna i åldrarna 16-25 år för att underlätta övergången från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin, där det har funnits ett glapp. Patienter hos bup i åldrarna 0-17 år överförs nu successivt från mottagningarna i Uppsala. Planer finns på att inrätta en gemensam telefonrådgivning, att införa en gemensam remissrond samt en gemensam process för barn respektive vuxna med neuropsykiatriska diagnoser.


För mer information, kontakta:
Gunilla Svedström, verksamhetschef psykiatri, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 22 38, e-post: gunilla.svedstrom@akademiska.se
Ola Duregård, sektionschef barn- och ungdomspsykiatri, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 23 37, e-post: ola.duregard@akademiska.se
Vivianne Macdisi, regionråd (S), ordförande i sjukhusstyrelsen, tel: 070-890 81 55, e-post: vivianne.macdisi@regionuppsala.se


FAKTA: Samlad psykiatrisk mottagning i Enköping
* Organisationsförändring som görs inom ramen för ett projekt som ska utvärderas i december 2018.
* Förutom barn- och ungdomspsykiatri, bup, ingår affektiva sjukdomar (tidigare kallad allmänpsykiatri) där även psykosvårdens personal i Enköping och beroendepsykiatri ingår.
* All verksamhet lokaliseras till samma adress (Linbanegatan 8/10), med skilda ingångar och väntrum för barn/ungdomar respektive vuxna.
* Även i fortsättningen kommer personalen att tillhöra sina respektive sektioner men ha gemensamma möten, både arbetsplatsmöten och enskilda möten för olika yrkesgrupper.

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.