Skip to main content

Fördröjd diagnos och behandling kan ha orsakat dödsfall

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 10:33 CET

Akademiska sjukhuset har Lex Maria-anmält ett fall där missar i kommunikationen mellan akutmottagning, urologavdelning och röntgen med flera avdelningar kan ha bidragit till försenad diagnos och behandling av blodförgiftning och avstängt njurbäcken.

Händelsen inträffade i oktober på en urologisk vårdavdelning. En kvinna i sextioårsåldern, som sökt vård för illamående, vänstersidig buksmärta och kräkningar, avled efter ett dygn på sjukhuset. Obduktionen visade att kvinnan hade blodförgiftning orsakad av bakterier i urinvägarna, så kallad urosepsis, samt avstängt njurbäcken.

 Enligt den interna utredningen var kvinnans allmäntillstånd dåligt redan vid ankomsten till sjukhuset. Hon hade bland annat lågt blodtryck och laboratorieprover talade för blodförgiftning. Bukröntgen visade senare att kvinnans njurbäcken var avstängt.

Först nio timmar efter hennes ankomst ordinerades blododling och behandling med antibiotika för misstänkt blodförgiftning.

 – När röntgensvaret inkommit togs beslut om dränering av njurbäckenet. Men behandlingen sköts senare upp till morgonen därpå. Kvinnan blev under natten sämre och avled 26 timmar efter ankomsten. Vi gör en Lex Maria-anmälan eftersom försenad diagnos och framförallt dränage av njurbäckenet sannolikt har bidragit till dödsfallet, säger chefsläkare Ulf Hanson.

Utredning av fallet är ännu inte avslutad. En översyn av rutiner pågår för att klarlägga om/hur brister i kommunikationen och oklara ansvarsförhållanden kan ha bidragit till försenad diagnos och behandling.

 Mer information:

Ulf Hanson, chefsläkare, 070-546 16 78

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21